naar de bespreking van BWV 79

Gott der Herr ist Sonn und Schild (BWV 79)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Gott der Herr ist Sonn und Schild. God de Heer is zon en schild.
Der Herr gibt Gnade und Ehre, De Heer geeft genade en eer,
er wird kein Gutes hij zal het de vromen
mangeln lassen den Frommen.«aan niets goeds laten ontbreken.

2. Aria (A)

Gott ist unsre Sonn und Schild!God is onze zon en ons schild.
Darum rühmet dessen Güte Daarom roemt ons dankbare gemoed
unser dankbares Gemüte, zijn goedheid
die er für sein Häuflein hegt. waarmee hij zijn troepje koestert.
Denn er will uns ferner schützen, Want hij wil ons blijven beschermen,
ob die Feinde Pfeile schnitzen ook al slijpen de vijanden hun pijlen
und ein Lästerhund gleich billt. en blaft er een lasterhond.

3. Koraal

Nun danket alle GottDankt nu allen God
mit Herzen, Mund und Händen,met hart en mond en handen,
der große Dinge tutdie grote dingen doet
an uns und allen Enden,aan ons en aan iedereen,
der uns von Mutterleibdie ons vanaf de moederschoot
und Kindesbeinen anen van kindsbeen af
unzählig viel zugutontelbaar veel goeds
und noch itzund getan.heeft gedaan en nog steeds doet.

4. Recitatief (B)

Gottlob, wir wissen Godlof, wij kennen
den rechten Weg zur Seligkeit; de goede weg tot zaligheid,
denn, Jesu, want, Jezus,
du hast ihn uns durch dein Wort gewiesen, u hebt die ons door uw woord gewezen,
drum bleibt dein Name jederzeit gepriesen. daarom blijft uw naam te allen tijde geprezen.
Weil aber viele noch zu dieser Zeit Velen moeten echter in deze tijd
an fremdem Joch uit blindheid nog voortgaan
aus Blindheit ziehen müssen, onder een vreemd juk,
ach! so erbarme dich ach, ontferm u dus
auch ihrer gnädiglich, ook genadig over hen,
daß sie den rechten Weg erkennen zodat zij de goede weg kennen
und dich bloß ihren Mittler nennen.en u alleen hun middelaar noemen.

5. Aria / Duet (S, B)

Gott, ach Gott, verlaß die DeinenGod, ach God, verlaat de uwen
nimmermehr!nimmermeer!
Laß dein Wort uns helle scheinen;Laat uw woord helder voor ons schijnen,
obgleich sehren ook al woeden
wider uns die Feinde toben,de vijanden zeer tegen ons,
so soll unser Mund dich loben.toch moet onze mond u loven.

6. Koraal

Erhalt uns in der Wahrheit,Bewaar ons in de waarheid,
gib ewigliche Freiheit,geef ons een eeuwige vrijheid,
zu preisen deinen Namenom uw naam te prijzen
durch Jesum Christum. Amen.door Jezus Christus. Amen
  
Libretto: onbekend Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. Koor

»Gott der Herr ist Sonn und Schild.
Der Herr gibt Gnade und Ehre,
er wird kein Gutes 
mangeln lassen den Frommen.«

2. Aria (A)

Gott ist unsre Sonn und Schild!
 Darum rühmet dessen Güte
 unser dankbares Gemüte,
 die er für sein Häuflein hegt.
 Denn er will uns ferner schützen,
 ob die Feinde Pfeile schnitzen
 und ein Lästerhund gleich billt.

3. Koraal

Nun danket alle Gott
mit Herzen, Mund und Händen,
der große Dinge tut
an uns und allen Enden,
der uns von Mutterleib
und Kindesbeinen an
unzählig viel zugut
und noch itzund getan.


4. Recitatief (B)

Gottlob, wir wissen
den rechten Weg zur Seligkeit;
denn, Jesu, 
du hast ihn uns durch dein Wort gewiesen,
drum bleibt dein Name jederzeit gepriesen.
Weil aber viele noch zu dieser Zeit
an fremdem Joch
aus Blindheit ziehen müssen,
ach! so erbarme dich
auch ihrer gnädiglich,
daß sie den rechten Weg erkennen
und dich bloß ihren Mittler nennen.

5. Aria / Duet (S, B)

Gott, ach Gott, verlaß die Deinen
nimmermehr!
Laß dein Wort uns helle scheinen;
obgleich sehr
wider uns die Feinde toben,
so soll unser Mund dich loben.

6. Koraal

Erhalt uns in der Wahrheit,
gib ewigliche Freiheit,
zu preisen deinen Namen
durch Jesum Christum. Amen.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

God de Heer is zon en schild.
De Heer geeft genade en eer,
hij zal het de vromen 
aan niets goeds laten ontbreken.

2. Aria (A)

God is onze zon en ons schild.
  Daarom roemt ons dankbare gemoed
  zijn goedheid
  waarmee hij zijn troepje koestert.
  Want hij wil ons blijven beschermen,
  ook al slijpen de vijanden hun pijlen
  en blaft er een lasterhond.

3. Koraal

Dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
aan ons en aan iedereen,
die ons vanaf de moederschoot
en van kindsbeen af
ontelbaar veel goeds
heeft gedaan en nog steeds doet.

4. Recitatief (B)

Godlof, wij kennen
de goede weg tot zaligheid,
want, Jezus, 
u hebt die ons door uw woord gewezen,
daarom blijft uw naam te allen tijde geprezen.
Velen moeten echter in deze tijd
uit blindheid nog voortgaan
onder een vreemd juk,
ach, ontferm u dus
ook genadig over hen,
zodat zij de goede weg kennen
en u alleen hun middelaar noemen.

5. Aria / Duet (S, B)

God, ach God, verlaat de uwen
nimmermeer!
Laat uw woord helder voor ons schijnen,
en ook al woeden
de vijanden zeer tegen ons,
toch moet onze mond u loven.

6. Koraal

Bewaar ons in de waarheid,
geef ons een eeuwige vrijheid,
om uw naam te prijzen
door Jezus Christus. Amen


		Vertaling: Leo de Leeuw