naar de bespreking van BWV 80a

Alles, was von Gott geboren (BWV 80a)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (B)

Alles, was von Gott geboren, Iedereen uit God geboren
ist zum Siegen auserkoren. is voor zege uitverkoren.
Was bei Christi Blutpanier Wie bij Christus' bloedbanier
in der Taufe Treu geschworen, trouw heeft gezworen in de doop,
siegt in Christo für und für. die overwint voortdurend in Christus.
Alles, was von Gott geboren, Iedereen uit God geboren
ist zum Siegen auserkoren.is voor zege uitverkoren.

2. Recitatief (B)

Erwäge doch,Overweeg toch,
Kind Gottes, die so große Liebe,kind van God, die grote liefde
da Jesus sichvan Jezus die zich
mit seinem Blute dir verschriebe,aan jou heeft gewijd met zijn bloed,
wormit er dichwaarmee hij jou
zum Kriege wider Satans Heervoor de strijd tegen het leger van Satan
und wider Welt und Sündeen tegen wereld en zonde
geworben hat!heeft geworven!
Gib nicht in deiner SeeleGeef in je ziel geen plaats
dem Satan und den Lastern statt!aan Satan en aan zonden!
Laß nicht dein Herz,Laat je hart,
den Himmel Gottes auf der Erden,die hemel van God op aarde,
zur Wüste werden!geen woestijn worden!
Bereue deine Schuld mit Schmerz,Heb met smart berouw over je schuld,
daß Christi Geist mit dir sich fest verbinde!opdat de geest van Christus zich hecht met jou verbindt!

3. Aria (S)

Komm in mein Herzenshaus, Kom in het huis van mijn hart,
Herr Jesu, mein Verlangen! Heer Jezus, mijn verlangen!
Treib Welt und Satan aus Verjaag wereld en Satan
und laß dein Bild in mir erneuert prangen! en laat uw beeld opnieuw in mij stralen!
Weg, schnöder Sündengraus! Weg, ellendige zondengruwel!

4. Recitatief (T)

So stehe denn bei Christi blutgefärbten Fahne, Sta dus stevig bij Christus' bebloede vaandel,
o Seele, fest o ziel,
und glaube, daß dein Haupt dich nicht verläßt, en geloof dat jouw Hoofd je niet verlaat,
ja, daß sein Sieg ja, dat zijn overwinning
auch dir den Weg zu deiner Krone bahne! ook voor jou de weg baant naar je kroon!
Tritt freudig an den Krieg! Ga de strijd verheugd aan!
Wirst du nur Gottes Wort Als je Gods woord maar
so hören als bewahren, hoort en bewaart,
so wird der Feind gezwungen auszufahren, dan wordt de vijand gedwongen te wijken,
dein Heiland bleibt dein Hort!jouw Heiland blijft jouw toeverlaat.

5. Aria / Duet (A, T)

Wie selig ist der Leib, Hoe zalig is het lichaam
der, Jesu, dich getragen, dat u, Jezus, heeft gedragen,
doch selger ist das Herz, maar nog zaliger is het hart
das dich im Glauben trägt! dat u draagt in het geloof!
Es bleibet unbesiegt Dat blijft onoverwonnen
und kann die Feinde schlagen en kan de vijanden verslaan,
und wird zuletzt gekrönt, en wordt ten slotte gekroond
wenn es den Tod erlegt.wanneer het de dood velt.

6. Koraal

Mit unser Macht ist nichts getan,Onze macht stelt niets voor,
wir sind gar bald verloren.met ons is het weldra afgelopen.
Es streit' vor uns der rechte Mann,Moge de juiste man voor ons vechten,
den Gott selbst hat erkoren.die door God zelf is uitverkoren.
Fragst du, wer er ist?Vraagt u wie dat is?
Er heißt Jesus Christ,Hij heet Jezus Christus,
der Herre Zebaoth,de Heer Zebaoth;
und ist kein andrer Gott,een andere God is er niet,
das Feld muß er behalten.hij moet de strijd winnen.
  
Libretto: Salomo Franck Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Aria (B)

Alles, was von Gott geboren,
ist zum Siegen auserkoren.
Was bei Christi Blutpanier
in der Taufe Treu geschworen,
siegt in Christo für und für.
Alles, was von Gott geboren,
ist zum Siegen auserkoren.

