naar de bespreking van JCB15

Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin (JCB15)

Johann Christoph Bach

1. Koor

Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin, Let op, mijn hart, en kijk daar:
was liegt dort in dem Krippelein? wat ligt daar in het kribbetje?
Was ist das schöne Kindelein? Wie is dat mooie kindje?
Es ist das liebe Jesulein.Het is de lieve kleine Jezus.

2. Koor

Es ist der Herr Christ, unser Gott, Het is Christus, onze God,
der will uns führ'n aus aller Not. hij wil ons redden uit alle nood,
Er will eu'r Heiland selber sein, hij wil zelf uw Heiland zijn
von alien Sünden machen rein.en u van alle zonden reinigen.

3. Koor

Des laßt uns alle fröhlich sein Laten we dus allemaal blij zijn
und mit den Hirten gehn hinein, en samen met de herders naar binnen gaan
zu sehen, was Gott hat beschert, om te zien wat God ons heeft geschonken,
mit seinem lieben Sohn verehrt.hoe hij ons met zijn dierbare zoon heeft vereerd.

4. Koor

Bist willkommen, du edler Gast, Wees welkom, edele gast,
den Sünder nicht verschmähet hast. die de zondaar niet heeft versmaad,
Und kömmst ins Elend her zu mir, en als u bij mij komt in een armzalig bestaan,
wie soll ich immer danken dir?hoe moet ik u dan ooit danken?

5. Koor

Ach Herr, du Schöpfer aller Ding, Ach Heer, schepper van alle dingen,
wie bist du worden so gering, hoe komt het dat u zo gering bent geworden,
daß du da liegst auf dürrem Gras, dat u daar ligt op het dorre gras
davon ein Rind und Esel fraß.waarvan os en ezel hebben gegeten.

6. Koor

Ach mein herzliebes Jesulein, Ach, mijn innig geliefde kleine Jezus,
mach dir ein rein sanft Bettelein, maak voor jezelf een schoon, zacht bedje
zu ruhn in meines Herzens Schrein, om te rusten diep in mijn hart,
daß ich nimmer vergesse dein.zodat ik je nooit vergeet.

7. Koor

Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, Lof en eer zij God op de hoogste troon,
der uns schenkt seinen ein'gen Sohn, die ons zijn eigen zoon schenkt,
des freuet sich der Engel Schar de engelen verheugen zich daarover
und singen uns solch neues Jahr.en zingen ons een blij nieuw jaar toe.
  
Libretto: Martin Luther Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin,
was liegt dort in dem Krippelein?
Was ist das schöne Kindelein?
Es ist das liebe Jesulein.

2. Koor

Es ist der Herr Christ, unser Gott,
der will uns führ'n aus aller Not.
Er will eu'r Heiland selber sein,
von alien Sünden machen rein.

3. Koor

Des laßt uns alle fröhlich sein
und mit den Hirten gehn hinein,
zu sehen, was Gott hat beschert,
mit seinem lieben Sohn verehrt.

4. Koor

Bist willkommen, du edler Gast,
den Sünder nicht verschmähet hast.
Und kömmst ins Elend her zu mir,
wie soll ich immer danken dir?

5. Koor

Ach Herr, du Schöpfer aller Ding,
wie bist du worden so gering,
daß du da liegst auf dürrem Gras,
davon ein Rind und Esel fraß.

6. Koor

Ach mein herzliebes Jesulein,
mach dir ein rein sanft Bettelein,
zu ruhn in meines Herzens Schrein,
daß ich nimmer vergesse dein.

7. Koor

Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,
der uns schenkt seinen ein'gen Sohn,
des freuet sich der Engel Schar
und singen uns solch neues Jahr.


Libretto: Martin Luther
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Let op, mijn hart, en kijk daar:
wat ligt daar in het kribbetje?
Wie is dat mooie kindje?
Het is de lieve kleine Jezus.

2. Koor

Het is Christus, onze God,
hij wil ons redden uit alle nood,
hij wil zelf uw Heiland zijn
en u van alle zonden reinigen.

3. Koor

Laten we dus allemaal blij zijn
en samen met de herders naar binnen gaan
om te zien wat God ons heeft geschonken,
hoe hij ons met zijn dierbare zoon heeft vereerd.

4. Koor

Wees welkom, edele gast,
die de zondaar niet heeft versmaad,
en als u bij mij komt in een armzalig bestaan,
hoe moet ik u dan ooit danken?

5. Koor

Ach Heer, schepper van alle dingen,
hoe komt het dat u zo gering bent geworden,
dat u daar ligt op het dorre gras
waarvan os en ezel hebben gegeten.

6. Koor

Ach, mijn innig geliefde kleine Jezus,
maak voor jezelf een schoon, zacht bedje
om te rusten diep in mijn hart,
zodat ik je nooit vergeet.

7. Koor

Lof en eer zij God op de hoogste troon,
die ons zijn eigen zoon schenkt,
de engelen verheugen zich daarover
en zingen ons een blij nieuw jaar toe.


		Vertaling: Ria van Hengel