naar de bespreking van BWV 77

Du sollt Gott, deinen Herren, lieben (BWV 77)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Du sollt Gott, deinen Herren,Heb de Heer, uw God, lief
lieben von ganzem Herzen,met uw hele hart,
von ganzer Seele, von allen Kräftenmet uw hele ziel, met al uw kracht
und von ganzem Gemüteen met uw hele gemoed
und deinen Nächsten als dich selbst.«en uw naaste als uzelf.

2. Recitatief (B)

So muß es sein!Zo moet het zijn!
Gott will das Herz vor sich alleine haben.God wil ons hart voor zich alleen hebben.
Man muß den Herrn von ganzer SeelenWij moeten van ganser harte
zu seiner Lust erwählenvoor de Heer kiezen zoals dat hem behaagt
und sich nicht mehr erfreu’n,en vooral blij zijn
als wenn er das Gemütedat hij ons gemoed
durch seinen Geist entzündt,door zijn Geest aansteekt,
weil wir nun seiner Huld und Gütewant pas dan kunnen wij werkelijk zeker zijn
alsdenn erst recht versichert sind.van zijn genade en goedheid.

3. Aria (S)

Mein Gott, ich liebe dich von Herzen,Mijn God, ik heb u van harte lief,
mein ganzes Leben hangt dir an.mijn hele leven is u toegewijd.
Laß mich doch dein Gebot erkennenLaat mij toch uw gebod erkennen
und in Liebe so entbrennenen zo in liefde ontbranden
daß ich dich ewig lieben kann.dat ik eeuwig kan liefhebben.

4. Recitatief (T)

Gib mir dabei, mein Gott! Geef me daarbij, mijn God,
ein Samariterherz, het hart van een Samaritaan,
daß ich zugleich den Nächsten liebe zodat ik tegelijk ook mijn naaste liefheb
und mich bei seinem Schmerz en als hij pijn lijdt,
auch über ihn betrübe, ook verdriet om hem heb,
damit ich nicht bei ihm vorübergeh en hem niet voorbijloop
und ihn in seiner Not nicht lasse. en hem alleen laat in zijn dood.
Gib, daß ich Eigenliebe hasse, Geef dat ik zelfzucht haat,
so wirst du mir dereinst das Freudenleben dan zult u mij ooit het vreugdeleven
nach meinem Wunsch, jedoch aus Gnaden geben.naar mijn wens, maar uit genade schenken.

5. Aria (A)

Ach, es bleibt in meiner LiebeAch, in mijn liefde
lauter Unvollkommenheit!blijft alles onvolmaakt!
Hab ich oftmals gleich den Willen,Hoewel ik me vaak wil houden
was Gott saget, zu erfüllen,aan dat wat God zegt,
fehlt mirs doch an Möglichkeit.ontbreekt mij toch de mogelijkheid.

6. Koraal

Herr, durch den Glauben wohn in mir, Heer, woon in mij door het geloof,
laß ihn sich immer stärken, laat dat steeds sterker worden,
daß er sei fruchtbar für und für zodat het voortdurend vruchtbaar is
und reich in guten Werken; en rijk aan goede werken;
daß er sei tätig durch die Lieb, zodat het werkzaam is door de liefde,
mit Freuden und Geduld sich üb, zich oefent in vreugde en geduld
dem Nächsten fort zu dienen. om de naaste te blijven dienen.
alternatief (BGA)
Du stellst, mein Jesu, selber dich U, mijn Jezus, bent zelf
zum Vorbild wahrer Liebe. het voorbeeld van ware liefde.
Gib mir auch Gnad und Kraft, dass ich Geef mij ook genade en kracht, zodat ik
Gott und den Nächsten liebe, God en de naaste liefheb,
dass ich bei allem, wo ich kann zodat ik bij alles, waar ik maar kan,
stets lieb und helfe jedermann steeds iedereen liefheb en help
nach deinem Wort und Weise.naar uw woord en zoals u dat zelf doet.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

»Du sollt Gott, deinen Herren,
lieben von ganzem Herzen,
von ganzer Seele, von allen Kräften
und von ganzem Gemüte
und deinen Nächsten als dich selbst.«

2. Recitatief (B)

So muß es sein!
Gott will das Herz vor sich alleine haben.
Man muß den Herrn von ganzer Seelen
zu seiner Lust erwählen
und sich nicht mehr erfreu’n,
als wenn er das Gemüte
durch seinen Geist entzündt,
weil wir nun seiner Huld und Güte
alsdenn erst recht versichert sind.

