naar de bespreking van BWV 97

In allen meinen Taten (BWV 97)

Johann Sebastian Bach

1. (Vs 1) Koor

In allen meinen TatenIn al mijn daden
laß ich den Höchsten raten,vraag ik raad aan de Allerhoogste,
der alles kann und hat;die alles kan en heeft;
er muß zu allen Dingen,hij moet me bij alle dingen,
solls anders wohl gelingen,om ze te laten slagen,
selbst geben Rat und Tat.zelf met raad en daad bijstaan.

2. (Vs 2) Aria (B)

Nichts ist es spat und früheOf het nu vroeg of laat is,
um alle meine Mühe,al mijn moeite betekent niets,
mein Sorgen ist umsonst.mijn bezorgdheid is tevergeefs.
Er mags mit meinen SachenMet alles wat mij betreft
nach seinem Willen machen,mag hij doen wat hij wil,
ich stells in seine Gunst.ik laat het over aan zijn genade.

3. (Vs 3) Recitatief (T)

Es kann mir nichts geschehen,Mij kan niets anders overkomen
als was er hat versehen,dan wat hij heeft beschikt
und was mir selig ist;en wat heilzaam voor me is;
ich nehm es, wie ers gibet;ik aanvaard het zoals hij het geeft,
was ihm von mir beliebet,wat hij van me wenst,
das hab ich auch erkiest.dat kies ik ook.

4. (Vs 4) Aria (T)

Ich traue seiner Gnaden,Ik vertrouw op zijn genade,
die mich vor allem Schaden,die mij tegen alle schade,
vor allem Übel schützt.tegen al het kwaad beschermt.
Leb ich nach seinen Gesetzen,Als ik naar zijn wetten leef,
so wird mich nichts verletzen,zal niets mij verwonden,
nichts fehlen, was mir nützt.zal er niets ontbreken wat nuttig voor me is.

5. (Vs 5) Recitativo (A)

Er wolle meiner Sünden Moge hij mij van mijn zonden
in Gnaden mich entbinden, in genade verlossen,
durchstreichen meine Schuld! mijn schuld doorstrepen!
Er wird auf mein Verbrechen Hij zal over mijn misdaad
nicht stracks das Urteil sprechen niet meteen zijn oordeel uitspreken
und haben noch Geduld.en nog geduld hebben.

6. (Vs 6) Aria (A)

Leg ich mich späte nieder, Als ik laat ga slapen,
erwache frühe wieder, vroeg weer ontwaak,
lieg oder ziehe fort, als ik lig of verder trek,
in Schwachheit und in Banden, in zwakheid en in boeien,
und was mir stößt zuhanden, bij wat me ook overkomt,
so tröstet mich sein Wort.zijn woord troost mij.

7. (Vs 7) Aria / Duet (S, B)

Hat er es denn beschlossen, Als hij het heeft besloten,
so will ich unverdrossen dan wil ik onverdroten
an mein Verhängnis gehn! mijn lot op me nemen!
Kein Unfall unter allen Geen enkel ongeluk
wird mir zu harte fallen, zal te zwaar voor me zijn,
ich will ihn überstehn.ik zal het doorstaan.

8. (Vs 8) Aria (S)

Ihm hab ich mich ergeben Aan hem heb ik mij overgegeven,
zu sterben und zu leben, ik zal sterven en leven
sobald er mir gebeut. wanneer hij het me opdraagt.
Es sei heut oder morgen, Of het nu vandaag is of morgen,
dafür laß ich ihn sorgen; ik laat het hem beschikken;
er weiß die rechte Zeit.hij kent de juiste tijd.

9. (Vs 9) Koraal

So sei nun, Seele, deine Wees dus gerust, ziel,
und traue dem alleine, en vertrouw alleen op hem
der dich erschaffen hat; die je heeft geschapen;
es gehe, wie es gehe, wat er ook gebeurt,
dein Vater in der Höhe je Vader in de hemel
weiß allen Sachen Rat.weet bij alles raad.
  
Libretto: Koraaltekst Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. (Vs 1) Koor

In allen meinen Taten
laß ich den Höchsten raten,
der alles kann und hat;
er muß zu allen Dingen,
solls anders wohl gelingen,
selbst geben Rat und Tat.

