Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Michael Bach

Fürchtet euch nicht (JMB8)

Motet

Voor het eerst uitgevoerd: 1675?

Koor SSAATTBB orkest cont

Totaal 1 delen

Vertaling: Ria van Hengel

uit het Alt-Bachische Archiv, ABA I/11 geschreven voor de Advent- of Kersttijd.

beluister

downloads uitleg

Bespreking

De titeltekst komt uit het evangelie voor Eerste Kerstdag (Lucas 2:10-11), de woorden waarmee engelen aan de herders de geboorte van Christus berichten; Johann Michael Bach (1648 - 1694) zal dit koraalmotet dus hebben gecomponeerd voor een gelegenheid in de Kerst- of Adventstijd. Het is een kort en eenvoudig motet met drie gebruikelijke kenmerken: het is geschreven voor twee gelijke vierstemmige koren (SATB), het heeft twee delen en combineert een bijbeltekst met een koraal.

Het eerste deel behandelt het eerste evangelievers antifonaal: beide koren zingen elkaar beurtelings de afzonderlijke regels toe. In het tweede deel zingen de beide sopranen(groepen) als cantus firmus in lange noten het eerste couplet van Martin Luthers kerstkoraal Gelobet seist du, Jesu Christ (1524) terwijl de resterende zes lagere stemmen dat polyfoon begeleiden op de tekst van het tweede evangelievers.

1. Koor

2xSATB, continuo

Fürchtet euch nicht! Vrees niet!
Siehe, ich verkündige euch große Freude, Zie, ik verkondig u een grote vreugde,
die allem Volk widerfahren wird; die het hele volk ten deel zal vallen;
denn euch ist heute der Heiland geboren, want voor jullie is heden de Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, die Christus de Heer is
in der Stadt David. in de stad van David.


Gelobet seist du, Jesu Christ, Geloofd zij u, Jezus Christus
daß du Mensch geboren bist dat u als mens bent geboren
von einer Jungfrau, das ist wahr. uit een maagd, dat is waar.
Des freuet sich der Engelschar.De engelenschare verheugt zich daarover.