Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Christoph Bach

Sei getreu bis in den Tod (JCB6)

Motet

Geschreven voor Rouwplechtigheid

Voor het eerst uitgevoerd: 1680?

Koor SSATB

Totaal 2 delen, 2 koorwerken

Vertaling: Ria van Hengel

Alt-Bachisches Archiv I/19

beluister

andere besprekingen

downloads uitleg

Bespreking

Johann Christoph Bach

Dit motet heeft dezelfde structuur als Sei getreu (JCB5): een kort homofoon deel ("motetta") op een bijbeltekst, ditmaal uit het boek Openbaringen (2:10), gevolgd door vier eenvoudig vijfstemmig geharmoniseerde coupletten van het niet nader te identificeren lied Halte fest und sei getreu!

De twee delen zijn met elkaar verwant door hun aanvangsakkoorden en de vrolijke zestienden figuraties die de daarop volgende rusten overbruggen.

In zijn Bachbiografie (1873/1880) wijdt Philipp Spitta (1841-1894) uitvoerige, kritische besprekingen aan werken van Bachs voorzaten; ik maak die bij ‘andere besprekingen’ toegankelijk (in het Duits) onder de initialen PS.

 

1. Motet

SSATB

Sei getreu bis in den Tod. Wees trouw tot in de dood,
So will ich dir die Krone des Lebens geben. dan zal ik u de kroon van het leven geven.
Sei getreu!Wees trouw!

2. Aria

SSATB

1. Halte fest und sei getreu! 1.Blijf standvastig en trouw!
Wenn dich Welt und Satan schrekken, Als de wereld en de satan u angst aanjagen,
Laß dir keine Furcht erwekken, laat u dan niet bang maken,
Nenne deinen Jesum frei. spreek vrij over uw Jezus.
Halte fest und sei getreu! Blijf standvastig en trouw!


2. Jesus bleibet dir getreu! 2. Jezus blijft u trouw!
Der in aller Angst und Schmerzen Hij die in alle angst en pijn
Tröstet die betrübten Herzen, de bedroefde harten troost,
Der dich machet bandefiei. die u van uw boeien bevrijdt.
Jesus bleibet dir getreu! Jesus blijft u trouw!


3. Sei getreu bis in den Tod! 3. Wees trouw tot in de dood!
Und verlierest du das Leben, En als u het leven verliest,
Jesus will dir's wiedergeben, dan zal Jezus het u teruggeven,
Der dich reißt aus aller Not. hij die u verlost uit alle nood.
Sei getreu bis in den Tod! Wees trouw tot in de dood!


4. Jesus läßt dich nicht im Tod! 4. Jezus verlaat u niet in de dood!
Der dir gibt zum Gnadenlohne, Hij die u als genade,
Jene schöne Lebenskrone die mooie levenskroon schenkt.
Sei getreu in aller Not. Wees trouw in alle nood,
Jesus läßt dich nicht im Tod.Jezus verlaat u niet in de dood.