naar de bespreking van BWV 79

Gott der Herr ist Sonn und Schild (BWV 79)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Gott der Herr ist Sonn und Schild. God de Heer is zon en schild.
Der Herr gibt Gnade und Ehre, De Heer geeft genade en eer,
er wird kein Gutes hij zal het de vromen
mangeln lassen den Frommen.«aan niets goeds laten ontbreken.

2. Aria (A)

Gott ist unsre Sonn und Schild!God is onze zon en ons schild!
Darum rühmet dessen GüteDaarom prijst ons dankbare gemoed
unser dankbares Gemüte,zijn goedheid,
die er für sein Häuflein hegt.die hij voor zijn troepje koestert.
Denn er will uns ferner schützen,Want hij zal ons blijven beschermen,
ob die Feinde Pfeile schnitzenook al slijpen onze vijanden hun pijlen
und ein Lästerhund gleich billt.en blaft er een lasterhond.

3. Koraal

Nun danket alle GottLaat iedereen nu God danken
mit Herzen, Mund und Händen,met hart, mond en handen,
der große Dinge tutGod, die grote dingen doet
an uns und allen Enden,voor ons en overal,
der uns von Mutterleibdie ons vanaf de moederschoot
und Kindesbeinen anen van kindsbeen af
unzählig viel zugutontelbaar veel goeds
und noch itzund getan.heeft gedaan en nog steeds doet.

4. Recitatief (B)

Gottlob, wir wissen Godlof, wij kennen
den rechten Weg zur Seligkeit; de juiste weg naar de zaligheid;
denn, Jesu, want Jezus,
du hast ihn uns durch dein Wort gewiesen, u hebt die ons gewezen door uw woord,
drum bleibt dein Name jederzeit gepriesen. daarom blijft uw naam altijd geprezen.
Weil aber viele noch zu dieser Zeit Maar omdat velen in deze tijd
an fremdem Joch nog uit blindheid onder een vreemd juk
aus Blindheit ziehen müssen, gebukt moeten gaan,
ach! so erbarme dich ach, ontferm u ook
auch ihrer gnädiglich, genadig over hen,
daß sie den rechten Weg erkennen zodat zij de juiste weg leren kennen
und dich bloß ihren Mittler nennen.en u alleen hun middelaar noemen.

5. Aria / Duet (S, B)

Gott, ach Gott, verlaß die DeinenGod, ach God, verlaat de uwen toch nooit!
nimmermehr!Laat uw woord helder voor ons schijnen;
Laß dein Wort uns helle scheinen;Hoewel de vijanden
obgleich sehrhevig tegen ons tekeergaan,
wider uns die Feinde toben,moet onze mond u toch prijzen.
so soll unser Mund dich loben.

6. Koraal

Erhalt uns in der Wahrheit,Bewaar ons in de waarheid,
gib ewigliche Freiheit,geef ons een eeuwige vrijheid
zu preisen deinen Namenom uw naam te prijzen
durch Jesum Christum. Amen.door Jezus Christus. Amen.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

»Gott der Herr ist Sonn und Schild.
Der Herr gibt Gnade und Ehre,
er wird kein Gutes 
mangeln lassen den Frommen.«

2. Aria (A)

Gott ist unsre Sonn und Schild!
  Darum rühmet dessen Güte
  unser dankbares Gemüte,
  die er für sein Häuflein hegt.
  Denn er will uns ferner schützen,
  ob die Feinde Pfeile schnitzen
  und ein Lästerhund gleich billt.

3. Koraal

Nun danket alle Gott
mit Herzen, Mund und Händen,
der große Dinge tut
an uns und allen Enden,
der uns von Mutterleib
und Kindesbeinen an
unzählig viel zugut
und noch itzund getan.


4. Recitatief (B)

Gottlob, wir wissen
den rechten Weg zur Seligkeit;
denn, Jesu, 
du hast ihn uns durch dein Wort gewiesen,
drum bleibt dein Name jederzeit gepriesen.
Weil aber viele noch zu dieser Zeit
an fremdem Joch
aus Blindheit ziehen müssen,
ach! so erbarme dich
auch ihrer gnädiglich,
daß sie den rechten Weg erkennen
und dich bloß ihren Mittler nennen.

5. Aria / Duet (S, B)

Gott, ach Gott, verlaß die Deinen
nimmermehr!
Laß dein Wort uns helle scheinen;
obgleich sehr
wider uns die Feinde toben,
so soll unser Mund dich loben.

6. Koraal

Erhalt uns in der Wahrheit,
gib ewigliche Freiheit,
zu preisen deinen Namen
durch Jesum Christum. Amen.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

God de Heer is zon en schild.
De Heer geeft genade en eer,
hij zal het de vromen
aan niets goeds laten ontbreken.

2. Aria (A)

God is onze zon en ons schild!
Daarom prijst ons dankbare gemoed
zijn goedheid,
die hij voor zijn troepje koestert.
Want hij zal ons blijven beschermen,
ook al slijpen onze vijanden hun pijlen
en blaft er een lasterhond.

3. Koraal

Laat iedereen nu God danken
met hart, mond en handen,
God, die grote dingen doet
voor ons en overal,
die ons vanaf de moederschoot
en van kindsbeen af
ontelbaar veel goeds
heeft gedaan en nog steeds doet.

4. Recitatief (B)

Godlof, wij kennen
de juiste weg naar de zaligheid;
want Jezus,
u hebt die ons gewezen door uw woord,
daarom blijft uw naam altijd geprezen.
Maar omdat velen in deze tijd
nog uit blindheid onder een vreemd juk
gebukt moeten gaan,
ach, ontferm u ook
genadig over hen,
zodat zij de juiste weg leren kennen
en u alleen hun middelaar noemen.

5. Aria / Duet (S, B)

God, ach God, verlaat de uwen toch nooit!
Laat uw woord helder voor ons schijnen;
Hoewel de vijanden
hevig tegen ons tekeergaan,
moet onze mond u toch prijzen.

6. Koraal

Bewaar ons in de waarheid,
geef ons een eeuwige vrijheid
om uw naam te prijzen
door Jezus Christus. Amen.


		Vertaling: Ria van Hengel