Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Christoph Bach

Fürchte dich nicht (JCB9)

Motet

Geschreven voor Rouwplechtigheid

Voor het eerst uitgevoerd: 1680?

Solisten S koor ATTB orkest cont

Totaal 1 delen, 1 koorwerk

Vertaling: Ria van Hengel

uit het Alt-Bachisches Archiv

beluister

andere besprekingen

downloads uitleg

Bespreking

Johann Christoph Bach, Sebastians profunde Onkel, verbindt in dit vijfstemmig (SATTB) motet de ook uit Sebastians gelijknamig motet BWV 229 bekende tekst uit Jesaja (43:1) met Jezus' kruiswoord Wahrlich, ich sage dir: heute wirst du mit mir im Paradies sein (Lukas 23:43) dat we ons herinneren uit Bachs jeugdwerk BWV 106, en met het zesde vers van het passiekoraal O Traurigkeit, o Herzeleid (Johann Rist (1641) ) dat gedurende de tweede helft van het motet door de sopraan als cantus firmus in lange noten wordt gezongen boven de vierstemmige afhandeling van de twee eerstgenoemde teksten. Voorwaar, een diepzinnig (profund) werkstuk.

In zijn Bachbiografie (1873/1880) wijdt Philipp Spitta (1841-1894) uitvoerige, kritische besprekingen aan werken van Bachs voorzaten; ik maak die bij ‘andere besprekingen’ toegankelijk (in het Duits) onder de initialen PS.

 

1. Koor

sopraan, ATTB, continuo

Fürchte dich nicht, Vrees niet,
denn ich hab' dich erlöst, want ik heb u verlost,
ich hab' dich bei deinem Namen gerufen, ik heb u bij uw naam geroepen,
du bist mein. u bent van mij.
Wahrlich, ich sage dir: Voorwaar, ik zeg u:
Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn.
(S) O Jesu du, (S) O Jezus,
mein Hilf und Ruh, mijn hulp en mijn rust,
ich bitte dich mit Tränen: ik bid u onder tranen:
Hilf, dass ich mich bis ins Grab help mij dat ik tot in mijn graf
nach dir möge sehnen.naar u blijf verlangen.