naar de bespreking van JCB3

Es ist nun aus mit meinem Leben, (JCB3)

Johann Christoph Bach

Aria

Es ist nun aus mit meinem Leben, Het is nu afgelopen met mijn leven.
Gott nimmt es hin, der es gegeben. God, die het gegeven heeft, neemt het terug.
Kein Tröpflein mehr ist in dem Faß, Er zit geen druppeltje meer in het vat,
es will kein Funklein mehr verfangen, geen vonkje is blijven hangen,
des Lebenslicht ist ausgegangen. het levenslicht is gedoofd,
Kein Körnlein läuft mehr in dem Glas, geen zandkorreltje beweegt meer in het glas,
es ist nun aus, es ist vollbracht. Het is nu afgelopen, het is volbracht
Welt, gute Nacht! wereld, goede nacht!


Komm, Todestag, du Lebenssonne, Kom, dag van mijn dood, levenszon,
du bringest mir mehr Lust und Wonne jij brengt me meer vreugde en geluk
als mein Geburtstag bringen kann, dan mijn geboortedag kan brengen,
du machst ein Ende meinem Leiden, jij maakt een einde aan mijn lijden
das sich schon mit den Kindtaufsfreuden dat al is begonnen
vor jenen hat gefangen an. voordat ik gedoopt werd.
Nun ist es aus, es ist vollbracht, Nu is het afgelopen, het is volbracht,
Welt gute Nacht! wereld, goede nacht!


Gottlob! jetzt kann ich recht genesen, Godlof, nu kan ik echt genezen,
mein Sodom bist du mir gewesen, je bent voor mij mijn Sodom geweest,
o Sündenwelt du Lasterhaus. o wereld van zonden, o huis van ondeugd.
Der Tod soll mir ein Engel heißen, De dood is voor mij een engel
der mir wie Lot den Weg kann weisen, die mij als Lot de weg kan wijzen,
ich folg mit Freuden nur hinaus. die volg ik met vreugde hier vandaan.
Hinaus eh' Gottes Donner kracht, Weg hier voordat Gods donder losbarst,
Welt gute Nacht! wereld, goede nacht.


Du warest mir auch mein Ägypten, Jij was voor mij ook mijn Egypte,
da mich viel Kreuzeshenker wippten omdat veel beulen mij mishandelden
bis auf die Tränen und das Blut. tot tranen en tot bloedens toe.
Der Tod will aus den Dienstbarkeiten De dood wil mij net zoals Israël
mit Israel mich ausbegleiten, bevrijden uit de slavernij,
wie kommst du Freiheit mir zugut! wat ben ik blij met de vrijheid!
Es ist nun aus, es ist vollbracht. Het is nu afgelopen, het is volbracht,
Welt gute Nacht! wereld, goede nacht.


Wie gerne will ich von dir scheiden, Wat wil ik je graag verlaten,
von dir und deinem Jammerleiden. jou en al je ellende.
o Welt, mein Babel warest du, O wereld, mijn Babel ben je geweest,
die manchen Handel mir verwirret, die mij zo vaak in verwarring hebt gebracht
daß ich wie eine Taub gegirret zodat ik moest kirren als een duif ,
durch Weinen, Seufzen immerzu. steeds maar huilend en zuchtend.
Nun ist es aus, es ist vollbracht, Nu is het afgelopen, het is volbracht,
Welt gute Nacht! wereld, goede nacht.


Welt gute Nacht! Behalt das deine Wereld, goede nacht! Houd wat van jou is
und laß mir Jesum als das Meine, en laat Jezus aan mij over, als wat van mij is,
denn ich laß meinen Jesum nicht! want ik laat mijn Jezus niet los!
Behüt euch Gott, ihr meine Lieben, Moge God jullie behoeden, mijn geliefden,
laßt meinen Tod euch nicht betrüben, wees niet verdrietig om mijn dood,
durch welchen mir so wohl geschieht. die zo heilzaam voor mij is.
Mein Leid ist aus, es ist vollbracht, Mijn lijden is voorbij, het is volbracht,
Welt gute Nacht! wereld, goede nacht.


Was wollet ihr euch nach mir sehnen? Waarom zouden jullie naar mij verlangen?
Ei stillet, stillet eure Tränen, Droog toch jullie tranen,
weil meine schon gestillet sind, want de mijne zijn al gedroogd,
mir wischt sie Jesus von den Augen, Jezus wist ze van mijn ogen af,
was sollen denn die euren taugen, waarom zouden jullie ze dan vergieten,
und lachet mit mir als ein Kind. Lach maar liever om mij, als een kind.
Was Jesus macht, ist wohlgemacht! Wat Jezus doet, is welgedaan!
Welt, gute Nacht!Wereld, goede nacht!
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

Aria

Es ist nun aus mit meinem Leben,
Gott nimmt es hin, der es gegeben.
Kein Tröpflein mehr ist in dem Faß,
es will kein Funklein mehr verfangen,
des Lebenslicht ist ausgegangen.
Kein Körnlein läuft mehr in dem Glas,
es ist nun aus, es ist vollbracht.
Welt, gute Nacht!

