naar de bespreking van BWV 85

Ich bin ein guter Hirt (BWV 85)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (B)

»Ich bin ein guter Hirt, 'Ik ben een goede herder,
ein guter Hirt een goede herder
läßt sein Leben für die Schafe.«geeft zijn leven voor de schapen.'

2. Aria (A)

Jesus ist ein guter Hirt, Jezus is een goede herder
denn er hat bereits sein Leben want hij heeft zijn leven al
für die Schafe hingegeben, gegeven voor de schapen,
die ihm niemand rauben wird. die niemand hem zal ontroven.
Jesus ist ein guter Hirt.Jezus is een goede herder.

3. Aria (S)

Der Herr ist mein getreuer Hirt, De Heer is mijn getrouwe herder
dem ich mich ganz vertraue, aan wie ik mij geheel toevertrouw,
zur Weid er mich, sein Schäflein, führt hij voert mij, zijn schaapje,
auf schöner, grünen Aue, naar een mooie, groene weide,
zum frischen Wasser leit er mich, hij leidt mij naar fris water
mein Seel zu laben kräftiglich om mijn ziel krachtig te laven
durchs selig Wort der Gnaden.door het zalige woord van zijn genade.

4. Recitatief (T)

Wann die Mietlinge schlafen, Als de huurlingen slapen
da wachet dieser Hirt bei seinen Schafen, dan waakt deze herder bij zijn schapen,
so daß ein jedes in gewünschter Ruh zodat die allemaal in een verlangde rust
die Trift und Weide kann genießen, kunnen genieten van de grazige weide,
in welcher Lebensströme fließen. waarin levensstromen vloeien.
Denn, sucht der Höllenwolf gleich einzudringen, Want als de hellewolf probeert binnen te dringen
die Schafe zu verschlingen, om de schapen te verslinden,
so hält ihm dieser Hirt doch seinen Rachen zu.dan houdt deze herder hem zijn muil dicht.

5. Aria (T)

Seht, was die Liebe tut. Ziet wat de liefde doet.
Mein Jesus hält in guter Hut Mijn Jezus houdt de zijnen goed
die Seinen feste eingeschlossen en veilig onder zijn hoede
und hat am Kreuzesstamm vergossen en heeft aan het hout van het kruis
für sie sein teures Blut. zijn kostbaar bloed voor hen vergoten.

6. Koraal

Ist Gott mein Schutz und treuer Hirt, Als God mijn beschermer en trouwe herder is,
kein Unglück mich berühren wird. zal geen onheil mij raken.
Weicht, alle meine Feinde, Ga weg, al mijn vijanden,
die ihr mir stiftet Angst und Pein, die mij angst en pijn bezorgen,
es wird zu eurem Schaden sein, het zal tot jullie eigen schade zijn,
ich habe Gott zum Freunde.ik heb God als vriend.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. Aria (B)

»Ich bin ein guter Hirt,
ein guter Hirt 
läßt sein Leben für die Schafe.«

2. Aria (A)

Jesus ist ein guter Hirt,
denn er hat bereits sein Leben
für die Schafe hingegeben,
die ihm niemand rauben wird.
Jesus ist ein guter Hirt.

3. Aria (S)

Der Herr ist mein getreuer Hirt,
dem ich mich ganz vertraue,
zur Weid er mich, sein Schäflein, führt
auf schöner, grünen Aue,
zum frischen Wasser leit er mich,
mein Seel zu laben kräftiglich
durchs selig Wort der Gnaden.

4. Recitatief (T)

Wann die Mietlinge schlafen,
da wachet dieser Hirt bei seinen Schafen,
so daß ein jedes in gewünschter Ruh
die Trift und Weide kann genießen,
in welcher Lebensströme fließen.
Denn, sucht der Höllenwolf gleich einzudringen,
die Schafe zu verschlingen,
so hält ihm dieser Hirt doch seinen Rachen zu.

5. Aria (T)

Seht, was die Liebe tut.
Mein Jesus hält in guter Hut
die Seinen feste eingeschlossen
und hat am Kreuzesstamm vergossen
für sie sein teures Blut.


6. Koraal

Ist Gott mein Schutz und treuer Hirt,
kein Unglück mich berühren wird.
Weicht, alle meine Feinde,
die ihr mir stiftet Angst und Pein,
es wird zu eurem Schaden sein,
ich habe Gott zum Freunde.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (B)

'Ik ben een goede herder,
een goede herder 
geeft zijn leven voor de schapen.'

2. Aria (A)

Jezus is een goede herder
want hij heeft zijn leven al
gegeven voor de schapen,
die niemand hem zal ontroven.
Jezus is een goede herder.

3. Aria (S)

De Heer is mijn getrouwe herder
aan wie ik mij geheel toevertrouw,
hij voert mij, zijn schaapje,
naar een mooie, groene weide,
hij leidt mij naar fris water
om mijn ziel krachtig te laven
door het zalige woord van zijn genade.

4. Recitatief (T)

Als de huurlingen slapen
dan waakt deze herder bij zijn schapen,
zodat die allemaal in een verlangde rust
kunnen genieten van de grazige weide,
waarin levensstromen vloeien.
Want als de hellewolf probeert binnen te dringen
om de schapen te verslinden,
dan houdt deze herder hem zijn muil dicht.

5. Aria (T)

Ziet wat de liefde doet.
Mijn Jezus houdt de zijnen goed
en veilig onder zijn hoede
en heeft aan het hout van het kruis
zijn kostbaar bloed voor hen vergoten.

6. Koraal

Als God mijn beschermer en trouwe herder is,
zal geen onheil mij raken.
Ga weg, al mijn vijanden,
die mij angst en pijn bezorgen,
het zal tot jullie eigen schade zijn,
ik heb God als vriend.


		Vertaling: Leo de Leeuw