naar de bespreking van JCB4

Mit Weinen hebt sichs an (JCB4)

Johann Christoph Bach

Kooraria

Mit Weinen hebt sich’s an, Met huilen begint het,
dies jammervolle Leben, dit ellendige leven,
es muss das kleinste Kind het kleinste kind
der bittern Tränen Schar moet zich huilend onderwerpen
sich weinend untergeben, aan de vloed van bittere tranen
eh’ es sich noch besinnt. nog voordat het kan denken.
Wenn’s kaum geboren ist, Zodra het geboren is,
so höret man doch schon, hoor je
dass sich bei ihm erhebt het pijnlijke geluid
der schmerzenvolle Ton. dat bij hem wordt aangeheven.


Das Mittel unsrer Zeit Als we volwassen zijn,
ist überschwemmt mit Sorgen, worden we door zorgen overspoeld,
wir sind des Glückes Spiel. we zijn een speelbal van het lot;
Der weinet durch die Nacht we huilen de hele nacht
bis an den lieben Morgen, tot aan de lieve morgen,
und hilft ihm doch nicht viel. maar het helpt niets.
Der Furcht- und Hoffnungsstreit Het gevecht van angst en hoop
zerquälet unsern Sinn kwelt onze geest
und nimmt, eh man es denkt, en berooft ons voor we het weten
die besten Jahre hin. van onze beste jaren.


Das Alter kömmt herbei, Dan komt de ouderdom,
die kummervollen Jahre, met zijn zorgelijke jaren
die uns gefallen nicht, die ons niet bevallen
und führen uns den Weg en ons leiden naar
zur trüben Totenbahre. het droeve graf.
Wann dieses dann geschieht, Als het dan zover is,
so ist es aus mit uns; dan is het afgelopen met ons;
der tränenvolle Lauf aan de smartelijke weg
hat nun das Ziel erreicht is nu een eind gekomen
und hört mit Weinen auf.en het huilen stopt.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

Kooraria

Mit Weinen hebt sich’s an,
dies jammervolle Leben,
es muss das kleinste Kind
der bittern Tränen Schar
sich weinend untergeben,
eh’ es sich noch besinnt.
Wenn’s kaum geboren ist,
so höret man doch schon,
dass sich bei ihm erhebt
der schmerzenvolle Ton.

Das Mittel unsrer Zeit
ist überschwemmt mit Sorgen,
wir sind des Glückes Spiel.
Der weinet durch die Nacht
bis an den lieben Morgen,
und hilft ihm doch nicht viel.
Der Furcht- und Hoffnungsstreit
zerquälet unsern Sinn
und nimmt, eh man es denkt,
die besten Jahre hin.

Das Alter kömmt herbei,
die kummervollen Jahre,
die uns gefallen nicht,
und führen uns den Weg
zur trüben Totenbahre.
Wann dieses dann geschieht,
so ist es aus mit uns;
der tränenvolle Lauf
hat nun das Ziel erreicht
und hört mit Weinen auf.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

Kooraria

Met huilen begint het,
dit ellendige leven,
het kleinste kind
moet zich huilend onderwerpen
aan de vloed van bittere tranen
nog voordat het kan denken.
Zodra het geboren is,
hoor je
het pijnlijke geluid
dat bij hem wordt aangeheven.

Als we volwassen zijn,
worden we door zorgen overspoeld,
we zijn een speelbal van het lot;
we huilen de hele nacht
tot aan de lieve morgen,
maar het helpt niets.
Het gevecht van angst en hoop
kwelt onze geest
en berooft ons voor we het weten
van onze beste jaren.

Dan komt de ouderdom,
met zijn zorgelijke jaren
die ons niet bevallen
en ons leiden naar
het droeve graf.
Als het dan zover is,
dan is het afgelopen met ons;
aan de smartelijke weg
is nu een eind gekomen
en het huilen stopt.


		Vertaling: Ria van Hengel