Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Michael Bach

Auf, lasst uns den Herren loben (JMB14)

Cantate

Geschreven voor Nieuwjaar

Voor het eerst uitgevoerd: 1675?

Solisten A orkest v vla1-3 cont

Totaal 1 delen

Vertaling: Ria van Hengel

uit het Alt-Bachische Archiv, ABA II/5

beluister

downloads uitleg

Bespreking

Auf, lasset uns den Herrn loben van Johann Michael Bach (1648 - 1694) zou je op grond van zijn gemengde karakter een cantate kunnen noemen. Ze is geschreven voor een vocale alt en een strijkkwintet waarin de twee altviolen desgewenst door gamba’s vervangen zouden kunnen worden. Het vocale deel is een strofische aria, een lied met zes coupletten op dezelfde muziek; tussen de afzonderlijke regels klinken korte instrumentale intermezzi.
De cantate wordt ingeleid door een instrumentale Sonata met een buitengewoon virtuoze solopartij voor de eerste viool.

1. Aria (A)

alt, viool, altviool 1–3, continuo

Auf, laßt uns den Herren loben Kom, laat ons de Heer loven
für die große Wundertat, voor het grote wonder
weil er wider manches Toben dat hij ons ondanks veel tumult
uns dies Jahr geschützet hat. dit jaar weer heeft beschermd.
Gottes Güt’ und wahre Vatertreu Gods goedheid en ware vadertrouw
ist und bleibet alle Morgen neu. zijn en blijven elke morgen nieuw.


Andre Länder sind verheeret Andere landen zijn verwoest
durch den Krieg und Feuers Glut. door oorlog en vuur.
Wir sind blieben unversehret, Wij zijn ongedeerd gebleven,
Gott hält uns in seiner Hut, goed behoedt ons
weil die Güt’ und seine Vatertreu omdat zijn goedheid en zijn vadertrouw
ist und bleibet alle Morgen neu. elke morgen nieuw zijn en blijven.


Ach, wie sind durch Unglückswellen Ach, hoe zijn door een zee van rampen
viele Seel und Geist verwund’t, velen naar ziel en geest gewond,
Gottes gnadenreiche Quellen maar Gods genadige bronnen
halten uns annoch gesund, houden ons nog gezond,
denn die Güt’ und seine Vatertreu want zijn goedheid en zijn vadertrouw
ist und bleibet alle Morgen neu. zijn en blijven elke morgen nieuw.


Drum so laßt zu Gott uns treten, Laten wij ons dus tot God wenden,
daß er, wie dies Jahr geschehn, opdat hij ons, zoals dit jaar is gebeurd,
uns auf unser emsig Beten als antwoord op ons ijverige bidden
lasse seine Hülfe sehn, zijn hulp laat zien,
daß wir spüren, seine Güt’ und Treu opdat wij ervaren dat zijn goedheid en zijn trouw
bleibe bei uns alle Morgen neu. elke morgen nieuw bij ons blijven.


Gottes Wort’ und reine Lehre, Mogen Gods woorden en zijn zuivere leer,
Recht und auch Gerechtigkeit zijn recht en zijn gerechtigheid
ferner sich bei uns vermehre zich bij ons blijven vermenigvuldigen
und erschalle weit und breit, en overal weerklinken,
auf daß seine Güt’ und Vatertreu opdat zijn goedheid en zijn vadertrouw
bleibe bei uns alle Morgen neu. elke morgen nieuw bij ons blijven.


Wenn dann endlich durch viel Leiden Als wij dan eindelijk na veel lijden
wir beschließen unsern Lauf, aan het eind van onze loopbaan komen,
woll’ uns Gott zu seinen Freuden moge God ons dan tot zijn vreugde
zu sich nehmen himmelauf; bij zich opnemen in de hemel;
denn so bleibet seine Güt’ und Treu want zo blijven zijn goedheid en zijn trouw
bei uns ewig und ohn’ Ende neu.eeuwig en eindeloos nieuw bij ons.