Komm, Todestag, du Lebenssonne,
du bringest mir mehr Lust und Wonne
als mein Geburtstag bringen kann,
du machst ein Ende meinem Leiden,
das sich schon mit den Kindtaufsfreuden
vor jenen hat gefangen an.
Nun ist es aus, es ist vollbracht,
Welt gute Nacht!

Gottlob! jetzt kann ich recht genesen,
mein Sodom bist du mir gewesen,
o Sündenwelt du Lasterhaus.
Der Tod soll mir ein Engel heißen,
der mir wie Lot den Weg kann weisen,
ich folg mit Freuden nur hinaus.
Hinaus eh' Gottes Donner kracht,
Welt gute Nacht!

Du warest mir auch mein Ägypten,
da mich viel Kreuzeshenker wippten
bis auf die Tränen und das Blut.
Der Tod will aus den Dienstbarkeiten
mit Israel mich ausbegleiten,
wie kommst du Freiheit mir zugut!
Es ist nun aus, es ist vollbracht.
Welt gute Nacht!

Wie gerne will ich von dir scheiden,
von dir und deinem Jammerleiden.
o Welt, mein Babel warest du,
die manchen Handel mir verwirret,
daß ich wie eine Taub gegirret
durch Weinen, Seufzen immerzu.
Nun ist es aus, es ist vollbracht,
Welt gute Nacht!

Welt gute Nacht! Behalt das deine
und laß mir Jesum als das Meine,
denn ich laß meinen Jesum nicht!
Behüt euch Gott, ihr meine Lieben,
laßt meinen Tod euch nicht betrüben,
durch welchen mir so wohl geschieht.
Mein Leid ist aus, es ist vollbracht,
Welt gute Nacht!

Was wollet ihr euch nach mir sehnen?
Ei stillet, stillet eure Tränen,
weil meine schon gestillet sind,
mir wischt sie Jesus von den Augen,
was sollen denn die euren taugen,
und lachet mit mir als ein Kind.
Was Jesus macht, ist wohlgemacht!
Welt, gute Nacht!


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

Aria

Het is nu afgelopen met mijn leven.
God, die het gegeven heeft, neemt het terug.
Er zit geen druppeltje meer in het vat,
geen vonkje is blijven hangen,
het levenslicht is gedoofd,
geen zandkorreltje beweegt meer in het glas,
Het is nu afgelopen, het is volbracht
wereld, goede nacht!

Kom, dag van mijn dood, levenszon,
jij brengt me meer vreugde en geluk
dan mijn geboortedag kan brengen,
jij maakt een einde aan mijn lijden
dat al is begonnen 
voordat ik gedoopt werd.
Nu is het afgelopen, het is volbracht,
wereld, goede nacht!

Godlof, nu kan ik echt genezen,
je bent voor mij mijn Sodom geweest,
o wereld van zonden, o huis van ondeugd.
De dood is voor mij een engel
die mij als Lot de weg kan wijzen,
die volg ik met vreugde hier vandaan.
Weg hier voordat Gods donder losbarst,
wereld, goede nacht.

Jij was voor mij ook mijn Egypte,
omdat veel beulen mij mishandelden
tot tranen en tot bloedens toe.
De dood wil mij net zoals Israël
bevrijden uit de slavernij,
wat ben ik blij met de vrijheid!
Het is nu afgelopen, het is volbracht,
wereld, goede nacht.

Wat wil ik je graag verlaten,
jou en al je ellende.
O wereld, mijn Babel ben je geweest,
die mij zo vaak in verwarring hebt gebracht
zodat ik moest kirren als een duif ,
steeds maar huilend en zuchtend.
Nu is het afgelopen, het is volbracht,
wereld, goede nacht.

Wereld, goede nacht! Houd wat van jou is
en laat Jezus aan mij over, als wat van mij is,
want ik laat mijn Jezus niet los!
Moge God jullie behoeden, mijn geliefden,
wees niet verdrietig om mijn dood,
die zo heilzaam voor mij is.
Mijn lijden is voorbij, het is volbracht,
wereld, goede nacht.

Waarom zouden jullie naar mij verlangen?
Droog toch jullie tranen,
want de mijne zijn al gedroogd,
Jezus wist ze van mijn ogen af,
waarom zouden jullie ze dan vergieten,
Lach maar liever om mij, als een kind.
Wat Jezus doet, is welgedaan!
Wereld, goede nacht!


		Vertaling: Ria van Hengel