naar de bespreking van BWV 73

Herr, wie du willt, so schicks mit mir (BWV 73)

Johann Sebastian Bach

1. Koor / Recitatief (S, T, B)

Herr, wie du willt, so schick's mit mir Heer, als u wilt, wees goed voor mij
im Leben und im Sterben! in leven en in sterven!
(T) Ach! aber ach! wieviel (T) Maar ach! Ach! hoe zwaar
läßt mich dein Wille leiden! laat uw wil mij lijden!
Mein Leben ist des Unglücks Ziel, Mijn leven is het mikpunt van het ongeluk,
da Jammer und Verdruß omdat jammer en ellende
mich lebend foltern muß, mij bij mijn leven moeten kwellen,
und kaum will meine Not en mijn nood mij in het sterven
im Sterben von mir scheiden. nog bijna niet los wil laten.
Allein zu dir steht mein Begier, Alleen naar u gaat mijn verlangen uit,
Herr, laß mich nicht verderben! Heer, laat mij niet omkomen!
(B) Du bist mein Helfer, Trost und Hort, (B) U bent mijn helper, troost en toeverlaat,
so der Betrübten Tränen zählet, die de tranen van de bedroefden telt
und ihre Zuversicht, en die hun vertrouwen,
das schwache Rohr, nicht gar zerbricht; dat zwakke riet, niet helemaal breekt;
und weil du mich erwählet, en omdat u mij hebt uitgekozen,
so sprich ein Trost- und Freudenwort. spreek dan een woord van troost en vreugde!
Erhalt mich nur in deiner Huld, Bewaar mij slechts in uw genade,
sonst wie du willt, gib mir Geduld, of anders, zo u wilt, geef mij geduld
denn dein Will ist der beste. want wat u wilt, dat is het beste.
(S) Dein Wille zwar ist ein versiegelt Buch, (S) Maar uw wil is een verzegeld boek
da Menschenweisheit nichts vernimmt. waar mensenwijsheid niets van verstaat;
Der Segen scheint uns oft ein Fluch, de zegen lijkt ons vaak een vloek,
die Züchtigung ergrimmte Strafe, de tuchtiging een straf uit blinde woede,
die Ruhe, so du in dem Todesschlafe de rust die u ons eens in de doodsslaap
uns einst bestimmt, ten deel doet vallen
ein Eingang zu der Hölle. een ingang tot de hel.
Doch macht dein Geist Uw geest maakt ons echter
uns dieses Irrtums frei van die misvatting vrij
und zeigt, daß uns dein Wille heilsam sei. en toont dat uw wil heilzaam voor ons is.
Herr, wie du willt!Heer, als u wilt!

2. Aria (T)

Ach senke doch den Geist der FreudenAch laat toch de Geest van vreugde
dem Herzen ein!in mijn hart neerdalen!
Es will oft bei mir geistlich KrankenVaak brengt mijn zieke geest
die Freudigkeit und Hoffnung wankende vrolijkheid en hoop aan ’t wankelen
und zaghaft sein.en brengt ze zo tot zwijgen.

3. Recitatief (B)

Ach, unser Wille bleibt verkehrt, Ach, onze wil blijft verkeerd,
bald trotzig, bald verzagt, soms koppig, soms moedeloos,
des Sterbens will er nie gedenken; aan sterven wil hij nooit denken;
allein ein Christ, in Gottes Geist gelehrt, alleen een christen, in Gods Geest onderwezen,
lernt sich in Gottes Willen senken leert buigen voor Gods wil
und sagt:en zegt:

4. Aria (B)

Herr, so du willt,Heer, als u wilt,
so preßt, ihr Todesschmerzen,drijf, o smarten van de dood,
die Seufzer aus dem Herzen,de zuchten uit mijn hart
wenn mein Gebet nur vor dir gilt.wanneer ik alleen tot u bid.
Herr, so du willt,Heer, als u wilt
so lege meine Gliederleg dan mijn ledematen
in Staub und Asche nieder,in stof en as terneer,
dies höchst verderbte Sündenbild.dit meest verdorven beeld van de zonde.
Herr, so du willt,Heer, als u wilt,
so schlagt, ihr Leichenglocken,sla dan, o doodsklokken,
ich folge unerschrocken,ik volg onverschrokken,
mein Jammer ist nunmehr gestillt.mijn verdriet is van nu af gestild.

5. Koraal

Das ist des Vaters Wille, Dat is de wil van de vader
der uns erschaffen hat; die ons geschapen heeft;
sein Sohn hat Guts die Fülle zijn Zoon heeft een overvloed
erworben und Genad; van goedheid en genade verworven;
auch Gott der Heilge Geist ook God de Heilige Geest
im Glauben uns regieret, regeert ons in het geloof
zum Reich des Himmels führet: en leidt ons naar het hemelrijk.
ihm sei Lob, Ehr und Preis.Hem zij lof, eer en prijs!
  
