naar de bespreking van JB2

Unser Leben ist ein Schatten (JB2)

Johann Bach

1. Koor

Unser Leben ist ein Schatten auf Erden. Ons leven is een schaduw op aarde


Ich weiß wohl dass unser Leben Ik weet heel goed dat ons leven
oft nur als ein Nebel ist, vaak niet meer is dan een nevel,
denn wir hier zu jeder Frist want wij zijn hier immers altijd
mit dem Tode seynd umgeben, door de dood omringd.
drum ob's heute nicht geschicht, Dus of het nu vandaag gebeurt of niet,
meinen Jesum lass ich nicht. mijn Jezus verlaat ik niet.


Sterb ich bald so komm ich abe Maar als ik binnenkort sterf, dan laat ik
von der Welt Beschwerlichkeit, de moeiten van de wereld achter mij,
ruhe bis zur vollen Freud dan rust ik tot aan de volledige vreugde,
und weiß daß im finstern Grabe en ik weet dat in het donkere graf
Jesus ist mein helles Licht, Jezus mijn heldere licht is,
meinen Jesum lass ich nicht. mijn Jezus verlaat ik niet.


Ich bin die Auferstehung und das Leben, Ik ben de opstanding en het leven,
wer an mich gläubet, wie in mij gelooft
der wird leben ob er gleich stürbe, zal leven ook al sterft hij,
und wer da lebet und gläubet an mich, en wie leeft en in mij gelooft,
der wird nimmermehr sterben. die zal nooit sterven.


Weil du vom Tod erstanden bist Omdat u uit de dood bent opgestaan,
werd ich im Grab nicht bleiben, zal ik niet in het graf blijven,
mein höchster Trost dein Auffahrt ist, mijn grootste troost is uw opstanding,
Todsfurcht kann sie vertreiben, die kan mijn angst voor de dood verdrijven,
denn wo du bist da komm ich hin, want waar u bent, daar kom ik ook,
dass ich stets bey dir leb' und bin, zodat ik altijd bij u leef en ben,
drum fahr ich hin mit Freuden. daarom ga ik heen met vreugde.


Ach wie flüchtig, ach wie nichtig Ach, hoe vluchtig, ach, hoe nietig
ist der Menschen Leben! is het leven van de mensen!
Wie ein Nebel bald entstehet, Zoals een nevel snel ontstaat
und bald wiederum vergehet, en ook snel weer verdwijnt,
so ist unser Leben, sehet! zo is ons leven, kijk maar!


Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Ach, hoe vluchtig, ach, hoe nietig
sind der Menschen Sachen! zijn de dingen van de mensen!
Alles, alles was wir sehen, Alles, alles wat wij zien
das muß fallen und vergehen, moet vallen en vergaan.
wer Gott fürcht', bleibt ewig stehen. Wie God vreest blijft eeuwig.


Ach Herr, lehr uns bedenken wohl, Ach Heer, leer ons beseffen
daß wir sind sterblich allzumal! dat wij allemaal sterfelijk zijn!
Auch wir allhier keins Bleibens han, Ook kunnen wij hier niet blijven,
müssen alle davon, wij moeten hier allemaal weg,
gelehrt, reich, jung, alt oder schön, geleerd, rijk, jong, oud of mooi,
müssen alle davon.wij moeten hier allemaal weg.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

 Unser Leben ist ein Schatten auf Erden.

Ich weiß wohl dass unser Leben 
oft nur als ein Nebel ist,
denn wir hier zu jeder Frist 
mit dem Tode seynd umgeben,
drum ob's heute nicht geschicht,
meinen Jesum lass ich nicht.

Sterb ich bald so komm ich abe 	
von der Welt Beschwerlichkeit,
ruhe bis zur vollen Freud 	
und weiß daß im finstern Grabe 	
Jesus ist mein helles Licht, 	
meinen Jesum lass ich nicht.

 Ich bin die Auferstehung und das Leben, 
 wer an mich gläubet,
 der wird leben ob er gleich stürbe,
 und wer da lebet und gläubet an mich,
 der wird nimmermehr sterben.

Weil du vom Tod erstanden bist
werd ich im Grab nicht bleiben,
mein höchster Trost dein Auffahrt ist,
Todsfurcht kann sie vertreiben,
denn wo du bist da komm ich hin,
dass ich stets bey dir leb' und bin,
drum fahr ich hin mit Freuden.

Ach wie flüchtig, ach wie nichtig 
ist der Menschen Leben!
Wie ein Nebel bald entstehet, 
und bald wiederum vergehet,
so ist unser Leben, sehet! 

Ach wie nichtig, ach wie flüchtig 
sind der Menschen Sachen!
Alles, alles was wir sehen, 
das muß fallen und vergehen,
wer Gott fürcht', bleibt ewig stehen.

Ach Herr, lehr uns bedenken wohl,
daß wir sind sterblich allzumal!
Auch wir allhier keins Bleibens han,
müssen alle davon, 
gelehrt, reich, jung, alt oder schön,
müssen alle davon.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Ons leven is een schaduw op aarde

Ik weet heel goed dat ons leven
vaak niet meer is dan een nevel,
want wij zijn hier immers altijd
door de dood omringd.
Dus of het nu vandaag gebeurt of niet,
mijn Jezus verlaat ik niet.

Maar als ik binnenkort sterf, dan laat ik
de moeiten van de wereld achter mij,
dan rust ik tot aan de volledige vreugde,
en ik weet dat in het donkere graf
Jezus mijn heldere licht is,
mijn Jezus verlaat ik niet.

Ik  ben de opstanding en het leven,
wie in mij gelooft
zal leven ook al sterft hij,
en wie leeft en in mij gelooft,
die zal nooit sterven.

Omdat u uit de dood bent opgestaan,
zal ik niet in het graf blijven,
mijn grootste troost is uw opstanding,
die kan mijn angst voor de dood verdrijven,
want waar u bent, daar kom ik ook,
zodat ik altijd bij u leef en ben,
daarom ga ik heen met vreugde.

Ach, hoe vluchtig, ach, hoe nietig
is het leven van de mensen!
Zoals een nevel snel ontstaat
en ook snel weer verdwijnt,
zo is ons leven, kijk maar!

Ach, hoe vluchtig, ach, hoe nietig
zijn de dingen van de mensen!
Alles, alles wat wij zien
moet vallen en vergaan.
Wie God vreest blijft eeuwig.

Ach Heer, leer ons beseffen
dat wij allemaal sterfelijk zijn!
Ook kunnen wij hier niet blijven,
wij moeten hier allemaal weg,
geleerd, rijk, jong, oud of mooi,
wij moeten hier allemaal weg.


		Vertaling: Ria van Hengel