naar de bespreking van JMB13

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ (JMB13)

Johann Michael Bach

1. Koor

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, Ach, blijf bij ons, Heer Jezus Christus,
Weil es nun Abend worden ist; want het is avond geworden;
Dein göttlich Wort, das helle Licht, laat uw goddelijk woord, het heldere licht
Lass ja bei uns auslöschen nicht! bij ons niet doven!


In dieser letzten betrübten Zeit, Geef ons In deze laatste droeve tijd
verleih uns, Herr, Beständigkeit, standvastigheid, Heer,
daß wir dein Wort und Sakrament, opdat wij uw woord en sacrament
rein behalten bis an unser End.zuiver bewaren tot aan ons einde.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ,
Weil es nun Abend worden ist;
Dein göttlich Wort, das helle Licht,
Lass ja bei uns auslöschen nicht!

In dieser letzten betrübten Zeit, 
verleih uns, Herr, Beständigkeit, 
daß wir dein Wort und Sakrament, 
rein behalten bis an unser End.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Ach, blijf bij ons, Heer Jezus Christus,
want het is avond geworden;
laat uw goddelijk woord, het heldere licht
bij ons niet doven!

Geef ons In deze laatste droeve tijd
standvastigheid, Heer,
opdat wij uw woord en sacrament
zuiver bewaren tot aan ons einde.


		Vertaling: Ria van Hengel