Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Philipp Krieger

Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel (JPK1)

Cantate

Geschreven voor per ogni tempore

Voor het eerst uitgevoerd: 1697?

Libretto: Bijbeltekst

Bespreking

Johann Philipp Krieger (1649-1725) werkte vanaf 1677 als kapelmeester aan het hof in Sachsen-Weißenfels (100 km ten zuid-westen van Leipzig). Met ruim 2000 cantates, waarvan er nog 80 zijn bewaard, is hij zeker de vruchtbaarste en mogelijk één der grootste Duitse componisten uit de generatie vóór Bach. Hij was één der eersten die na 1700 naar Italiaans model cantates schreef op basis van aria's en recitatieven.
In zijn bundel Musicalischer Seelen-Friede van 1697 bevindt zich de cantate van vandaag, een kwartet voor bas, twee violen en continuo op de tekst van Psalm 3, een gebed van de bejaarde koning David voordat hij slag moet leveren met zijn ambitieuze zoon Absalom, die zichzelf inmiddels tot koning heeft laten kronen maar zijn revolte met de dood zal moeten bekopen.
Het door Krieger meegecomponeerde woord sela is onvertaald Hebreeuws; het duikt vaker op aan het slot van psalmregels maar behoort niet tot de eigenlijke psalmtekst en is waarschijnlijk een muzikale of liturgische aanwijzing (buigen? pauzeren? herhalen? refrein?).