naar de bespreking van BWV 97

In allen meinen Taten (BWV 97)

Johann Sebastian Bach

1. (Vs 1) Koor

In allen meinen TatenIn al mijn daden
laß ich den Höchsten raten,laat ik mij raden door de Allerhoogste,
der alles kann und hat;die alles kan en heeft;
er muß zu allen Dingen,hij moet mij bij alle dingen
solls anders wohl gelingen,om ze te laten slagen
selbst geben Rat und Tat.zelf met raad en daad terzijde staan.

2. (Vs 2) Aria (B)

Nichts ist es spat und früheOf het nu vroeg is of laat,
um alle meine Mühe,mijn moeite stelt niets voor,
mein Sorgen ist umsonst.mijn bezorgdheid is tevergeefs.
Er mags mit meinen SachenHij mag met mijn leven
nach seinem Willen machen,doen zoals hij wil,
ich stells in seine Gunst.ik geef het over aan zijn genade.

3. (Vs 3) Recitatief (T)

Es kann mir nichts geschehen,Er kan mij niets anders overkomen
als was er hat versehen,dan wat hij heeft beschikt,
und was mir selig ist;en wat heilzaam voor mij is;
ich nehm es, wie ers gibet;ik aanvaard het zoals hij het geeft;
was ihm von mir beliebet,wat hij van mij wil,
das hab ich auch erkiest.dat heb ik ook gekozen.

4. (Vs 4) Aria (T)

Ich traue seiner Gnaden,Ik vertrouw op zijn genade,
die mich vor allem Schaden,die mij tegen alle schade,
vor allem Übel schützt.tegen alle onheil beschermt.
Leb ich nach seinen Gesetzen,Als ik naar zijn wetten leef,
so wird mich nichts verletzen,zal niets mij kwetsen,
nichts fehlen, was mir nützt.niets mij ontbreken wat nuttig voor me is.

5. (Vs 5) Recitativo (A)

Er wolle meiner Sünden Moge hij mij van mijn zonden
in Gnaden mich entbinden, in genade verlossen,
durchstreichen meine Schuld! mijn schuld doorstrepen!
Er wird auf mein Verbrechen Hij zal over mijn euveldaden
nicht stracks das Urteil sprechen niet meteen zijn oordeel uitspreken
und haben noch Geduld.en nog geduld hebben.

6. (Vs 6) Aria (A)

Leg ich mich späte nieder, Als ik mij laat ter ruste leg,
erwache frühe wieder, vroeg weer ontwaak,
lieg oder ziehe fort, lig of verder trek,
in Schwachheit und in Banden, in zwakheid en in boeien,
und was mir stößt zuhanden, en wat mij ook overkomt,
so tröstet mich sein Wort.zijn woord troost mij.

7. (Vs 7) Aria / Duet (S, B)

Hat er es denn beschlossen, Als hij het dan heeft besloten,
so will ich unverdrossen wil ik onverdroten
an mein Verhängnis gehn! mijn lot aanvaarden!
Kein Unfall unter allen Geen enkel ongeluk
soll mir zu harte fallen, zal mij te zwaar zijn,
ich will ihn überstehn.ik zal het doorstaan.

8. (Vs 8) Aria (S)

Ihm hab ich mich ergeben Ik heb me aan hem overgegeven
zu sterben und zu leben, en zal sterven en leven
sobald er mir gebeut. in de tijd die hij mij opdraagt.
Es sei heut oder morgen, Of het nu vandaag is of morgen,
dafür laß ich ihn sorgen; ik laat hem ervoor zorgen,
er weiß die rechte Zeit.hij weet wat de juiste tijd is.

9. (Vs 9) Koraal

So sei nun, Seele, deine Wees dus gerust, mijn ziel,
und traue dem alleine, en vertrouw alleen hem
der dich erschaffen hat; die jou heeft geschapen;
Es gehe, wie es gehe, hoe het ook gaat,
dein Vater in der Höhe je vader in de hemel
weiß allen Sachen Rat.weet op alles raad.
  
Libretto: Koraaltekst Vertaling: Anoniem

Kale tekst origineel

1. (Vs 1) Koor

In allen meinen Taten
laß ich den Höchsten raten,
der alles kann und hat;
er muß zu allen Dingen,
solls anders wohl gelingen,
selbst geben Rat und Tat.

