naar de bespreking van BWV 93

Wer nur den lieben Gott lässt walten (BWV 93)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Wer nur den lieben Gott läßt walten,Wie de goede God maar laat zorgen
und hoffet auf ihn allezeit,en altijd op hem hoopt
den wird er wunderlich erhaltendie zal hij wonderbaarlijk bewaren
in allem Kreuz und Traurigkeit.in alle pijn en verdriet.
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,Wie God de Allerhoogste vertrouwt
der hat auf keinen Sand gebaut.die heeft niet op zand gebouwd.

2. Recitatief & koraal (B)

Was helfen uns die schweren Sorgen? Wat helpen ons de zware zorgen?
Sie drücken nur das Herz Zij drukken alleen maar op het hart
mit Zentner Pein, mit tausend Angst und Schmerz. als een loden last, met duizend angsten en pijnen.
Was hilft uns unser Weh und Ach? Wat helpt ons dat ach en wee van ons?
Es bringt nur bittres Ungemach. Het brengt slechts bitter ongeluk.
Was hilft es? daß wir alle Morgen Wat helpt het dat wij elke morgen
mit Seufzen von dem Schlaf aufstehn zuchtend uit de slaap opstaan
und mit beträntem Angesicht en met betraand gezicht
des Nachts zu Bette gehn? 's avonds naar bed gaan?
Wir machen unser Kreuz und Leid Wij maken onze pijn en ons leed
durch bange Traurigkeit nur größer. door bang te treuren slechts groter.
Drum tut ein Christ viel besser, Daarom doet een christen er veel beter aan
er trägt sein Kreuz mit christlicher Gelassenheit.zijn kruis met christelijke kalmte te dragen.

3. Aria (T)

Man halte nur ein wenig stille,Laten we ons maar wat rustig houden
wenn sich die Kreuzesstunde naht,als het lijdensuur nadert,
denn unsres Gottes Gnadenwillewant de genadewil van onze God
verläßt uns nie mit Rat und Tat.verlaat ons nooit met raad en daad.
Gott, der die Auserwählten kennt,God, die de uitverkorenen kent,
Gott, der sich uns ein Vater nennt,God, die zich voor ons een Vader noemt,
wird endlich allen Kummer wendenzal uiteindelijk alle ellende afwenden
und seinen Kindern Hilfe senden.en zijn kinderen hulp zenden.

4. Aria / Duet (S, A) en koraal

Er kennt die rechten Freudenstunden,Hij kent de ware uren van vreugde,
er weiß wohl, wenn es nützlich sei.hij weet heel goed het juiste moment.
Wenn er uns nur hat treu erfundenAls hij ons maar trouw heeft bevonden
und merket keine Heuchelei:en geen huichelarij aantreft,
so kömmt Gott, eh wir uns versehn,dan komt God voordat wij het verwachten
und lässet uns viel Gut’s geschehn.en laat ons veel goeds ten deel vallen.

5. Recitatief & koraal (T)

Denk nicht in deiner Drangsalshitze, Denk niet in de hitte van je nood,
wenn Blitz und Donner kracht als bliksem en donder knallen
und dir ein schwüles Wetter bange macht, en broeierig weer je bang maakt,
daß du von Gott verlassen seist. dat je door God verlaten bent.
Gott bleibt auch in der größten Not, God blijft ook in de grootste nood,
ja gar bis in den Tod ja zelfs tot in de dood
mit seiner Gnade bei den Seinen. met zijn genade bij de zijnen.
Du darfst nicht meinen, Je moet niet denken
daß dieser Gott im Schoße sitze, dat diegene in de schoot van God zit
der täglich, wie der reiche Mann, die dagelijks zoals de rijke man
in Lust und Freuden leben kann. in genot en plezier kan leven.
Der sich mit stetem Glücke speist, Wie zich tegoed doet aan voortdurend geluk
bei lauter guten Tagen, muß oft zuletzt, en louter goede dagen kent, moet vaak ten slotte,
nachdem er sich an eitler Lust ergötzt: na van ijdele lust genoten te hebben,
„Der Tod in Töpfen!“ sagen. zeggen: 'De dood in de pot!'
Die Folgezeit verändert viel! De volgende tijd verandert veel!
Hat Petrus gleich die ganze Nacht Al heeft Petrus de hele nacht
mit leerer Arbeit zugebracht doorgebracht met vergeefse arbeid
und nichts gefangen: en niets gevangen:
auf Jesu Wort kann er noch op Jezus' woord kan hij nog
einen Zug erlangen. een net vol met vissen binnenhalen.
Drum traue nur in Armut, Kreuz und Pein Daarom: vertrouw in armoede, kruis en pijn
auf deines Jesus Güte slechts op de goedheid van Jezus
mit gläubigem Gemüte. met een gelovig hart.
Nach Regen gibt er Sonnenschein Na regen schenkt hij zonneschijn
und setzet Jeglichem sein Ziel.en geeft ieder zijn doel.