2. Recitatief (B)

Erwäge doch,
Kind Gottes, die so große Liebe,
da Jesus sich
mit seinem Blute dir verschriebe,
wormit er dich
zum Kriege wider Satans Heer
und wider Welt und Sünde
geworben hat!
Gib nicht in deiner Seele
dem Satan und den Lastern statt!
Laß nicht dein Herz,
den Himmel Gottes auf der Erden,
zur Wüste werden!
Bereue deine Schuld mit Schmerz,
daß Christi Geist mit dir sich fest verbinde!

3. Aria (S)

Komm in mein Herzenshaus,
Herr Jesu, mein Verlangen!
  Treib Welt und Satan aus
  und laß dein Bild in mir erneuert prangen!
  Weg, schnöder Sündengraus!

4. Recitatief (T)

So stehe denn bei Christi blutgefärbten Fahne,
o Seele, fest
und glaube, daß dein Haupt dich nicht verläßt,
ja, daß sein Sieg
auch dir den Weg zu deiner Krone bahne!
Tritt freudig an den Krieg!
Wirst du nur Gottes Wort
so hören als bewahren,
so wird der Feind gezwungen auszufahren,
dein Heiland bleibt dein Hort!

5. Aria / Duet (A, T)

Wie selig ist der Leib,
der, Jesu, dich getragen,
doch selger ist das Herz,
das dich im Glauben trägt!
Es bleibet unbesiegt
und kann die Feinde schlagen
und wird zuletzt gekrönt,
wenn es den Tod erlegt.

6. Koraal

Mit unser Macht ist nichts getan,
wir sind gar bald verloren.
Es streit' vor uns der rechte Mann,
den Gott selbst hat erkoren.
Fragst du, wer er ist?
Er heißt Jesus Christ,
der Herre Zebaoth,
und ist kein andrer Gott,
das Feld muß er behalten.


Libretto: Salomo Franck
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (B)

Iedereen uit God geboren
is voor zege uitverkoren.
Wie bij Christus' bloedbanier
trouw heeft gezworen in de doop,
die overwint voortdurend in Christus.
Iedereen uit God geboren
is voor zege uitverkoren.

2. Recitatief (B)

Overweeg toch,
kind van God, die grote liefde
van Jezus die zich
aan jou heeft gewijd met zijn bloed,
waarmee hij jou
voor de strijd tegen het leger van Satan
en tegen wereld en zonde
heeft geworven!
Geef in je ziel geen plaats
aan Satan en aan zonden!
Laat je hart,
die hemel van God op aarde,
geen woestijn worden!
Heb met smart berouw over je schuld,
opdat de geest van Christus zich hecht met jou verbindt!

3. Aria (S)

Kom in het huis van mijn hart,
Heer Jezus, mijn verlangen!
   Verjaag wereld en Satan
   en laat uw beeld opnieuw in mij stralen!
   Weg, ellendige zondengruwel!

4. Recitatief (T)

Sta dus stevig bij Christus' bebloede vaandel,
o ziel,
en geloof dat jouw Hoofd je niet verlaat,
ja, dat zijn overwinning
ook voor jou de weg baant naar je kroon!
Ga de strijd verheugd aan!
Als je Gods woord maar
hoort en bewaart,
dan wordt de vijand gedwongen te wijken,
jouw Heiland blijft jouw toeverlaat.

5. Aria / Duet (A, T)

Hoe zalig is het lichaam
dat u, Jezus, heeft gedragen,
maar nog zaliger is het hart
dat u draagt in het geloof!
Dat blijft onoverwonnen
en kan de vijanden verslaan,
en wordt ten slotte gekroond
wanneer het de dood velt.

6. Koraal

Onze macht stelt niets voor,
met ons is het weldra afgelopen.
Moge de juiste man voor ons vechten,
die door God zelf is uitverkoren.
Vraagt u wie dat is?
Hij heet Jezus Christus,
de Heer Zebaoth;
een andere God is er niet,
hij moet de strijd winnen.


		Vertaling: Ria van Hengel