Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Michael Bach

Das Blut Jesu Christi (JMB2)

Motet

Geschreven voor onbekend (sacraal)

Voor het eerst uitgevoerd: 1675?

Libretto: Bijbeltekst

Koor SATTB orkest trb1-4 cont

Totaal 1 delen, 1 koorwerk, 1 koraal

Vertaling: Ria van Hengel

uit het Alt-Bachische Archiv, ABA I/5

beluister

andere besprekingen

downloads uitleg

Bespreking

Das Blut Jesu Christi is een koraalmotet van de hand van Sebastians achteroom en eerste schoonvader Johann Michael Bach (1648 - 1694), geschreven voor vijfstemmig koor (SATTB); als één van de weinige stukken vermeldt de partituur expliciet dat een cornetto (zink) en twee trombones de stemmen colla parte ondersteunen. Na eerst te hebben deelgenomen aan een vijfstemmige verwerking van de bijbeltekst uit de eerste Brief van Johannes (1.Joh 1:7) wordt de sopraan daarvan verder vrijgesteld om als cantus firmus  tekst en melodie te zingen van het negende couplet van  Joh. Heermanns Wo soll ich fliehen hin (1630), dezelfde melodie als Auf meinen lieben Gott. De tekstkeuze suggereert dat het motet bestemd zou kunnen zijn voor de lijdenstijd.

In zijn Bachbiografie (1873/1880) wijdt Philipp Spitta (1841-1894) uitvoerige, kritische besprekingen aan werken van Bachs voorzaten; ik maak die bij ‘andere besprekingen’ toegankelijk (in het Duits) onder de initialen PS.

 

 

1. Koor

SATTB, trombone 1–4, continuo

Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, Het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God,
machet uns rein von allen Sünden. reinigt ons van alle zonden.


Dein Blut, der edle Saft, Uw bloed, dat edele vocht
hat solche Stärk und Kraft, heeft zoveel sterkte en kracht
daß auch ein Tröpflein kleine dat ook een kleine druppel
die ganze Welt kann reine, de hele wereld kan reinigen
ja, gar aus Teufels Rachen en zelfs volkomen kan bevrijden
frei, los und ledig machen.uit de muil van de duivel.