naar de bespreking van BWV 99

Was Gott tut, das ist wohlgetan II (BWV 99)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Was Gott tut, das ist wohlgetan,Wat God doet dat is welgedaan,
es bleibt gerecht sein Wille;zijn wil blijft steeds rechtvaardig;
wie er fängt meine Sachen an,zoals hij mijn zaken ter hand neemt,
will ich ihm halten stille.blijf ik stil op hem vertrouwen.
Er ist mein Gott,Hij is mijn God,
der in der Notdie in de nood
mich wohl weiß zu erhalten;mij kan behoeden;
drum laß ich ihn nur walten.daarom laat ik hem maar regeren.

2. Recitatief (B)

Sein Wort der Wahrheit stehet fest Zijn woord van waarheid staat vast
und wird mich nicht betrügen, en zal mij niet bedriegen,
weil es die Gläubigen nicht fallen omdat het de gelovigen
noch verderben läßt. niet laat vallen of ondergaan.
Ja, weil es mich den Weg zum Leben führet, Ja, omdat het mij leidt over de weg naar het leven,
so faßt mein Herze sich und lässet sich begnügen is mijn hart rustig en tevreden
an Gottes Vatertreu und Huld met Gods vadertrouw en genade
und hat Geduld, en heeft het geduld
wenn mich ein Unfall rühret. als mij een ramp overkomt.
Gott kann mit seinen Allmachtshänden God kan met zijn almachtige handen
mein Unglück wenden. mijn ongeluk wentelen.

3. Aria (T)

Erschüttre dich nur nicht, verzagte Seele,Wees niet geschokt, moedeloze ziel,
wenn dir der Kreuzeskelch so bitter schmeckt.als de kruisbeker zo bitter smaakt.
Gott ist dein weiser Arzt und Wundermann,God is je wijze arts en wonderdoener,
so dir kein tödlich Gift einschenken kann,die je geen dodelijk gif kan inschenken,
obgleich die Süßigkeit verborgen steckt.hoewel de zoetheid verborgen is.

4. Recitatief (A)

Nun, der von Ewigkeit geschloßne BundWelnu, het van oudsher gesloten verbond
bleibt meines Glaubens Grund.blijft de basis van mijn geloof.
Er spricht mit ZuversichtHet spreekt vol vertrouwen
im Tod und Leben:in dood en in leven:
Gott ist mein Licht,God is mijn licht,
ihm will ich mich ergeben.aan hem wil ik mij overgeven.
«Und haben alle TageEn al kennen alle dagen
gleich ihre eigne Plage»,hun eigen plagen,
doch auf das überstandne Leid,toch volgt op het doorstane leed,
wenn man genug geweinet,als je genoeg gehuild hebt,
kommt endlich die Errettungszeit,ten slotte de tijd van de redding,
da Gottes treuer Sinn erscheinet.wanneer Gods trouw verschijnt.

5. Aria / Duet (S, A)

Wenn des Kreuzes BitterkeitenAls de bitterheden van het kruis
mit des Fleisches Schwachheit streiten,met de zwakheid van het vlees vechten,
ist es dennoch wohlgetan.is het desondanks goed.
Wer das Kreuz durch falschen WahnWie het kruis vanuit een waangedachte
sich vor unerträglich schätzet,als ondraaglijk beschouwt,
wird auch künftig nicht ergötzet.kan ook daarna niet genieten.

6. Koraal

Was Gott tut, das ist wohlgetan,Wat God doet dat is welgedaan,
dabei will ich verbleiben;dat wil ik vasthouden;
es mag mich auf die rauhe Bahnal word ik op de ruwe weg
Not, Tod und Elend treiben,voortgejaagd door nood, dood en ellende,
so wird Gott michGod zal mij
ganz väterlichheel vaderlijk
in seinen Armen halten,in zijn armen houden,
drum laß ich ihn nur walten.daarom laat ik hem maar regeren.
  
