naar de bespreking van BWV 73

Herr, wie du willt, so schicks mit mir (BWV 73)

Johann Sebastian Bach

1. Koor / Recitatief (S, T, B)

Herr, wie du willt, so schick's mit mir Heer, zoals u wilt, maak het goed met mij
im Leben und im Sterben! in leven en in sterven!
(T) Ach! aber ach! wieviel Ach, ach, wat moet ik lijden
läßt mich dein Wille leiden! onder uw wil!
Mein Leben ist des Unglücks Ziel, Mijn leven is geheel op ongeluk gericht,
da Jammer und Verdruß ellende en narigheid
mich lebend foltern muß, kwellen mij bij mijn leven
und kaum will meine Not en ook in het sterven
im Sterben von mir scheiden. houdt mijn nood nauwelijks op.
Allein zu dir steht mein Begier, Alleen naar u gaat mijn verlangen uit,
Herr, laß mich nicht verderben! Heer, laat mij niet verloren gaan!
(B) Du bist mein Helfer, Trost und Hort, U bent mijn helper, troost en toeverlaat,
so der Betrübten Tränen zählet, die de tranen van de bedroefden telt,
und ihre Zuversicht, en hun vertrouwen, dat zwakke riet,
das schwache Rohr, nicht gar zerbricht; niet helemaal breekt;
und weil du mich erwählet, en omdat u mij hebt uitverkoren,
so sprich ein Trost- und Freudenwort. spreek dan een woord van troost en vreugde.
Erhalt mich nur in deiner Huld, Bewaar mij alleen maar in uw genade,
sonst wie du willt, gib mir Geduld, en anders, naar uw wil, geef mij geduld,
denn dein Will ist der beste. want uw wil is de beste.
(S) Dein Wille zwar ist ein versiegelt Buch, Uw wil is weliswaar een verzegeld boek,
da Menschenweisheit nichts vernimmt. waar mensenverstand niets van begrijpt,
Der Segen scheint uns oft ein Fluch, de zegen lijkt ons vaak een vloek,
die Züchtigung ergrimmte Strafe, de tuchtiging een straf uit woede,
die Ruhe, so du in dem Todesschlafe de rust die u ons ooit in de doodsslaap wilt geven
uns einst bestimmt, ein Eingang zu der Hölle. een ingang tot de hel.
Doch macht dein Geist Maar uw geest maakt ons
uns dieses Irrtums frei vrij van die vergissing
und zeigt, daß uns dein Wille heilsam sei. en laat zien dat uw wil heilzaam voor ons is.
Herr, wie du willt!Heer, zoals u wilt!

2. Aria (T)

Ach senke doch den Geist der Freuden Ach, laat de geest van vreugde
dem Herzen ein! toch in mijn hart neerdalen!
Es will oft bei mir geistlich Kranken Vaak wankelen bij mij, geestelijk zieke,
die Freudigkeit und Hoffnung wanken de vreugde en de hoop
und zaghaft sein.en aarzel ik.

3. Recitatief (B)

Ach, unser Wille bleibt verkehrt, Ach, onze wil blijft verkeerd,
bald trotzig, bald verzagt, nu eens koppig, dan weer moedeloos,
des Sterbens will er nie gedenken; aan sterven wil hij nooit denken,
allein ein Christ, in Gottes Geist gelehrt, alleen een christen die in Gods geest is onderwezen
lernt sich in Gottes Willen senken leert buigen voor Gods wil
und sagt:en zegt:

4. Aria (B)

Herr, so du willt,Heer, als u wilt,
so preßt, ihr Todesschmerzen,verdrijf, o smarten van de dood,
die Seufzer aus dem Herzen,de zuchten uit mijn hart
wenn mein Gebet nur vor dir gilt.als mijn gebed alleen tot u gericht is.
Herr, so du willt,Heer, als u wilt,
so lege meine Gliederleg dan mijn ledematen
in Staub und Asche nieder,in stof en as neer,
dies höchst verderbte Sündenbild.dat zeer verdorven zondenbeeld.
Herr, so du willt,Heer, als u wilt,
so schlagt, ihr Leichenglocken,sla dan, o doodsklokken,
ich folge unerschrocken,ik volg onverschrokken,
mein Jammer ist nunmehr gestillt.mijn ellende is nu voorbij.

