Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Michael Bach

Herr, ich warte auf dein Heil (JMB11)

Motet

Geschreven voor Rouwplechtigheid

Voor het eerst uitgevoerd: 1675?

Koor SSAATTBB orkest cont

Totaal 1 delen, 1 koorwerk

Vertaling: Ria van Hengel

uit het Alt-Bachische Archiv, ABA I/14

beluister

downloads uitleg

Bespreking

Johann Michael Bach (1648 - 1694) schreef het motet Herr, ich warte auf dein Heil voor twee identieke vierstemmige koren (2xSATB) en combineerde daarin de titeltekst uit het eerste bijbelboek, Genesis 49:18, met het "Sterbekoral" Ach, wie sehnlich warte ich auf dich.
In het eerste deel van het motet zingt Koor I het koraalcouplet in lange noten, terwijl in de pauzes tussen de zes regels Koor II volhardt in de oud-testamentische frase Herr, ich warte auf dein Heil; het warte wordt daarin regelmatig met lange noten en melisma’s onderstreept.
Na de laatste koraalregel O komm und hole mich! neemt ook Koor I de smeekbede van Koor II over en wordt deze uitgebreid in beurtzang (antifonaal) verwerkt, tenslotte in nadrukkelijk trage lange (halve en zelfs hele) noten.
Bachs negentiende-eeuwse biograaf Philipp Spitta (wiens commentaar ik hierboven als van PS weergeef) concludeerde: “Unter allen Motetten Michael Bachs möchte diese die vollendetste sein”.

1. Koor

2xSATB, continuo

(II) Herr, ich warte auf dein Heil, Heer, ik wacht op uw heil,
o komm, und hole mich! o kom mij halen!
(I) Ach wie sehnlich wart ich der Zeit, Ach, hoe verlangend wacht ik op de tijd
wenn du, Herr, kommen wirst dat u, heer, zult komen
und mich aus diesem Herzeleid en mij vanuit dit leed
zu dir in Himmel führst. met u meeneemt naar de hemel.
Ach wie sehnlich wart ich auf dich, Ach, hoe verlangend wacht ik op u,
o komm und hole mich! o, kom mij halen!
(I+II) Herr, ich warte auf dein Heil, Heer, ik wacht op uw heil,
o komm und hole mich.O, kom mij halen.