naar de bespreking van JCB6

Sei getreu bis in den Tod (JCB6)

Johann Christoph Bach

1. Motet

Sei getreu bis in den Tod. Wees trouw tot in de dood,
So will ich dir die Krone des Lebens geben. dan zal ik u de kroon van het leven geven.
Sei getreu!Wees trouw!

2. Aria

1. Halte fest und sei getreu! 1.Blijf standvastig en trouw!
Wenn dich Welt und Satan schrekken, Als de wereld en de satan u angst aanjagen,
Laß dir keine Furcht erwekken, laat u dan niet bang maken,
Nenne deinen Jesum frei. spreek vrij over uw Jezus.
Halte fest und sei getreu! Blijf standvastig en trouw!


2. Jesus bleibet dir getreu! 2. Jezus blijft u trouw!
Der in aller Angst und Schmerzen Hij die in alle angst en pijn
Tröstet die betrübten Herzen, de bedroefde harten troost,
Der dich machet bandefiei. die u van uw boeien bevrijdt.
Jesus bleibet dir getreu! Jesus blijft u trouw!


3. Sei getreu bis in den Tod! 3. Wees trouw tot in de dood!
Und verlierest du das Leben, En als u het leven verliest,
Jesus will dir's wiedergeben, dan zal Jezus het u teruggeven,
Der dich reißt aus aller Not. hij die u verlost uit alle nood.
Sei getreu bis in den Tod! Wees trouw tot in de dood!


4. Jesus läßt dich nicht im Tod! 4. Jezus verlaat u niet in de dood!
Der dir gibt zum Gnadenlohne, Hij die u als genade,
Jene schöne Lebenskrone die mooie levenskroon schenkt.
Sei getreu in aller Not. Wees trouw in alle nood,
Jesus läßt dich nicht im Tod.Jezus verlaat u niet in de dood.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Motet

Sei getreu bis in den Tod.
So will ich dir die Krone des Lebens geben.
Sei getreu!

2. Aria

1. Halte fest und sei getreu!
Wenn dich Welt und Satan schrekken,
Laß dir keine Furcht erwekken,
Nenne deinen Jesum frei.
Halte fest und sei getreu!


Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Motet

Wees trouw tot in de dood,
dan zal ik u de kroon van het leven geven.
Wees trouw!

2. Aria

1.Blijf standvastig en trouw!
Als de wereld en de satan u angst aanjagen,
laat u dan niet bang maken,
spreek vrij over uw Jezus.
Blijf standvastig en trouw!

2. Jezus blijft u trouw!
Hij die in alle angst en pijn
de bedroefde harten troost,
die u van uw boeien bevrijdt.
Jesus blijft u trouw!

3. Wees trouw tot in de dood!
En als u het leven verliest,
dan zal Jezus het u teruggeven,
hij die u verlost uit alle nood.
Wees trouw tot in de dood!

4. Jezus verlaat u niet in de dood!
Hij die u als genade,   
die mooie levenskroon schenkt.
Wees trouw in alle nood,
Jezus verlaat u niet in de dood.


		Vertaling: Ria van Hengel