Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Christoph Bach

Es ist nun aus mit meinem Leben, (JCB3)

Overig werk

Geschreven voor Rouwplechtigheid

Voor het eerst uitgevoerd: 1673

Koor SATB

Totaal 1 delen, 1 koorwerk

Vertaling: Ria van Hengel

tekst Magnus Daniel Omeis Alt-Bachisches Archiv I/16

beluister

downloads uitleg

Bespreking

Johann Christoph Bach

Dit als "Aria" aangeduide stuk is een strofisch lied voor vier stemmen, dat desgewenst door continuo kan worden gesteund. Het bestaat uit zeven coupletten op telkens dezelfde muziek. De frase Welt, gute Nacht besluit elk couplet en wordt telkens viermaal herhaald, de derde keer met een opvallende, stijgende figuur waarin we de ziel mogen zien die zich ten hemel spoedt.

Aria

SATB

Es ist nun aus mit meinem Leben, Het is nu afgelopen met mijn leven.
Gott nimmt es hin, der es gegeben. God, die het gegeven heeft, neemt het terug.
Kein Tröpflein mehr ist in dem Faß, Er zit geen druppeltje meer in het vat,
es will kein Funklein mehr verfangen, geen vonkje is blijven hangen,
des Lebenslicht ist ausgegangen. het levenslicht is gedoofd,
Kein Körnlein läuft mehr in dem Glas, geen zandkorreltje beweegt meer in het glas,
es ist nun aus, es ist vollbracht. Het is nu afgelopen, het is volbracht
Welt, gute Nacht! wereld, goede nacht!


Komm, Todestag, du Lebenssonne, Kom, dag van mijn dood, levenszon,
du bringest mir mehr Lust und Wonne jij brengt me meer vreugde en geluk
als mein Geburtstag bringen kann, dan mijn geboortedag kan brengen,
du machst ein Ende meinem Leiden, jij maakt een einde aan mijn lijden
das sich schon mit den Kindtaufsfreuden dat al is begonnen
vor jenen hat gefangen an. voordat ik gedoopt werd.
Nun ist es aus, es ist vollbracht, Nu is het afgelopen, het is volbracht,
Welt gute Nacht! wereld, goede nacht!


Gottlob! jetzt kann ich recht genesen, Godlof, nu kan ik echt genezen,
mein Sodom bist du mir gewesen, je bent voor mij mijn Sodom geweest,
o Sündenwelt du Lasterhaus. o wereld van zonden, o huis van ondeugd.
Der Tod soll mir ein Engel heißen, De dood is voor mij een engel
der mir wie Lot den Weg kann weisen, die mij als Lot de weg kan wijzen,
ich folg mit Freuden nur hinaus. die volg ik met vreugde hier vandaan.
Hinaus eh' Gottes Donner kracht, Weg hier voordat Gods donder losbarst,
Welt gute Nacht! wereld, goede nacht.


Du warest mir auch mein Ägypten, Jij was voor mij ook mijn Egypte,
da mich viel Kreuzeshenker wippten omdat veel beulen mij mishandelden
bis auf die Tränen und das Blut. tot tranen en tot bloedens toe.
Der Tod will aus den Dienstbarkeiten De dood wil mij net zoals Israël
mit Israel mich ausbegleiten, bevrijden uit de slavernij,
wie kommst du Freiheit mir zugut! wat ben ik blij met de vrijheid!
Es ist nun aus, es ist vollbracht. Het is nu afgelopen, het is volbracht,
Welt gute Nacht! wereld, goede nacht.


Wie gerne will ich von dir scheiden, Wat wil ik je graag verlaten,
von dir und deinem Jammerleiden. jou en al je ellende.
o Welt, mein Babel warest du, O wereld, mijn Babel ben je geweest,
die manchen Handel mir verwirret, die mij zo vaak in verwarring hebt gebracht
daß ich wie eine Taub gegirret zodat ik moest kirren als een duif ,
durch Weinen, Seufzen immerzu. steeds maar huilend en zuchtend.
Nun ist es aus, es ist vollbracht, Nu is het afgelopen, het is volbracht,
Welt gute Nacht! wereld, goede nacht.


Welt gute Nacht! Behalt das deine Wereld, goede nacht! Houd wat van jou is
und laß mir Jesum als das Meine, en laat Jezus aan mij over, als wat van mij is,
denn ich laß meinen Jesum nicht! want ik laat mijn Jezus niet los!
Behüt euch Gott, ihr meine Lieben, Moge God jullie behoeden, mijn geliefden,
laßt meinen Tod euch nicht betrüben, wees niet verdrietig om mijn dood,
durch welchen mir so wohl geschieht. die zo heilzaam voor mij is.
Mein Leid ist aus, es ist vollbracht, Mijn lijden is voorbij, het is volbracht,
Welt gute Nacht! wereld, goede nacht.


Was wollet ihr euch nach mir sehnen? Waarom zouden jullie naar mij verlangen?
Ei stillet, stillet eure Tränen, Droog toch jullie tranen,
weil meine schon gestillet sind, want de mijne zijn al gedroogd,
mir wischt sie Jesus von den Augen, Jezus wist ze van mijn ogen af,
was sollen denn die euren taugen, waarom zouden jullie ze dan vergieten,
und lachet mit mir als ein Kind. Lach maar liever om mij, als een kind.
Was Jesus macht, ist wohlgemacht! Wat Jezus doet, is welgedaan!
Welt, gute Nacht!Wereld, goede nacht!