naar de bespreking van BWV 85

Ich bin ein guter Hirt (BWV 85)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (B)

»Ich bin ein guter Hirt, Ik ben een goede herder,
ein guter Hirt een goede herder
läßt sein Leben für die Schafe.«geeft zijn leven voor de schapen.

2. Aria (A)

Jesus ist ein guter Hirt, Jezus is een goede herder,
denn er hat bereits sein Leben wat hij heeft zijn leven
für die Schafe hingegeben, al gegeven voor de schapen,
die ihm niemand rauben wird. die niemand hem zal ontroven.
Jesus ist ein guter Hirt.Jezus is een goede herder.

3. Aria (S)

Der Herr ist mein getreuer Hirt, De Heer is mijn getrouwe herder,
dem ich mich ganz vertraue, aan wie ik mij geheel toevertrouw,
zur Weid er mich, sein Schäflein, führt hij leidt mij, zijn schaapje,
auf schöner, grünen Aue, naar een mooie, groene weide,
zum frischen Wasser leit er mich, hij brengt me naar fris water
mein Seel zu laben kräftiglich om mijn ziel krachtig te laven
durchs selig Wort der Gnaden.door het zalige genadewoord.

4. Recitatief (T)

Wann die Mietlinge schlafen, Als de huurlingen slapen,
da wachet dieser Hirt bei seinen Schafen, dan waakt deze herder bij zijn schapen,
so daß ein jedes in gewünschter Ruh zodat die allemaal in welkome rust
die Trift und Weide kann genießen, kunnen genieten van de grazige weiden,
in welcher Lebensströme fließen. waar levensstromen vloeien.
Denn, sucht der Höllenwolf gleich einzudringen, Want als de hellewolf probeert binnen te dringen
die Schafe zu verschlingen, om de schapen te verslinden,
so hält ihm dieser Hirt doch seinen Rachen zu.dan houdt deze herder zijn muil dicht.

5. Aria (T)

Seht, was die Liebe tut. Zie wat de liefde doet.
Mein Jesus hält in guter Hut Mijn Jezus houdt de zijnen
die Seinen feste eingeschlossen goed en stevig onder zijn hoede
und hat am Kreuzesstamm vergossen en heeft aan het kruis voor hen
für sie sein teures Blut. zijn kostbare bloed vergoten.

6. Koraal

Ist Gott mein Schutz und treuer Hirt, Als God mijn bescherming en mijn trouwe herder is,
kein Unglück mich berühren wird. zal geen ongeluk mij raken.
Weicht, alle meine Feinde, Verdwijn, al mijn vijanden,
die ihr mir stiftet Angst und Pein, die mij angst en pijn bezorgen,
es wird zu eurem Schaden sein, het zal jullie zelf schaden,
ich habe Gott zum Freunde.ik heb God als vriend.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Aria (B)

»Ich bin ein guter Hirt,
ein guter Hirt 
läßt sein Leben für die Schafe.«

2. Aria (A)

Jesus ist ein guter Hirt,
denn er hat bereits sein Leben
für die Schafe hingegeben,
die ihm niemand rauben wird.
Jesus ist ein guter Hirt.

3. Aria (S)

Der Herr ist mein getreuer Hirt,
dem ich mich ganz vertraue,
zur Weid er mich, sein Schäflein, führt
auf schöner, grünen Aue,
zum frischen Wasser leit er mich,
mein Seel zu laben kräftiglich
durchs selig Wort der Gnaden.

4. Recitatief (T)

Wann die Mietlinge schlafen,
da wachet dieser Hirt bei seinen Schafen,
so daß ein jedes in gewünschter Ruh
die Trift und Weide kann genießen,
in welcher Lebensströme fließen.
Denn, sucht der Höllenwolf gleich einzudringen,
die Schafe zu verschlingen,
so hält ihm dieser Hirt doch seinen Rachen zu.

5. Aria (T)

Seht, was die Liebe tut.
Mein Jesus hält in guter Hut
die Seinen feste eingeschlossen
und hat am Kreuzesstamm vergossen
für sie sein teures Blut.


6. Koraal

Ist Gott mein Schutz und treuer Hirt,
kein Unglück mich berühren wird.
Weicht, alle meine Feinde,
die ihr mir stiftet Angst und Pein,
es wird zu eurem Schaden sein,
ich habe Gott zum Freunde.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (B)

Ik ben een goede herder,
een goede herder
geeft zijn leven voor de schapen.

2. Aria (A)

Jezus is een goede herder,
wat hij heeft zijn leven
al gegeven voor de schapen,
die niemand hem zal ontroven.
Jezus is een goede herder.

3. Aria (S)

De Heer is mijn getrouwe herder,
aan wie ik mij geheel toevertrouw,
hij leidt mij, zijn schaapje,
naar een mooie, groene weide,
hij brengt me naar fris water
om mijn ziel krachtig te laven
door het zalige genadewoord.

4. Recitatief (T)

Als de huurlingen slapen,
dan waakt deze herder bij zijn schapen,
zodat die allemaal in welkome rust
kunnen genieten van de grazige weiden,
waar levensstromen vloeien.
Want als de hellewolf probeert binnen te dringen
om de schapen te verslinden,
dan houdt deze herder zijn muil dicht.

5. Aria (T)

Zie wat de liefde doet.
Mijn Jezus houdt de zijnen
goed en stevig onder zijn hoede
en heeft aan het kruis voor hen
zijn kostbare bloed vergoten.

6. Koraal

Als God mijn bescherming en mijn trouwe herder is,
zal geen ongeluk mij raken.
Verdwijn, al mijn vijanden,
die mij angst en pijn bezorgen,
het zal jullie zelf schaden,
ik heb God als vriend.


		Vertaling: Ria van Hengel