Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Michael Bach

Ehre sei Gott in der Höhe (JMB18)

Motet

Geschreven voor Eerste Kerstdag

Voor het eerst uitgevoerd: 1675?

Koor SSAATTBB

Totaal 1 delen, 1 koorwerk

Vertaling: Ria van Hengel

beluister

downloads uitleg

Bespreking

Dit dubbelkorige motet kan gelden als een vervolg op Fürchtet euch nicht (JMB8): de tekst Ehre sei Gott in der Höhe (Lucas 2:14) is die van de engelenzang die groter bekendheid kreeg in zijn latijnse vorm Gloria in excelsis, en die in de bijbel volgt op de aankondiging van de geboorte van Christus Fürchtet euch nicht, die Johann Michael Bach (1648 - 1694) verwerkte in JMB8.
Ook de bezetting en de structuur komt daarmee overeen: in het eerste deel wordt de bijbeltekst antifonaal, in wisselzang tussen beide vierstemmige koren behandeld, in het tweede deel wordt een koraal, in dit geval het laatste couplet van Luthers lied Vom Himmel hoch da komm ich her (1524) als cantus firmus in lange noten gezongen door beide sopranen, boven een zesstemmige begeleiding door de overige stemmen.

1. Koor

2xSATB

Ehre sei Gott in der Höhe Ere zij God in de hoge
und Frieden auf Erden en vrede op aarde
und den Menschen ein Wohlgefallen. en in de mensen een welbehagen.

Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, Lof, eer zij God op de hoogste troon,
der uns schenkt seinen eingen Sohn. die ons zijn enige zoon schenkt.
Des freuet sich der Engelschar De engelenschare verheugt zich daarover
und singen uns solch neues Jahr.en zingt ons een gelukkig nieuwjaar toe.