Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Michael Bach

Nun treten wir ins neue Jahr (JMB22)

Motet

Geschreven voor Nieuwjaar

Voor het eerst uitgevoerd: 1675?

Koor SSAATTBB

Totaal 1 delen, 1 koorwerk

Vertaling: Ria van Hengel

beluister

downloads uitleg

Bespreking

Voor een nieuwjaarsviering componeerde Johann Michael Bach (1748 - 1794) voor twee vierstemmige koren het motet Nun treten wir ins neue Jahr, op de tekst van een oud Nieuwjaarslied. De rollen tussen beide koren zijn symmetrisch verdeeld. De tekst wordt vrijwel geheel antifonaal, in wisselzang voorgedragen; alleen op het slotwoord Amen verenigen de koren zich tot één groot vierstemmig koor.

1. Koor

2xSATB

Nun treten wir ins neue Jahr, Nu betreden wij het nieuwe jaar,
Herr Jesu Christ, uns auch bewahr, Heer Jezus Christus, bewaar ons ook,
gib Gnad daß wir dies ganze Jahr, geef dat wij dit hele jaar
zubringen mögen ohn Gefahr. mogen doorbrengen zonder gevaar.
Gib Glück und Heil, Schenk geluk en heil,
gib Fried und Ruh, schenk vrede en rust,
hernach die Seligkeit darzu,Amenen daarna bovendien de zaligheid, amen.