Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Christoph Bach

Der Gerechte (JCB7)

Motet

Geschreven voor Rouwplechtigheid

Voor het eerst uitgevoerd: 1675

Koor SATTB orkest cont

Totaal 1 delen, 1 koorwerk

Vertaling: Ria van Hengel

Alt-Bachisches Archiv I/20

beluister

andere besprekingen

downloads uitleg

Bespreking

Johann Christoph Bach

Een vijfstemmig Trauer-motet bij het overlijden van de componist Johann Georg Kellner (1675), op een tekst uit het boek Wijsheid (4,7-14).

De muziek volgt de tekst nauwgezet: een stevig, geruststellend homofoon Der Gerechte, gevolgd door een dreigend, imitatief afdalende dood, sombere homofonie op Ruhe en een opgewekte ontvangst bij God in driekwartsmaat, in antieke notatie. De tempoaanduidingen (Allegro, Presto, Andantino) zijn niet authentiek.

In zijn Bachbiografie (1873/1880) wijdt Philipp Spitta (1841-1894) uitvoerige, kritische besprekingen aan werken van Bachs voorzaten; ik maak die hierboven bij ‘andere besprekingen’ toegankelijk (in het Duits) onder de initialen PS.

 

1. Koor

SATTB, continuo

Der Gerechte, De rechtvaardige,
ob er gleich zu zeitlich stirbt, ook al sterft hij te vroeg,
ist er doch in der Ruhe. is toch in rust.
Er gefällt Gott wohl und ist ihm lieb God schept behagen in hem en heeft hem lief
und wird weggenommen en hij wordt weggehaald
aus dem Leben unter den Sündern, uit het leven tussen de zondaars
und wird hingerücket, en wordt meegenomen
daß die Bosheit seinen Verstand nicht verkehre, zodat het kwaad zijn verstand niet aantast
noch falsche Lehre seine Seele betrübe, en geen valse leer zijn ziel bederft,
er ist bald vollkommen worden hij is volmaakt geworden
und hat viel Jahr’ erfüllet. en heeft vele jaren vervuld.
Denn seine Seele gefällt Gott wohl. Want God schept behagen in zijn ziel,
Darum eilet er mit ihm aus dem bösen Leben.daarom haast hij zich met hem weg uit het slechte leven.