naar de bespreking van JMB16

Die Furcht des Herren (JMB16)

Johann Michael Bach

Cantate

SINFONIA


[S1, Die Weisheit] (Wijsheid)
Die Furcht des Herren ist der Weisheit Anfang, Ontzag voor de Heer is het begin van wijsheid,
das ist eine feine Klugheit, dat is een mooie verstandige uitspraak,
wer danach tut, des Lob bleibt ewig. wie daarnaar handelt, zal eeuwig worden geprezen.
[Alle Anderen] (alle anderen)
0 Gott meiner Väter und Herr aller Güte, O God van mijn vaderen en Heer van al het goede,
der du alle Dinge durch dein Wort gemacht die alles door uw woord hebt gemaakt
und den Menschen en het voor de mensen
durch deine Weisheit bereitet hast, door uw wijsheid zo hebt geregeld
daß er die Welt regieren soll dat zij de wereld besturen
mit Heiligkeit und Gerechtigkeit, met heiligheid en gerechtigheid
und mit rechtem Herzen richten: en recht spreken met een rechtvaardig hart:
Gib mir die Weisheit, die stets um deinen Thron ist. Geef mij de wijsheid, die altijd om uw troon is.
[S1, Die Weisheit] (Wijsheid)
Durch mich regieren die Könige, Door mij regeren de koningen
und die Ratsherrn setzen das Recht, en de raadsheren stellen het recht vast,
[Alle Anderen] (alle anderen)
Gib mir die Weisheit, Geef mij de wijsheid.
[S1, Die Weisheit] (Wijsheid)
Durch mich herrschen die Fürsten Door mij heersen de vorsten
und alle Regenten auf Erden. en alle bestuurders op aarde.
[Alle Anderen] (alle anderen)
Gib mir die Weisheit, die stets um deinen Thron ist. Geef mij de wijsheid, die altijd om uw troon is.
[S1, Die Weisheit] (Wijsheid)
Ich Weisheit wohne bei dem Witze Ik, Wijsheid, woon bij het verstand
und weiß guten Rat zu geben. en weet goede raad te geven.
[Alle Anderen] (alle anderen)
Gib mir die Weisheit, Geef mij de wijsheid,
[S2, jüngere regierende Kämmerer] (jongere regerende fiscus)
denn ich bin zu gering want ik ben te gering.
[S1, Die Weisheit] (Wijsheid)
Mein ist beide Rat und Tat. Ik bied zowel raad als daad.
[S2, jüngere regierende Kämmerer] (jongere regerende fiscus)
Ich bin zu gering Ik heb te weinig verstand
im Verstand des Rechts und Gesetzes; van recht en wet;
[S1, Die Weisheit] (Wijsheid)
Ich habe Verstand und Macht! Ik heb verstand en macht!
[Alle Anderen] (allen)
Gib mir die Weisheit, die stets um deinen Thron ist!Geef mij de wijsheid, die altijd om uw troon is!
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

Cantate

SINFONIA

[S1, Die Weisheit]
Die Furcht des Herren ist der Weisheit Anfang, 
das ist eine feine Klugheit, 
wer danach tut, des Lob bleibt ewig.
[Alle Anderen]
0 Gott meiner Väter und Herr aller Güte, 
der du alle Dinge durch dein Wort gemacht 
und den Menschen 
durch deine Weisheit bereitet hast, 
daß er die Welt regieren soll 
mit Heiligkeit und Gerechtigkeit, 
und mit rechtem Herzen richten: 
Gib mir die Weisheit, die stets um deinen Thron ist. 
[S1, Die Weisheit]
Durch mich regieren die Könige, 
und die Ratsherrn setzen das Recht, 
[Alle Anderen]
Gib mir die Weisheit,
[S1, Die Weisheit]
Durch mich herrschen die Fürsten 
und alle Regenten auf Erden. 
[Alle Anderen]
Gib mir die Weisheit, die stets um deinen Thron ist. 
[S1, Die Weisheit]
Ich Weisheit wohne bei dem Witze 
und weiß guten Rat zu geben. 
[Alle Anderen]
Gib mir die Weisheit,
[S2, jüngere regierende Kämmerer]
denn ich bin zu gering 
[S1, Die Weisheit]
Mein ist beide Rat und Tat.
[S2, jüngere regierende Kämmerer]
Ich bin zu gering 
im Verstand des Rechts und Gesetzes; 
[S1, Die Weisheit]
Ich habe Verstand und Macht! 
[Alle Anderen]
Gib mir die Weisheit, die stets um deinen Thron ist!


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

Cantate(Wijsheid)
Ontzag voor de Heer is het begin van wijsheid,
dat is een mooie verstandige uitspraak,
wie daarnaar handelt, zal eeuwig worden geprezen.
(alle anderen)
O God van mijn vaderen en Heer van al het goede,
die alles door uw woord hebt gemaakt
en het voor de mensen 
door uw wijsheid zo hebt geregeld
dat zij de wereld besturen 
met heiligheid en gerechtigheid
en recht spreken met een rechtvaardig hart:
Geef mij de wijsheid, die altijd om uw troon is.
(Wijsheid)
Door mij regeren de koningen
en de raadsheren stellen het recht vast,
(alle anderen)
Geef mij de wijsheid.
(Wijsheid)
Door mij heersen de vorsten
en alle bestuurders op aarde.
(alle anderen)
Geef mij de wijsheid, die altijd om uw troon is.
(Wijsheid)
Ik, Wijsheid, woon bij het verstand
en weet goede raad te geven.
(alle anderen)
Geef mij de wijsheid,
(jongere regerende fiscus)
want ik ben te gering.
(Wijsheid)
Ik bied zowel raad als daad.
(jongere regerende fiscus)
Ik heb te weinig verstand
van recht en wet;
(Wijsheid)
Ik heb verstand en macht!
(allen)
Geef mij de wijsheid, die altijd om uw troon is!


		Vertaling: Ria van Hengel