naar de bespreking van JCB9

Fürchte dich nicht (JCB9)

Johann Christoph Bach

1. Koor

Fürchte dich nicht, Vrees niet,
denn ich hab' dich erlöst, want ik heb u verlost,
ich hab' dich bei deinem Namen gerufen, ik heb u bij uw naam geroepen,
du bist mein. u bent van mij.
Wahrlich, ich sage dir: Voorwaar, ik zeg u:
Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn.
(S) O Jesu du, (S) O Jezus,
mein Hilf und Ruh, mijn hulp en mijn rust,
ich bitte dich mit Tränen: ik bid u onder tranen:
Hilf, dass ich mich bis ins Grab help mij dat ik tot in mijn graf
nach dir möge sehnen.naar u blijf verlangen.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Fürchte dich nicht,
denn ich hab' dich erlöst,
ich hab' dich bei deinem Namen gerufen,
du bist mein.
Wahrlich, ich sage dir:
Heute wirst du mit mir im Paradies sein.
 (S) O Jesu du, 
 mein Hilf und Ruh,
 ich bitte dich mit Tränen:
 Hilf, dass ich mich bis ins Grab 
 nach dir möge sehnen.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Vrees niet,
want ik heb u verlost,
ik heb u bij uw naam geroepen,
u bent van mij.
Voorwaar, ik zeg u:
Heden zult ge met mij in het paradijs zijn.
(S) O Jezus,
 mijn hulp en mijn rust,
 ik bid u onder tranen:
 help mij dat ik tot in mijn graf
 naar u blijf verlangen.


		Vertaling: Ria van Hengel