2. (Vs 2) Aria (B)

Nichts ist es spat und frühe
um alle meine Mühe,
mein Sorgen ist umsonst.
Er mags mit meinen Sachen
nach seinem Willen machen,
ich stells in seine Gunst.

3. (Vs 3) Recitatief (T)

Es kann mir nichts geschehen,
als was er hat versehen,
und was mir selig ist;
ich nehm es, wie ers gibet;
was ihm von mir beliebet,
das hab ich auch erkiest.

4. (Vs 4) Aria (T)

Ich traue seiner Gnaden,
die mich vor allem Schaden,
vor allem Übel schützt.
Leb ich nach seinen Gesetzen,
so wird mich nichts verletzen,
nichts fehlen, was mir nützt.

5. (Vs 5) Recitativo (A)

Er wolle meiner Sünden
in Gnaden mich entbinden,
durchstreichen meine Schuld!
Er wird auf mein Verbrechen
nicht stracks das Urteil sprechen
und haben noch Geduld.

6. (Vs 6) Aria (A)

Leg ich mich späte nieder,
erwache frühe wieder,
lieg oder ziehe fort,
in Schwachheit und in Banden,
und was mir stößt zuhanden,
so tröstet mich sein Wort.

7. (Vs 7) Aria / Duet (S, B)

Hat er es denn beschlossen,
so will ich unverdrossen
an mein Verhängnis gehn!
Kein Unfall unter allen
wird mir zu harte fallen,
ich will ihn überstehn.

8. (Vs 8) Aria (S)

Ihm hab ich mich ergeben
zu sterben und zu leben,
sobald er mir gebeut.
Es sei heut oder morgen,
dafür laß ich ihn sorgen;
er weiß die rechte Zeit.

9. (Vs 9) Koraal

So sei nun, Seele, deine
und traue dem alleine,
der dich erschaffen hat;
es gehe, wie es gehe,
dein Vater in der Höhe
weiß allen Sachen Rat.


Libretto: Koraaltekst
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. (Vs 1) Koor

In al mijn daden
vraag ik raad aan de Allerhoogste,
die alles kan en heeft;
hij moet me bij alle dingen,
om ze te laten slagen,
zelf met raad en daad bijstaan.

2. (Vs 2) Aria (B)

Of het nu vroeg of laat is,
al mijn moeite betekent niets,
mijn bezorgdheid is tevergeefs.
Met alles wat mij betreft
mag hij doen wat hij wil,
ik laat het over aan zijn genade.

3. (Vs 3) Recitatief (T)

Mij kan niets anders overkomen
dan wat hij heeft beschikt
en wat heilzaam voor me is;
ik aanvaard het zoals hij het geeft,
wat hij van me wenst,
dat kies ik ook.

4. (Vs 4) Aria (T)

Ik vertrouw op zijn genade,
die mij tegen alle schade,
tegen al het kwaad beschermt.
Als ik naar zijn wetten leef,
zal niets mij verwonden,
zal er niets ontbreken wat nuttig voor me is.

5. (Vs 5) Recitativo (A)

Moge hij mij van mijn zonden
in genade verlossen,
mijn schuld doorstrepen!
Hij zal over mijn misdaad
niet meteen zijn oordeel uitspreken
en nog geduld hebben.

6. (Vs 6) Aria (A)

Als ik laat ga slapen,
vroeg weer ontwaak,
als ik lig of verder trek,
in zwakheid en in boeien,
bij wat me ook overkomt,
zijn woord troost mij.

7. (Vs 7) Aria / Duet (S, B)

Als hij het heeft besloten,
dan wil ik onverdroten
mijn lot op me nemen!
Geen enkel ongeluk
zal te zwaar voor me zijn,
ik zal het doorstaan.

8. (Vs 8) Aria (S)

Aan hem heb ik mij overgegeven,
ik zal sterven en leven
wanneer hij het me opdraagt.
Of het nu vandaag is of morgen,
ik laat het hem beschikken;
hij kent de juiste tijd.

9. (Vs 9) Koraal

Wees dus gerust, ziel,
en vertrouw alleen op hem
die je heeft geschapen;
wat er ook gebeurt,
je Vader in de hemel
weet bij alles raad.


		Vertaling: Ria van Hengel