6. Aria (S)

Ich will auf den Herren schaunIk wil opzien naar de Heer
und stets meinem Gott vertraun.en steeds mijn God vertrouwen.
Er ist der rechte Wundersmann,Hij is het die waarachtig wonderen doet,
der die Reichen arm und bloßdie de rijken arm en leeg
und die Armen reich und großdie de armen rijk en groot
nach seinem Willen machen kann.maken kan naar zijn wil.

7. Koraal

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,Zing, bid en ga op Gods wegen
verricht das Deine nur getreuverricht het jouwe maar getrouw
und trau des Himmels reichem Segen,en vertrouw de rijke zegen van de hemel,
so wird er bei dir werden neu;dan zal die voor jou nieuw worden.
Denn welcher seine ZuversichtWant wie op God vertrouwt
auf Gott setzt, den verläßt er nicht.die verlaat hij niet.
  
Libretto: Andreas Stübel (?) Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. Koor

Wer nur den lieben Gott läßt walten,
und hoffet auf ihn allezeit,
den wird er wunderlich erhalten
in allem Kreuz und Traurigkeit.
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,
der hat auf keinen Sand gebaut.

2. Recitatief & koraal (B)

Was helfen uns die schweren Sorgen?
Sie drücken nur das Herz
mit Zentner Pein, mit tausend Angst und Schmerz.
Was hilft uns unser Weh und Ach?
Es bringt nur bittres Ungemach.
Was hilft es? daß wir alle Morgen
mit Seufzen von dem Schlaf aufstehn
und mit beträntem Angesicht
des Nachts zu Bette gehn?
Wir machen unser Kreuz und Leid
durch bange Traurigkeit nur größer.
Drum tut ein Christ viel besser,
er trägt sein Kreuz mit christlicher Gelassenheit.

3. Aria (T)

Man halte nur ein wenig stille,
wenn sich die Kreuzesstunde naht,
denn unsres Gottes Gnadenwille
verläßt uns nie mit Rat und Tat.
Gott, der die Auserwählten kennt,
Gott, der sich uns ein Vater nennt,
wird endlich allen Kummer wenden
und seinen Kindern Hilfe senden.

4. Aria / Duet (S, A) en koraal

Er kennt die rechten Freudenstunden,
er weiß wohl, wenn es nützlich sei.
Wenn er uns nur hat treu erfunden
und merket keine Heuchelei:
so kömmt Gott, eh wir uns versehn,
und lässet uns viel Gut’s geschehn.

5. Recitatief & koraal (T)

Denk nicht in deiner Drangsalshitze,
wenn Blitz und Donner kracht
und dir ein schwüles Wetter bange macht,
daß du von Gott verlassen seist.
Gott bleibt auch in der größten Not,
ja gar bis in den Tod
mit seiner Gnade bei den Seinen.
Du darfst nicht meinen,
daß dieser Gott im Schoße sitze,
der täglich, wie der reiche Mann,
in Lust und Freuden leben kann.
Der sich mit stetem Glücke speist,
bei lauter guten Tagen, muß oft zuletzt,
nachdem er sich an eitler Lust ergötzt:
„Der Tod in Töpfen!“ sagen.
Die Folgezeit verändert viel!
Hat Petrus gleich die ganze Nacht
mit leerer Arbeit zugebracht
und nichts gefangen:
auf Jesu Wort kann er noch 
einen Zug erlangen.
Drum traue nur in Armut, Kreuz und Pein
auf deines Jesus Güte
mit gläubigem Gemüte.
Nach Regen gibt er Sonnenschein
und setzet Jeglichem sein Ziel.

