Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Ludwig Bach

Mache dich auf, werde licht. (JLB9)

Cantate

Geschreven voor Maria Reiniging (Lichtmis 2/2)

Voor het eerst uitgevoerd: 1715?

Libretto: Ernst Ludwig I von Sachsen-Meiningen

Solisten SATB koor SATB orkest str ob1,2 cont

Totaal 9 delen, 1 koorwerk, 1 koraal

werd door J.S.Bach uitgevoerd op 2/2/1726

beluister

downloads uitleg

Bespreking

Johann Ludwig Bach (1677-1731) was van 1711 tot zijn dood kapelmeester aan het hof Saksen-Meiningen. Hij was een zeer verre achterneef van Sebastian maar wel het door deze muzikaal meest gewaardeerde nog levende lid van de grote Bach-familie, getuige het feit dat Sebastian in 1726 te Leipzig maar liefst 18 cantates van de "Meininger Bach" heeft uitgevoerd in plaats van eigen composities. Deze in het handschrift van Sebastian overgeleverde kopieën zijn de enig resterende cantates van Ludwig, die vanwege dat handschrift lang als werk van Sebastian werden beschouwd; één werd zelfs opgenomen in de Bach Werke Verzeichnis voor hij werd ontmaskerd (BWV 15).
Ludwigs cantates hebben een karakteristieke tweedelige vorm. Elk deel begint met een bijbelcitaat (resp. oud- en nieuw-testamentisch) dat wordt gevolgd door een aria-recitatiefpaar, in tegengestelde volgorde; als slot klinkt een koor c.q. koraal.
Mache dich auf werd door Sebastian als eerste van zijn Ludwig-reeks uitgevoerd op 2 februari 1726, het feest van Maria Lichtmis (Duits: Mariä Reinigung) maar tegelijk van de introductie van de 40 dagen oude Jezus in de tempel, een gelegenheid waarbij een man, Simeon, aanwezig zou zijn geweest die daarop een lofzang aanheft (Canticum Simeonis) ‘Nu ik het licht heb gezien, kan ik verder leven' (Nunc dimittis). Dat is de tekst van tenoraria (5) uit Lucas 2:29-32 die de cantate ook geschikt maakt als Adventscantate. De begintekst is van de profeet Jesaja, de verzen 1-3 uit hoofdstuk 60; hij wordt hier verdeeld over een aria (1) en een duet (2). Aan het slot horen we een eigenaardige vorm: een koor, beginnend met een lyrische, vrij gedichte zin, gevolgd door twee coupletten (5 en 9) van het koraal Durch Adams Fall ist ganz verderbt, door het koor gezongen in eenvoudig vierstemmige harmonisering en door het orkest concertant omspeeld. (De Swaen 25-26/11/2006)

1. Aria

bas, strijkers, hobo 1/2, continuo

Mache dich auf, werde licht, Vertaling op verzoek beschikbaar.
denn dein Licht kömmt,
und die Herrlichkeit des Herrn gehet auf über dir.
Denn siehe, Finsternis bedecket das Erdreich,
und Dunkel die Völker.
Aber über dir gehet auf der Herr,
und seine Herrlichkeit erscheinet über dir.
(Jesaja 60,1–2)

2. Duet

sopraan, tenor, strijkers, continuo

Und die Heiden werden in deinem Licht wandeln
und die Könige im Glanz, der über dir aufgehet.
(Jesaja 60,3)

3. Recitatief

alt, continuo

Siehst du, verdüstert Aug’, der Ewigkeiten Strahl?
Siehst du die Herrlichkeit, die dir bestimmet?
Sein Glanz beschämt der Sternen Zahl,
weil er aus Gottes Schoß entglimmet.
Er zeigt der ganzen Welt, wie er aus Finsternis,
gleich als im Anbeginn, vermöge, Licht zu bringen.

4. Aria

sopraan, continuo

Weicht, ihr Schatten,
Denn des Himmels Gnadenschein
Bricht in voller Pracht herein,
Sich mit meinem Geist zu gatten.
Weicht, ihr Schatten,
Weil der Herr mein Licht will sein.

5. Aria

tutti

Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren,
Wie du gesaget hast;
Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,
Welchen du bereitet hast vor allen Völkern.
Ein Licht, zu erleuchten die Heiden
Und zum Preis deines Volks Israel.

6. Aria

tutti

Herr, dein Wort, das ist geschehen,
Und mein Herz ist freudenvoll,
Weil ich deinen Sohn gesehen,
Der mich selig machen soll.
Laß ihn nach dem Kreis der Erden
Licht, Preis, Hilf und Heiland werden.

7. Recitatief

sopraan, alt, tenor, bas, continuo

Dein Reich ist ja den Menschen zubereitet;
Ich bin es nicht allein, dem du es hast bestimmt.
Sieh, wie der Satan noch viel blinde Seelen leitet
Und sie in Finsternis gefangen nimmt.
Laß ihnen ebenfalls so hohen Glanz aufgehen.
Steck deine Fackeln aus; durch dein allkräftig Wort,
Daß sie auch, gleich wie wir, nach deinem Christum sehen.

8. Koor

tutti

Laß, Höchster, diesen Wunsch, geschehen
Und führ durch deinen Sohn uns nach des Himmels Port.

9. Koraal

tutti

Er ist der Weg, das Licht, die Pfort,
Die Wahrheit und das Leben,
Des Vaters Rat und ewigs Wort,
Den er für uns gegeben
Zu einem Schutz, daß wir mit Trutz
An ihn fest sollen glauben;
Darum uns bald kein Macht noch Gwalt
Aus seiner Hand wird rauben.

Mein' Füßen ist dein heiligs Wort
Ein Leuchte nah und ferne,
Ein Licht, das mir den Weg weist fort.
So dieser Morgensterne
In uns aufgeht, sobald versteht
Der Mensch die hohen Gaben,
Die Gottes Geist denen verheißt,
Die Hoffnung darauf haben.