Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Michael Bach

Sei lieber Tag willkommen (JMB5)

Motet

Geschreven voor Nieuwjaar

Voor het eerst uitgevoerd: 1675

Koor SSATTB orkest cont

Totaal 1 delen, 1 koorwerk

Vertaling: Ria van Hengel

uit het Alt-Bachische Archiv, ABA I/8

beluister

andere besprekingen

downloads uitleg

Bespreking

Aan de zesstemmige, feestelijke Nieuwjaarscantate van Johann Michael Bach (1648 - 1694) liggen vier coupletten van een achtregelige originele liedtekst ten grondslag. De muziek is gebaseerd op de contrasten tussen   diverse drie- en vierstemmige groeperingen: veelal een hoog (SST) en een laag (ATTB) koor. De meeste coupletten, sterk homofoon getoonzet, worden door allen gezamenlijk afgesloten. Woorden als Freude en vollem worden met enthousiaste melismen ingekleurd. Tenslotte klinken er plechtige kwartnoten op er schützt vor Not und Tod.

In zijn Bachbiografie (1873/1880) wijdt Philipp Spitta (1841-1894) uitvoerige, kritische besprekingen aan werken van Bachs voorzaten; ik maak die bij ‘andere besprekingen’ toegankelijk (in het Duits) onder de initialen PS.

 

1. Koor

SSATTB, continuo

Sei, lieber Tag, willkommen, Wees welkom, lieve dag,
willkommen sei du heut! wees welkom vandaag!
Heut freuen sich die Frommen, Vandaag verheugen de vromen zich,
die Frommen, die allzeit, de vromen, die altijd,
allzeit den großen Gott, altijd de grote God,
Gott, ihren Schöpfer, ehren, God, hun schepper, loven,
ihn loben hoch dort oben, hem loven hoog daarboven,
erlöst aus aller Not. verlost uit alle nood.


Denn an dem Tage brachte Want vandaag heeft
der liebste Gottessohn, de liefste zoon van God
was Freude bei uns machte, ons vanaf zijn hemeltroon
aus seinem Himmelsthron: iets verheugends geschonken:
Ein schönes neues Jahr, een mooi nieuw jaar,
Glück, Heil und allen Segen geluk, heil en alle zegen
zu Wegen und zu Stegen op wegen en paden
der ganzen Christenschar! voor de hele christenschare!


Drum kommt, ihr Christenbrüder, Kom dus, christenbroeders,
kommt diesem Tag her an, kom hier op deze dag,
kommt, fallt für Jesu nieder, kom, val voor Jezus neer
damit es euch behag! opdat het u behaagt!
Kommt, dankt und bittet ihn, Kom, dank hem en vraag hem
daß er in diesem Jahre of hij u dit jaar
euch väterlich bewahre vaderlijk wil behoeden
und tue wie vorhin! en doet zoals hij eerder heeft gedaan!


Laßt eure Stimmen hören, Laat uw stemmen horen,
laßt klingen Saiten drein, laat de snaren daarbij klinken,
lobt ihn mit vollen Chören, loof hem met volle koren,
laßt alles fröhlich sein! laat iedereen vrolijk zijn!
Singt, singet eurem Gott, Zing, zing voor uw God,
singt, lobet, danket, betet, zing, loof, dank, bid,
vor euren Jesu tretet, ga voor uw Jezus staan,
er schützt vor Not und Tod!hij beschermt u tegen nood en dood!