naar de bespreking van BWV 83

Erfreute Zeit im neuen Bunde (BWV 83)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (A)

Erfreute Zeit im neuen Bunde, Blijde tijd in het nieuwe verbond
da unser Glaube Jesum hält: waarin ons geloof vasthoudt aan Jezus:
Wie freudig wird zur letzten Stunde Hoe vrolijk wordt in het laatste uur
die Ruhestatt, das Grab bestellt!de rustplaats, het graf klaargemaakt!

2. Aria (B)

»Herr, nun lässest du deinen Diener 'Heer, nu laat u uw dienstknecht
in Friede fahren, wie du gesaget hast.« in vrede gaan, zoals u hebt gezegd.'
Was uns als Menschen schrecklich scheint, Wat ons als mensen verschrikkelijk lijkt
ist uns ein Eingang zu dem Leben. is voor ons een ingang naar het leven.
Es ist der Tod De dood is
ein Ende dieser Zeit und Not, een einde van deze tijd en ellende,
ein Pfand, das uns der Herr gegeben een pand dat de Heer ons heeft gegeven
zum Zeichen, daß er's herzlich meint ten teken dat hij het werkelijk meent
und uns will nach vollbrachtem Ringen en ons na voltooid geworstel
zum Frieden bringen. naar de vrede wil brengen.
Und weil der Heiland nun En omdat de Heiland nu
der Augen Trost, des Herzens Labsal ist, troost voor de ogen en verkwikking voor het hart is,
was Wunder, is het dan een wonder
daß ein Herz des Todes Furcht vergißt? dat een hart de angst voor de dood vergeet?
Es kann erfreut den Ausspruch tun: Het kan verheugd de uitspraak doen:
»Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, 'Want mijn ogen hebben uw Heiland gezien,
welchen du bereitet hast für allen Völkern.«die u geboren hebt laten worden voor alle volken.'

3. Aria (T)

Eile, Herz, voll FreudigkeitHaast je, hart, om vol vreugde
vor den Gnadenstuhl zu treten!voor de genadestoel te gaan staan!
Du sollt deinen Trost empfangenJe zult je troost ontvangen
und Barmherzigkeit erlangen,en ontferming verkrijgen,
ja, bei kummervoller Zeit,ja, in kommervolle tijden
stark am Geiste, kräftig beten.zul je, sterk van geest, krachtig bidden.

4. Recitatief (A)

Ja, merkt dein Glaube noch viel Finsternis, Ja, al ziet je geloof nog veel duisternis,
dein Heiland kann je Heiland kan
der Zweifel Schatten trennen; de schaduw van de twijfel wegnemen;
ja, wenn des Grabes Nacht ja, ook al maakt de nacht van het graf
die letzte Stunde schrecklich macht, het laatste uur verschrikkelijk,
so wirst du doch gewiß sein helles Licht je zult zeker zijn heldere licht
im Tode selbst erkennen.in de dood zelf aanschouwen.

5. Koraal

Er ist das Heil und selig LichtHij is het heil en het zalige licht
für die Heiden,voor de heidenen
zu erleuchten, die dich kennen nicht,om hen te verlichten die u niet kennen
und zu weiden.en hen te weiden.
Er ist deins Volks IsraelHij is van uw volk Israël
der Preis, Ehr, Freud und Wonne.de prijs, eer, vreugde en gelukzaligheid.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Aria (A)

Erfreute Zeit im neuen Bunde,
da unser Glaube Jesum hält:
  Wie freudig wird zur letzten Stunde
  die Ruhestatt, das Grab bestellt!

2. Aria (B)

 »Herr, nun lässest du deinen Diener
 in Friede fahren, wie du gesaget hast.«
Was uns als Menschen schrecklich scheint,
ist uns ein Eingang zu dem Leben.
Es ist der Tod
ein Ende dieser Zeit und Not,
ein Pfand, das uns der Herr gegeben
zum Zeichen, daß er's herzlich meint
und uns will nach vollbrachtem Ringen
zum Frieden bringen.
Und weil der Heiland nun
der Augen Trost, des Herzens Labsal ist,
was Wunder,
daß ein Herz des Todes Furcht vergißt?
Es kann erfreut den Ausspruch tun:
 »Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,
 welchen du bereitet hast für allen Völkern.«

3. Aria (T)

Eile, Herz, voll Freudigkeit
vor den Gnadenstuhl zu treten!
  Du sollt deinen Trost empfangen
  und Barmherzigkeit erlangen,
  ja, bei kummervoller Zeit,
  stark am Geiste, kräftig beten.

4. Recitatief (A)

Ja, merkt dein Glaube noch viel Finsternis,
dein Heiland kann
der Zweifel Schatten trennen;
ja, wenn des Grabes Nacht
die letzte Stunde schrecklich macht,
so wirst du doch gewiß sein helles Licht
im Tode selbst erkennen.

5. Koraal

Er ist das Heil und selig Licht
für die Heiden,
zu erleuchten, die dich kennen nicht,
und zu weiden.
Er ist deins Volks Israel
der Preis, Ehr, Freud und Wonne.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (A)

Blijde tijd in het nieuwe verbond
waarin ons geloof vasthoudt aan Jezus:
Hoe vrolijk wordt in het laatste uur
de rustplaats, het graf klaargemaakt!

2. Aria (B)

'Heer, nu laat u uw dienstknecht
in vrede gaan, zoals u hebt gezegd.'
Wat ons als mensen verschrikkelijk lijkt
is voor ons een ingang naar het leven.
De dood is
een einde van deze tijd en ellende,
een pand dat de Heer ons heeft gegeven
ten teken dat hij het werkelijk meent
en ons na voltooid geworstel
naar de vrede wil brengen.
En omdat de Heiland nu
troost voor de ogen en verkwikking voor het hart is,
is het dan een wonder
dat een hart de angst voor de dood vergeet?
Het kan verheugd de uitspraak doen:
'Want mijn ogen hebben uw Heiland gezien,
die u geboren hebt laten worden voor alle volken.'

3. Aria (T)

Haast je, hart, om vol vreugde
voor de genadestoel te gaan staan!
Je zult je troost ontvangen
en ontferming verkrijgen,
ja, in kommervolle tijden
zul je, sterk van geest, krachtig bidden.

4. Recitatief (A)

Ja, al ziet je geloof nog veel duisternis,
je Heiland kan
de schaduw van de twijfel wegnemen;
ja, ook al maakt de nacht van het graf
het laatste uur verschrikkelijk,
je zult zeker zijn heldere licht
in de dood zelf aanschouwen.

5. Koraal

Hij is het heil en het zalige licht
voor de heidenen
om hen te verlichten die u niet kennen
en hen te weiden.
Hij is van uw volk Israël
de prijs, eer, vreugde en gelukzaligheid.


		Vertaling: Ria van Hengel