Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Michael Bach

Unser Leben währet siebenzig Jahr (JMB1)

Motet

Geschreven voor Rouwplechtigheid

Voor het eerst uitgevoerd: 1675?

Koor SSATB

Totaal 1 delen, 1 koorwerk

Vertaling: Ria van Hengel

uit het Alt-Bachische Archiv, ABA I/4

beluister

downloads uitleg

Bespreking

Johann Michael Bach (1648 - 1694) schreef, ongetwijfeld voor een rouwplechtigheid, het vijfstemmig koraalmotet Unser Leben währet siebenzig Jahr. De sopraan zingt in lange noten tekst en melodie van het derde vers van Martin Schallings lied Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (1571) dat bij ons grote bekendheid kreeg als het slotkoraal van de Johannes-Passion van JSB. Het vierstemmig koor ondersteunt dit koraal met de bijpassende tekst van Psalm 90:10.

1. Koor

SSATB

(Psalm 90:10) Unser Leben währet siebenzig Jahr Ons leven duurt zeventig jaar
und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahr, en voor wie sterk is tachtig jaar,
und wenn's köstlich gewesen ist, en ook op zijn aangenaamst
so ist es Müh und Arbeit gewesen; was het moeite en gezwoeg,
denn es fähret schnell dahin want het gaat snel voorbij
als flögen wir davon. alsof we wegvliegen.


(koraal) Ach Herr, lass dein' liebe Engelein Ach Heer, laten uw lieve engeltjes
am letzten Ende die Seele mein aan het eind van mijn leven mijn ziel
in Abrahams Schoß tragen, naar Abrahams schoot brengen,
den Leib in seinem Schlafkämmerlein laat mijn lichaam in zijn slaapkamertje
gar sanft ohn' einige Qual und Pein heel zacht en zonder enige smart en pijn
ruhn bis am Jüngsten Tage! rusten tot de Jongste Dag!
Als denn vom Tod erwecke mich, Wek mij dan op uit de dood,
daß meine Augen sehen dich opdat mijn ogen u zien
in aller Freud, o Gottessohn, in alle vreugde, o Zoon van God,
mein Heiland und Genadenthron, mijn Heiland en genadetroon!
Herr Jesu Christ, erhöre mich! Jezus Christus, verhoor mij, verhoor mij,
Ich will dich preisen ewiglich.ik wil u eeuwig prijzen.