Libretto: Andreas Stübel (?) Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
es bleibt gerecht sein Wille;
wie er fängt meine Sachen an,
will ich ihm halten stille.
Er ist mein Gott,
der in der Not
mich wohl weiß zu erhalten;
drum laß ich ihn nur walten.

2. Recitatief (B)

Sein Wort der Wahrheit stehet fest
und wird mich nicht betrügen,
weil es die Gläubigen nicht fallen
noch verderben läßt.
Ja, weil es mich den Weg zum Leben führet,
so faßt mein Herze sich und lässet sich begnügen
an Gottes Vatertreu und Huld
und hat Geduld,
wenn mich ein Unfall rühret.
Gott kann mit seinen Allmachtshänden
mein Unglück wenden.3. Aria (T)

Erschüttre dich nur nicht, verzagte Seele,
wenn dir der Kreuzeskelch so bitter schmeckt.
  Gott ist dein weiser Arzt und Wundermann,
  so dir kein tödlich Gift einschenken kann,
  obgleich die Süßigkeit verborgen steckt.

4. Recitatief (A)

Nun, der von Ewigkeit geschloßne Bund
bleibt meines Glaubens Grund.
Er spricht mit Zuversicht
im Tod und Leben:
Gott ist mein Licht,
ihm will ich mich ergeben.
«Und haben alle Tage
gleich ihre eigne Plage»,
doch auf das überstandne Leid,
wenn man genug geweinet,
kommt endlich die Errettungszeit,
da Gottes treuer Sinn erscheinet.

5. Aria / Duet (S, A)

Wenn des Kreuzes Bitterkeiten
mit des Fleisches Schwachheit streiten,
ist es dennoch wohlgetan.
Wer das Kreuz durch falschen Wahn
sich vor unerträglich schätzet,
wird auch künftig nicht ergötzet.

6. Koraal

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
dabei will ich verbleiben;
es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben,
so wird Gott mich
ganz väterlich
in seinen Armen halten,
drum laß ich ihn nur walten.


Libretto: Andreas Stübel (?)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Wat God doet dat is welgedaan,
zijn wil blijft steeds rechtvaardig;
zoals hij mijn zaken ter hand neemt,
blijf ik stil op hem vertrouwen.
Hij is mijn God,
die in de nood
mij kan behoeden;
daarom laat ik hem maar regeren.

2. Recitatief (B)

Zijn woord van waarheid staat vast
en zal mij niet bedriegen,
omdat het de gelovigen
niet laat vallen of ondergaan.
Ja, omdat het mij leidt over de weg naar het leven,
is mijn hart rustig en tevreden
met Gods vadertrouw en genade
en heeft het geduld
als mij een ramp overkomt.
God kan met zijn almachtige handen
mijn ongeluk wentelen.

3. Aria (T)

Wees niet geschokt, moedeloze ziel,
als de kruisbeker zo bitter smaakt.
God is je wijze arts en wonderdoener,
die je geen dodelijk gif kan inschenken,
hoewel de zoetheid verborgen is.

4. Recitatief (A)

Welnu, het van oudsher gesloten verbond
blijft de basis van mijn geloof.
Het spreekt vol vertrouwen
in dood en in leven:
God is mijn licht,
aan hem wil ik mij overgeven.
En al kennen alle dagen
hun eigen plagen,
toch volgt op het doorstane leed,
als je genoeg gehuild hebt,
ten slotte de tijd van de redding,
wanneer Gods trouw verschijnt.

5. Aria / Duet (S, A)

Als de bitterheden van het kruis
met de zwakheid van het vlees vechten,
is het desondanks goed.
Wie het kruis vanuit een waangedachte
als ondraaglijk beschouwt,
kan ook daarna niet genieten.

6. Koraal

Wat God doet dat is welgedaan,
dat wil ik vasthouden;
al word ik op de ruwe weg
voortgejaagd door nood, dood en ellende,
God zal mij
heel vaderlijk
in zijn armen houden,
daarom laat ik hem maar regeren.


		Vertaling: Ria van Hengel