6. Aria (S)

Ich will auf den Herren schaun
und stets meinem Gott vertraun.
Er ist der rechte Wundersmann,
der die Reichen arm und bloß
und die Armen reich und groß
nach seinem Willen machen kann.

7. Koraal

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,
verricht das Deine nur getreu
und trau des Himmels reichem Segen,
so wird er bei dir werden neu;
Denn welcher seine Zuversicht
auf Gott setzt, den verläßt er nicht.


Libretto: Andreas Stübel (?)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Wie de goede God maar laat zorgen
en altijd op hem hoopt
die zal hij wonderbaarlijk bewaren
in alle pijn en verdriet.
Wie God de Allerhoogste vertrouwt
die heeft niet op zand gebouwd.

2. Recitatief & koraal (B)

Wat helpen ons de zware zorgen?
Zij drukken alleen maar op het hart
als een loden last, met duizend angsten en pijnen.
Wat helpt ons dat ach en wee van ons?
Het brengt slechts bitter ongeluk.
Wat helpt het dat wij elke morgen
zuchtend uit de slaap opstaan
en met betraand gezicht
's avonds naar bed gaan?
Wij maken onze pijn en ons leed
door bang te treuren slechts groter.
Daarom doet een christen er veel beter aan
zijn kruis met christelijke kalmte te dragen.

3. Aria (T)

Laten we ons maar wat rustig houden
als het lijdensuur nadert,
want de genadewil van onze God
verlaat ons nooit met raad en daad.
God, die de uitverkorenen kent,
God, die zich voor ons een Vader noemt,
zal uiteindelijk alle ellende afwenden
en zijn kinderen hulp zenden.

4. Aria / Duet (S, A) en koraal

Hij kent de ware uren van vreugde,
hij weet heel goed het juiste moment.
Als hij ons maar trouw heeft bevonden
en geen huichelarij aantreft,
dan komt God voordat wij het verwachten
en laat ons veel goeds ten deel vallen.

5. Recitatief & koraal (T)

Denk niet in de hitte van je nood,
als bliksem en donder knallen
en broeierig weer je bang maakt,
dat je door God verlaten bent.
God blijft ook in de grootste nood,
ja zelfs tot in de dood
met zijn genade bij de zijnen.
Je moet niet denken
dat diegene in de schoot van God zit
die dagelijks zoals de rijke man
in genot en plezier kan leven.
Wie zich tegoed doet aan voortdurend geluk
en louter goede dagen kent, moet vaak ten slotte,
na van ijdele lust genoten te hebben,
zeggen: 'De dood in de pot!'
De volgende tijd verandert veel!
Al heeft Petrus de hele nacht
doorgebracht met vergeefse arbeid
en niets gevangen:
op Jezus' woord kan hij nog
een net vol met vissen binnenhalen.
Daarom: vertrouw in armoede, kruis en pijn
slechts op de goedheid van Jezus
met een gelovig hart.
Na regen schenkt hij zonneschijn
en geeft ieder zijn doel.

6. Aria (S)

Ik wil opzien naar de Heer
en steeds mijn God vertrouwen.
Hij is het die waarachtig wonderen doet,
die de rijken arm en leeg
die de armen rijk en groot
maken kan naar zijn wil.

7. Koraal

Zing, bid en ga op Gods wegen
verricht het jouwe maar getrouw
en vertrouw de rijke zegen van de hemel,
dan zal die voor jou nieuw worden.
Want wie op God vertrouwt
die verlaat hij niet.


		Vertaling: Leo de Leeuw