naar de bespreking van JCB7

Der Gerechte (JCB7)

Johann Christoph Bach

1. Koor

Der Gerechte, De rechtvaardige,
ob er gleich zu zeitlich stirbt, ook al sterft hij te vroeg,
ist er doch in der Ruhe. is toch in rust.
Er gefällt Gott wohl und ist ihm lieb God schept behagen in hem en heeft hem lief
und wird weggenommen en hij wordt weggehaald
aus dem Leben unter den Sündern, uit het leven tussen de zondaars
und wird hingerücket, en wordt meegenomen
daß die Bosheit seinen Verstand nicht verkehre, zodat het kwaad zijn verstand niet aantast
noch falsche Lehre seine Seele betrübe, en geen valse leer zijn ziel bederft,
er ist bald vollkommen worden hij is volmaakt geworden
und hat viel Jahr’ erfüllet. en heeft vele jaren vervuld.
Denn seine Seele gefällt Gott wohl. Want God schept behagen in zijn ziel,
Darum eilet er mit ihm aus dem bösen Leben.daarom haast hij zich met hem weg uit het slechte leven.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Der Gerechte,
ob er gleich zu zeitlich stirbt,
ist er doch in der Ruhe.
Er gefällt Gott wohl und ist ihm lieb
und wird weggenommen 
aus dem Leben unter den Sündern,
und wird hingerücket,
daß die Bosheit seinen Verstand nicht verkehre,
noch falsche Lehre seine Seele betrübe,
er ist bald vollkommen worden
und hat viel Jahr’ erfüllet.
Denn seine Seele gefällt Gott wohl.
Darum eilet er mit ihm aus dem bösen Leben.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

De rechtvaardige,
ook al sterft hij te vroeg,
is toch in rust.
God schept behagen in hem en heeft hem lief
en hij wordt weggehaald
uit het leven tussen de zondaars
en wordt meegenomen
zodat het kwaad zijn verstand niet aantast
en geen valse leer zijn ziel bederft,
hij is volmaakt geworden
en heeft vele jaren vervuld.
Want God schept behagen in zijn ziel,
daarom haast hij zich met hem weg uit het slechte leven.


		Vertaling: Ria van Hengel