3. Aria (S)

Mein Gott, ich liebe dich von Herzen,
mein ganzes Leben hangt dir an.
 Laß mich doch dein Gebot erkennen
 und in Liebe so entbrennen
 daß ich dich ewig lieben kann.

4. Recitatief (T)

Gib mir dabei, mein Gott!
 ein Samariterherz,
daß ich zugleich den Nächsten liebe
und mich bei seinem Schmerz
auch über ihn betrübe,
damit ich nicht bei ihm vorübergeh
und ihn in seiner Not nicht lasse.
Gib, daß ich Eigenliebe hasse,
so wirst du mir dereinst das Freudenleben
nach meinem Wunsch, jedoch aus Gnaden geben.

5. Aria (A)

Ach, es bleibt in meiner Liebe
lauter Unvollkommenheit!
 Hab ich oftmals gleich den Willen,
 was Gott saget, zu erfüllen,
 fehlt mirs doch an Möglichkeit.

6. Koraal

Herr, durch den Glauben wohn in mir,
laß ihn sich immer stärken,
daß er sei fruchtbar für und für
und reich in guten Werken;
daß er sei tätig durch die Lieb,
mit Freuden und Geduld sich üb,
dem Nächsten fort zu dienen.
 alternatief (BGA)
 Du stellst, mein Jesu, selber dich
 zum Vorbild wahrer Liebe.
 Gib mir auch Gnad und Kraft, dass ich
 Gott und den Nächsten liebe,
 dass ich bei allem, wo ich kann
 stets lieb und helfe jedermann
 nach deinem Wort und Weise.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Heb de Heer, uw God, lief
met uw hele hart,
met uw hele ziel, met al uw kracht
en met uw hele gemoed
en uw naaste als uzelf.

2. Recitatief (B)

Zo moet het zijn!
God wil ons hart voor zich alleen hebben.
Wij moeten van ganser harte
voor de Heer kiezen zoals dat hem behaagt
en vooral blij zijn
dat hij ons gemoed
door zijn Geest aansteekt,
want pas dan kunnen wij werkelijk zeker zijn
van zijn genade en goedheid.

3. Aria (S)

Mijn God, ik heb u van harte lief,
mijn hele leven is u toegewijd.
Laat mij toch uw gebod erkennen
en zo in liefde ontbranden
dat ik eeuwig kan liefhebben.

4. Recitatief (T)

Geef me daarbij, mijn God,
het hart van een Samaritaan,
zodat ik tegelijk ook mijn naaste liefheb
en als hij pijn lijdt,
ook verdriet om hem heb,
en hem niet voorbijloop
en hem alleen laat in zijn dood.
Geef dat ik zelfzucht haat,
dan zult u mij ooit het vreugdeleven
naar mijn wens, maar uit genade schenken.

5. Aria (A)

Ach, in mijn liefde
blijft alles onvolmaakt!
Hoewel ik me vaak wil houden
aan dat wat God zegt,
ontbreekt mij toch de mogelijkheid.

6. Koraal

Heer, woon in mij door het geloof,
laat dat steeds sterker worden,
zodat het voortdurend vruchtbaar is
en rijk aan goede werken;
zodat het werkzaam is door de liefde,
zich oefent in vreugde en geduld
om de naaste te blijven dienen.

U, mijn Jezus, bent zelf
het voorbeeld van ware liefde.
Geef mij ook genade en kracht, zodat ik
God en de naaste liefheb,
zodat ik bij alles, waar ik maar kan,
steeds iedereen liefheb en help
naar uw woord en zoals u dat zelf doet.


		Vertaling: Ria van Hengel