2. (Vs 2) Aria (B)

Nichts ist es spat und frühe
um alle meine Mühe,
mein Sorgen ist umsonst.
Er mags mit meinen Sachen
nach seinem Willen machen,
ich stells in seine Gunst.

3. (Vs 3) Recitatief (T)

Es kann mir nichts geschehen,
als was er hat versehen,
und was mir selig ist;
ich nehm es, wie ers gibet;
was ihm von mir beliebet,
das hab ich auch erkiest.

4. (Vs 4) Aria (T)

Ich traue seiner Gnaden,
die mich vor allem Schaden,
vor allem Übel schützt.
Leb ich nach seinen Gesetzen,
so wird mich nichts verletzen,
nichts fehlen, was mir nützt.

5. (Vs 5) Recitativo (A)

Er wolle meiner Sünden
in Gnaden mich entbinden,
durchstreichen meine Schuld!
Er wird auf mein Verbrechen
nicht stracks das Urteil sprechen
und haben noch Geduld.

6. (Vs 6) Aria (A)

Leg ich mich späte nieder,
erwache frühe wieder,
lieg oder ziehe fort,
in Schwachheit und in Banden,
und was mir stößt zuhanden,
so tröstet mich sein Wort.

7. (Vs 7) Aria / Duet (S, B)

Hat er es denn beschlossen,
so will ich unverdrossen
an mein Verhängnis gehn!
Kein Unfall unter allen
soll mir zu harte fallen,
ich will ihn überstehn.

8. (Vs 8) Aria (S)

Ihm hab ich mich ergeben
zu sterben und zu leben,
sobald er mir gebeut.
Es sei heut oder morgen,
dafür laß ich ihn sorgen;
er weiß die rechte Zeit.

9. (Vs 9) Koraal

So sei nun, Seele, deine
und traue dem alleine,
der dich erschaffen hat;
Es gehe, wie es gehe,
dein Vater in der Höhe
weiß allen Sachen Rat.


Libretto: Koraaltekst
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. (Vs 1) Koor

In al mijn daden
laat ik mij raden door de Allerhoogste,
die alles kan en heeft;
hij moet mij bij alle dingen
om ze te laten slagen
zelf met raad en daad terzijde staan.

2. (Vs 2) Aria (B)

Of het nu vroeg is of laat,
mijn moeite stelt niets voor,
mijn bezorgdheid is tevergeefs.
Hij mag met mijn leven
doen zoals hij wil,
ik geef het over aan zijn genade.

3. (Vs 3) Recitatief (T)

Er kan mij niets anders overkomen
dan wat hij heeft beschikt,
en wat heilzaam voor mij is;
ik aanvaard het zoals hij het geeft;
wat hij van mij wil,
dat heb ik ook gekozen.

4. (Vs 4) Aria (T)

Ik vertrouw op zijn genade,
die mij tegen alle schade,
tegen alle onheil beschermt.
Als ik naar zijn wetten leef,
zal niets mij kwetsen,
niets mij ontbreken wat nuttig voor me is.

5. (Vs 5) Recitativo (A)

Moge hij mij van mijn zonden
in genade verlossen,
mijn schuld doorstrepen!
Hij zal over mijn euveldaden
niet meteen zijn oordeel uitspreken
en nog geduld hebben.

6. (Vs 6) Aria (A)

Als ik mij laat ter ruste leg,
vroeg weer ontwaak,
lig of verder trek,
in zwakheid en in boeien,
en wat mij ook overkomt,
zijn woord troost mij.

7. (Vs 7) Aria / Duet (S, B)

Als hij het dan heeft besloten,
wil ik onverdroten
mijn lot aanvaarden!
Geen enkel ongeluk
zal mij te zwaar zijn,
ik zal het doorstaan.

8. (Vs 8) Aria (S)

Ik heb me aan hem overgegeven
en zal sterven en leven
in de tijd die hij mij opdraagt.
Of het nu vandaag is of morgen,
ik laat hem ervoor zorgen,
hij weet wat de juiste tijd is.

9. (Vs 9) Koraal

Wees dus gerust, mijn ziel,
en vertrouw alleen hem
die jou heeft geschapen;
hoe het ook gaat,
je vader in de hemel
weet op alles raad.


		Vertaling: Anoniem