naar de bespreking van BWV 84

Ich bin vergnügt in meinem Glücke (BWV 84)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (S)

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke,Ik ben tevreden met het lot
das mir der liebe Gott beschert.dat de goede God over mij beschikt.
Soll ich nicht reiche Fülle haben,Al heb ik dan geen overvloed,
so dank ich ihm vor kleine Gabenik dank hem toch voor kleine gaven,
und bin auch nicht derselben wert.ook die ben ik niet waard.

2. Recitatief (S)

Gott ist mir ja nichts schuldig,God is mij immers niets schuldig,
und wenn er mir was gibt,en als hij mij iets geeft,
so zeigt er mir, dass er mich liebt;dan toont hij mij dat hij mij liefheeft;
ich kann mir nichts bei ihm verdienen,ik kan niets bij hem verdienen,
denn was ich tu, ist meine Pflicht.want wat ik doe is mijn plicht.
Ja! wenn mein Tun gleich noch so gut geschienen,Ja, al leek het nóg zo goed wat ik deed,
so hab ich doch nichts Rechtes ausgericht'.ik heb toch niets juists tot stand gebracht.
Doch ist der Mensch so ungeduldig,Maar de mens is zo ongeduldig
daß er sich oft betrübt,dat het hem vaak verdriet
wenn ihm der liebe Gott nicht überflüssig gibt.als de goede God hem niet overvloedig bedeelt.
Hat er uns nicht so lange ZeitHeeft hij ons niet lange tijd
umsonst ernähret und gekleidtgratis gevoed en gekleed,
und will uns einsten seliglichen wil hij ons niet ooit
in seine Herrlichkeit erhöhn?zalig opnemen in zijn heerlijkheid?
Es ist genug vor mich,Voor mij is het genoeg
daß ich nicht hungrig darf zu Bette gehn.dat ik niet hongerig naar bed hoef te gaan.

3. Aria (S)

Ich esse mit Freuden mein weniges BrotIk eet met vreugde mijn schamele brood
und gönne dem Nächsten von Herzen das Seine.en gun mijn naaste van harte het zijne.
Ein ruhig Gewissen, ein fröhlicher Geist,Een goed geweten, een blijde geest,
ein dankbares Herze, das lobet und preist,een dankbaar hart dat looft en prijst
vermehret den Segen, verzuckert die Not.vermeerdert de zegen, verzoet de nood.

4. Recitatief (S)

Im Schweiße meines AngesichtsIn het zweet mijns aanschijns
will ich indes mein Brot genießen,wil ik intussen mijn brood eten,
und wenn mein Lebenslauf,en als er aan mijn levensloop,
mein Lebensabend wird beschließen,aan mijn levensavond een eind komt,
so teilt mir Gott den Groschen aus,dan reikt God mij de schelling uit
da steht der Himmel drauf.waarop de hemel staat.
O! wenn ich diese GabeO, als dat geschenk
zu meinem Gnadenlohne habe,mijn genadeloon is,
so brauch ich weiter nichts.dan heb ik verder niets nodig.

5. Koraal

Ich leb indes in dir vergnüget Intussen leef ik blij in u
und sterb ohn alle Kümmernis, en ik sterf volkomen zonder zorgen,
mir gnüget, wie es mein Gott füget, wat God beschikt is mij genoeg,
ich glaub und bin es ganz gewiss: ik geloof en weet heel zeker
durch deine Gnad dat gij met uw genade
und Christi Blut en met het bloed van Christus
machst du's mit meinem Ende gut.mijn einde goed zult maken.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Aria (S)

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke,
das mir der liebe Gott beschert.
  Soll ich nicht reiche Fülle haben,
  so dank ich ihm vor kleine Gaben
  und bin auch nicht derselben wert.

2. Recitatief (S)

Gott ist mir ja nichts schuldig,
und wenn er mir was gibt,
so zeigt er mir, dass er mich liebt;
ich kann mir nichts bei ihm verdienen,
denn was ich tu, ist meine Pflicht.
Ja! wenn mein Tun gleich noch so gut geschienen,
so hab ich doch nichts Rechtes ausgericht'.
Doch ist der Mensch so ungeduldig,
daß er sich oft betrübt,
wenn ihm der liebe Gott nicht überflüssig gibt.
Hat er uns nicht so lange Zeit
umsonst ernähret und gekleidt
und will uns einsten seliglich
in seine Herrlichkeit erhöhn?
Es ist genug vor mich,
daß ich nicht hungrig darf zu Bette gehn.

3. Aria (S)

Ich esse mit Freuden mein weniges Brot
und gönne dem Nächsten von Herzen das Seine.
  Ein ruhig Gewissen, ein fröhlicher Geist,
  ein dankbares Herze, das lobet und preist,
  vermehret den Segen, verzuckert die Not.

4. Recitatief (S)

Im Schweiße meines Angesichts
will ich indes mein Brot genießen,
und wenn mein Lebenslauf,
mein Lebensabend wird beschließen,
so teilt mir Gott den Groschen aus,
da steht der Himmel drauf.
O! wenn ich diese Gabe
zu meinem Gnadenlohne habe,
so brauch ich weiter nichts.

5. Koraal

Ich leb indes in dir vergnüget
und sterb ohn alle Kümmernis,
mir gnüget, wie es mein Gott füget,
ich glaub und bin es ganz gewiss:
durch deine Gnad 
und Christi Blut
machst du's mit meinem Ende gut.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (S)

Ik ben tevreden met het lot
dat de goede God over mij beschikt.
Al heb ik dan geen overvloed,
ik dank hem toch voor kleine gaven,
ook die ben ik niet waard.

2. Recitatief (S)

God is mij immers niets schuldig,
en als hij mij iets geeft,
dan toont hij mij dat hij mij liefheeft;
ik kan niets bij hem verdienen,
want wat ik doe is mijn plicht.
Ja, al leek het nóg zo goed wat ik deed,
ik heb toch niets juists tot stand gebracht.
Maar de mens is zo ongeduldig
dat het hem vaak verdriet
als de goede God hem niet overvloedig bedeelt.
Heeft hij ons niet lange tijd
gratis gevoed en gekleed,
en wil hij ons niet ooit
zalig opnemen in zijn heerlijkheid?
Voor mij is het genoeg
dat ik niet hongerig naar bed hoef te gaan.

3. Aria (S)

Ik eet met vreugde mijn schamele brood
en gun mijn naaste van harte het zijne.
Een goed geweten, een blijde geest,
een dankbaar hart dat looft en prijst
vermeerdert de zegen, verzoet de nood.

4. Recitatief (S)

In het zweet mijns aanschijns
wil ik intussen mijn brood eten,
en als er aan mijn levensloop,
aan mijn levensavond een eind komt,
dan reikt God mij de schelling uit
waarop de hemel staat.
O, als dat geschenk
mijn genadeloon is,
dan heb ik verder niets nodig.

5. Koraal

Intussen leef ik blij in u
en ik sterf volkomen zonder zorgen,
wat God beschikt is mij genoeg,
ik geloof en weet heel zeker
dat gij met uw genade 
en met het bloed van Christus
mijn einde goed zult maken.


		Vertaling: Ria van Hengel