Libretto: onbekend Vertaling: Jaap van der Laan

Kale tekst origineel

1. Koor / Recitatief (S, T, B)

Herr, wie du willt, so schick's mit mir
im Leben und im Sterben!
(T) Ach! aber ach! wieviel
läßt mich dein Wille leiden!
Mein Leben ist des Unglücks Ziel,
da Jammer und Verdruß
mich lebend foltern muß,
und kaum will meine Not
im Sterben von mir scheiden.
Allein zu dir steht mein Begier,
Herr, laß mich nicht verderben!
(B) Du bist mein Helfer, Trost und Hort,
so der Betrübten Tränen zählet,
und ihre Zuversicht,
das schwache Rohr, nicht gar zerbricht;
und weil du mich erwählet,
so sprich ein Trost- und Freudenwort.
Erhalt mich nur in deiner Huld,
sonst wie du willt, gib mir Geduld,
denn dein Will ist der beste.
(S) Dein Wille zwar ist ein versiegelt Buch,
da Menschenweisheit nichts vernimmt.
Der Segen scheint uns oft ein Fluch,
die Züchtigung ergrimmte Strafe,
die Ruhe, so du in dem Todesschlafe
uns einst bestimmt,
ein Eingang zu der Hölle.
Doch macht dein Geist
uns dieses Irrtums frei
und zeigt, daß uns dein Wille heilsam sei.
Herr, wie du willt!

2. Aria (T)

Ach senke doch den Geist der Freuden
dem Herzen ein!
  Es will oft bei mir geistlich Kranken
  die Freudigkeit und Hoffnung wanken
  und zaghaft sein.

3. Recitatief (B)

Ach, unser Wille bleibt verkehrt,
bald trotzig, bald verzagt,
des Sterbens will er nie gedenken;
allein ein Christ, in Gottes Geist gelehrt,
lernt sich in Gottes Willen senken
und sagt:

4. Aria (B)

Herr, so du willt,
so preßt, ihr Todesschmerzen,
die Seufzer aus dem Herzen,
wenn mein Gebet nur vor dir gilt.
Herr, so du willt,
so lege meine Glieder
in Staub und Asche nieder,
dies höchst verderbte Sündenbild.
Herr, so du willt,
so schlagt, ihr Leichenglocken,
ich folge unerschrocken,
mein Jammer ist nunmehr gestillt.

5. Koraal

Das ist des Vaters Wille,
der uns erschaffen hat;
sein Sohn hat Guts die Fülle
erworben und Genad;
auch Gott der Heilge Geist
im Glauben uns regieret,
zum Reich des Himmels führet:
ihm sei Lob, Ehr und Preis.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor / Recitatief (S, T, B)

Heer, als u wilt, wees goed voor mij
in leven en in sterven!
(T) Maar ach! Ach! hoe zwaar
laat uw wil mij lijden!
Mijn leven is het mikpunt van het ongeluk,
omdat jammer en ellende
mij bij mijn leven moeten kwellen,
en mijn nood mij in het sterven
nog bijna niet los wil laten.
Alleen naar u gaat mijn verlangen uit,
Heer, laat mij niet omkomen!
(B) U bent mijn helper, troost en toeverlaat,
die de tranen van de bedroefden telt
en die hun vertrouwen,
dat zwakke riet, niet helemaal breekt;
en omdat u mij hebt uitgekozen,
spreek dan een woord van troost en vreugde!
Bewaar mij slechts in uw genade,
of anders, zo u wilt, geef mij geduld
want wat u wilt, dat is het beste.
(S) Maar uw wil is een verzegeld boek
waar mensenwijsheid niets van verstaat;
de zegen lijkt ons vaak een vloek,
de tuchtiging een straf uit blinde woede,
de rust die u ons eens in de doodsslaap
ten deel doet vallen
een ingang tot de hel.
Uw geest maakt ons echter 
van die misvatting vrij
en toont dat uw wil heilzaam voor ons is.
Heer, als u wilt!

2. Aria (T)

Ach laat toch de Geest van vreugde
in mijn hart neerdalen!
Vaak brengt mijn zieke geest
de vrolijkheid en hoop aan ’t wankelen
en brengt ze zo tot zwijgen.

3. Recitatief (B)

Ach, onze wil blijft verkeerd,
soms koppig, soms moedeloos,
aan sterven wil hij nooit denken;
alleen een christen, in Gods Geest onderwezen,
leert buigen voor Gods wil
en zegt:

4. Aria (B)

Heer, als u wilt,
drijf, o smarten van de dood,
de zuchten uit mijn hart
wanneer ik alleen tot u bid.
Heer, als u wilt
leg dan mijn ledematen
in stof en as terneer,
dit meest verdorven beeld van de zonde.
Heer, als u wilt,
sla dan, o doodsklokken,
ik volg onverschrokken,
mijn verdriet is van nu af gestild.

5. Koraal

Dat is de wil van de vader
die ons geschapen heeft;
zijn Zoon heeft een overvloed
van goedheid en genade verworven;
ook God de Heilige Geest
regeert ons in het geloof 
en leidt ons naar het hemelrijk.
Hem zij lof, eer en prijs!


		Vertaling: Jaap van der Laan