naar de bespreking van JMB5

Sei lieber Tag willkommen (JMB5)

Johann Michael Bach

1. Koor

Sei, lieber Tag, willkommen, Wees welkom, lieve dag,
willkommen sei du heut! wees welkom vandaag!
Heut freuen sich die Frommen, Vandaag verheugen de vromen zich,
die Frommen, die allzeit, de vromen, die altijd,
allzeit den großen Gott, altijd de grote God,
Gott, ihren Schöpfer, ehren, God, hun schepper, loven,
ihn loben hoch dort oben, hem loven hoog daarboven,
erlöst aus aller Not. verlost uit alle nood.


Denn an dem Tage brachte Want vandaag heeft
der liebste Gottessohn, de liefste zoon van God
was Freude bei uns machte, ons vanaf zijn hemeltroon
aus seinem Himmelsthron: iets verheugends geschonken:
Ein schönes neues Jahr, een mooi nieuw jaar,
Glück, Heil und allen Segen geluk, heil en alle zegen
zu Wegen und zu Stegen op wegen en paden
der ganzen Christenschar! voor de hele christenschare!


Drum kommt, ihr Christenbrüder, Kom dus, christenbroeders,
kommt diesem Tag her an, kom hier op deze dag,
kommt, fallt für Jesu nieder, kom, val voor Jezus neer
damit es euch behag! opdat het u behaagt!
Kommt, dankt und bittet ihn, Kom, dank hem en vraag hem
daß er in diesem Jahre of hij u dit jaar
euch väterlich bewahre vaderlijk wil behoeden
und tue wie vorhin! en doet zoals hij eerder heeft gedaan!


Laßt eure Stimmen hören, Laat uw stemmen horen,
laßt klingen Saiten drein, laat de snaren daarbij klinken,
lobt ihn mit vollen Chören, loof hem met volle koren,
laßt alles fröhlich sein! laat iedereen vrolijk zijn!
Singt, singet eurem Gott, Zing, zing voor uw God,
singt, lobet, danket, betet, zing, loof, dank, bid,
vor euren Jesu tretet, ga voor uw Jezus staan,
er schützt vor Not und Tod!hij beschermt u tegen nood en dood!
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Sei, lieber Tag, willkommen,
willkommen sei du heut!
Heut freuen sich die Frommen,
die Frommen, die allzeit,
allzeit den großen Gott,
Gott, ihren Schöpfer, ehren,
ihn loben hoch dort oben,
erlöst aus aller Not.

Denn an dem Tage brachte
der liebste Gottessohn,
was Freude bei uns machte,
aus seinem Himmelsthron:
Ein schönes neues Jahr,
Glück, Heil und allen Segen
zu Wegen und zu Stegen
der ganzen Christenschar!

Drum kommt, ihr Christenbrüder,
kommt diesem Tag her an,
kommt, fallt für Jesu nieder,
damit es euch behag!
Kommt, dankt und bittet ihn,
daß er in diesem Jahre
euch väterlich bewahre
und tue wie vorhin!

Laßt eure Stimmen hören,
laßt klingen Saiten drein,
lobt ihn mit vollen Chören,
laßt alles fröhlich sein!
Singt, singet eurem Gott,
singt, lobet, danket, betet,
vor euren Jesu tretet,
er schützt vor Not und Tod!


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Wees welkom, lieve dag,
wees welkom vandaag!
Vandaag verheugen de vromen zich,
de vromen, die altijd,
altijd de grote God,
God, hun schepper, loven,
hem loven hoog daarboven,
verlost uit alle nood.

Want vandaag heeft
de liefste zoon van God
ons vanaf zijn hemeltroon
iets verheugends geschonken:
een mooi nieuw jaar,
geluk, heil en alle zegen
op wegen en paden
voor de hele christenschare!

Kom dus, christenbroeders,
kom hier op deze dag,
kom, val voor Jezus neer
opdat het u behaagt!
Kom, dank hem en vraag hem
of hij u dit jaar
vaderlijk wil behoeden
en doet zoals hij eerder heeft gedaan!

Laat uw stemmen horen,
laat de snaren daarbij klinken,
loof hem met volle koren,
laat iedereen vrolijk zijn!
Zing, zing voor uw God,
zing, loof, dank, bid,
ga voor uw Jezus staan,
hij beschermt u tegen nood en dood!


		Vertaling: Ria van Hengel