naar de bespreking van JMB9

Herr, du lässest mich erfahren (JMB9)

Johann Michael Bach

1. Koor

(Psalm 71:20)
Herr, du lässest mich erfahren Heer, u laat mij ervaren
viele und große Angst veel grote angsten
und machest mich wieder lebendig. en u maakt mij weer levend.
(Klaagliederen 3:31-32)
Denn der Herr verstößt nicht ewiglich; Want de Heer verstoot niet voor eeuwig;
sondern er betrübet wohl, maar heeft ook verdriet,
und erbarmet sich wieder en ontfermt hij zich weer,
nach seiner großen Güte. zo genadig is hij.


3. Obgleich schweres Kreuz und Leiden 3. Hoewel het zware kruis en leed
so bei Christen oft entsteht, dat de christen vaak te dragen krijgt,
mit mir hart darnieder geht, mij stevig treft,
soll mich doch von ihm nicht scheiden, zal toch niets mij van hem scheiden,
er ist mir ins Herz gericht: ik heb hem in mijn hart gesloten:
meinen Jesum lass ich nicht. mijn Jezus zal ik niet verlaten.


6. Durch ihn will ich wieder leben, 6. Door hem zal ik weer leven,
denn er wird zur rechten Zeit want op het juiste moment zal hij
wecken mich zur Seligkeit mij wekken en zaligmaken.
und tut mir aus Gnaden geben En hij zal mij genade schenken
muß ich schon erst vor’s Gericht, als ik voor de Rechter sta,
meinen Jesum lass ich nicht. mijn Jezus zal ik niet verlaten.


5. Sterb ich bald so komm ich abe 5. Als ik binnenkort sterf, dan verlaat ik
von der Welt Beschwerlichkeit, de moeiten van de wereld,
ruhe bis zur vollen Freud dan rust ik in grote vreugde
und weiß daß im finstern Grabe en ik weet dat in het donkere graf
Jesus ist mein helles Licht, Jezus mijn heldere licht is,
meinen Jesum lass ich nicht.mijn Jezus zal ik niet verlaten.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

(Psalm 71:20)
Herr, du lässest mich erfahren
viele und große Angst 
und machest mich wieder lebendig.
(Klaagliederen 3:31-32)
Denn der Herr verstößt nicht ewiglich;
sondern er betrübet wohl, 
und erbarmet sich wieder 
nach seiner großen Güte.

3. Obgleich schweres Kreuz und Leiden
so bei Christen oft entsteht,
mit mir hart darnieder geht,
soll mich doch von ihm nicht scheiden,
er ist mir ins Herz gericht:
meinen Jesum lass ich nicht.

6. Durch ihn will ich wieder leben,
denn er wird zur rechten Zeit
wecken mich zur Seligkeit
und tut mir aus Gnaden geben
muß ich schon erst vor’s Gericht,
meinen Jesum lass ich nicht.

5. Sterb ich bald so komm ich abe
von der Welt Beschwerlichkeit,
ruhe bis zur vollen Freud 
und weiß daß im finstern Grabe 
Jesus ist mein helles Licht,
meinen Jesum lass ich nicht.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor


Heer, u laat mij ervaren
veel grote angsten
en u maakt mij weer levend.

Want de Heer verstoot niet voor eeuwig;
maar heeft ook verdriet,
en ontfermt hij zich weer,
zo genadig is hij.

3. Hoewel het zware kruis en leed
dat de christen vaak te dragen krijgt,
mij stevig treft,
zal toch niets mij van hem scheiden,
ik heb hem in mijn hart gesloten:
mijn Jezus zal ik niet verlaten.

6. Door hem zal ik weer leven,
want op het juiste moment zal hij
mij wekken en zaligmaken.
En hij zal mij genade schenken
als ik voor de Rechter sta,
mijn Jezus zal ik niet verlaten.

5. Als ik binnenkort sterf, dan verlaat ik
de moeiten van de wereld,
dan rust ik in grote vreugde
en ik weet dat in het donkere graf
Jezus mijn heldere licht is,
mijn Jezus zal ik niet verlaten.


		Vertaling: Ria van Hengel