Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Christoph Bach

Mit Weinen hebt sichs an (JCB4)

Motet

Geschreven voor Rouwplechtigheid

Voor het eerst uitgevoerd: 1680?

Koor ATTB

Totaal 1 delen, 1 koorwerk

Vertaling: Ria van Hengel

Alt-Bachisches Archiv I/17

beluister

downloads uitleg

Bespreking

Johann Christoph Bach

Een vierstemmige strofische aria in drie coupletten.

Kooraria

ATTB

Mit Weinen hebt sich’s an, Met huilen begint het,
dies jammervolle Leben, dit ellendige leven,
es muss das kleinste Kind het kleinste kind
der bittern Tränen Schar moet zich huilend onderwerpen
sich weinend untergeben, aan de vloed van bittere tranen
eh’ es sich noch besinnt. nog voordat het kan denken.
Wenn’s kaum geboren ist, Zodra het geboren is,
so höret man doch schon, hoor je
dass sich bei ihm erhebt het pijnlijke geluid
der schmerzenvolle Ton. dat bij hem wordt aangeheven.


Das Mittel unsrer Zeit Als we volwassen zijn,
ist überschwemmt mit Sorgen, worden we door zorgen overspoeld,
wir sind des Glückes Spiel. we zijn een speelbal van het lot;
Der weinet durch die Nacht we huilen de hele nacht
bis an den lieben Morgen, tot aan de lieve morgen,
und hilft ihm doch nicht viel. maar het helpt niets.
Der Furcht- und Hoffnungsstreit Het gevecht van angst en hoop
zerquälet unsern Sinn kwelt onze geest
und nimmt, eh man es denkt, en berooft ons voor we het weten
die besten Jahre hin. van onze beste jaren.


Das Alter kömmt herbei, Dan komt de ouderdom,
die kummervollen Jahre, met zijn zorgelijke jaren
die uns gefallen nicht, die ons niet bevallen
und führen uns den Weg en ons leiden naar
zur trüben Totenbahre. het droeve graf.
Wann dieses dann geschieht, Als het dan zover is,
so ist es aus mit uns; dan is het afgelopen met ons;
der tränenvolle Lauf aan de smartelijke weg
hat nun das Ziel erreicht is nu een eind gekomen
und hört mit Weinen auf.en het huilen stopt.