5. Koraal

Das ist des Vaters Wille, Dat is de wil van de Vader,
der uns erschaffen hat; die ons heeft geschapen;
sein Sohn hat Guts die Fülle zijn Zoon heeft een overvloed
erworben und Genad; van goedheid en genade verworven;
auch Gott der Heilge Geist ook God de Heilige Geest
im Glauben uns regieret, regeert ons in het geloof
zum Reich des Himmels führet: en leidt ons naar het hemelrijk,
ihm sei Lob, Ehr und Preis.hem zij lof, eer en prijs.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor / Recitatief (S, T, B)

Herr, wie du willt, so schick's mit mir
im Leben und im Sterben!
(T) Ach! aber ach! wieviel
läßt mich dein Wille leiden!
Mein Leben ist des Unglücks Ziel,
da Jammer und Verdruß
mich lebend foltern muß,
und kaum will meine Not
im Sterben von mir scheiden.
Allein zu dir steht mein Begier,
Herr, laß mich nicht verderben!
(B) Du bist mein Helfer, Trost und Hort,
so der Betrübten Tränen zählet,
und ihre Zuversicht,
das schwache Rohr, nicht gar zerbricht;
und weil du mich erwählet,
so sprich ein Trost- und Freudenwort.
Erhalt mich nur in deiner Huld,
sonst wie du willt, gib mir Geduld,
denn dein Will ist der beste.
(S) Dein Wille zwar ist ein versiegelt Buch,
da Menschenweisheit nichts vernimmt.
Der Segen scheint uns oft ein Fluch,
die Züchtigung ergrimmte Strafe,
die Ruhe, so du in dem Todesschlafe
uns einst bestimmt, ein Eingang zu der Hölle.
Doch macht dein Geist
uns dieses Irrtums frei
und zeigt, daß uns dein Wille heilsam sei.
Herr, wie du willt!

2. Aria (T)

Ach senke doch den Geist der Freuden
dem Herzen ein!
 Es will oft bei mir geistlich Kranken
 die Freudigkeit und Hoffnung wanken
 und zaghaft sein.

3. Recitatief (B)

Ach, unser Wille bleibt verkehrt,
bald trotzig, bald verzagt,
des Sterbens will er nie gedenken;
allein ein Christ, in Gottes Geist gelehrt,
lernt sich in Gottes Willen senken
und sagt:

4. Aria (B)

Herr, so du willt,
so preßt, ihr Todesschmerzen,
die Seufzer aus dem Herzen,
wenn mein Gebet nur vor dir gilt.
Herr, so du willt,
so lege meine Glieder
in Staub und Asche nieder,
dies höchst verderbte Sündenbild.
Herr, so du willt,
so schlagt, ihr Leichenglocken,
ich folge unerschrocken,
mein Jammer ist nunmehr gestillt.

5. Koraal

Das ist des Vaters Wille,
der uns erschaffen hat;
sein Sohn hat Guts die Fülle
erworben und Genad;
auch Gott der Heilge Geist
im Glauben uns regieret,
zum Reich des Himmels führet:
ihm sei Lob, Ehr und Preis.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor / Recitatief (S, T, B)

 Heer, zoals u wilt, maak het goed met mij
 in leven en in sterven!
Ach, ach, wat moet ik lijden
onder uw wil!
Mijn leven is geheel op ongeluk gericht,
ellende en narigheid
kwellen mij bij mijn leven
en ook in het sterven
houdt mijn nood nauwelijks op.
 Alleen naar u gaat mijn verlangen uit,
 Heer, laat mij niet verloren gaan!
U bent mijn helper, troost en toeverlaat,
die de tranen van de bedroefden telt,
en hun vertrouwen, dat zwakke riet,
niet helemaal breekt;
en omdat u mij hebt uitverkoren,
spreek dan een woord van troost en vreugde.
 Bewaar mij alleen maar in uw genade,
 en anders, naar uw wil, geef mij geduld,
 want uw wil is de beste.
Uw wil is weliswaar een verzegeld boek,
waar mensenverstand niets van begrijpt,
de zegen lijkt ons vaak een vloek,
de tuchtiging een straf uit woede,
de rust die u ons ooit in de doodsslaap wilt geven
een ingang tot de hel.
Maar uw geest maakt ons
vrij van die vergissing
en laat zien dat uw wil heilzaam voor ons is.
 Heer, zoals u wilt!

2. Aria (T)

Ach, laat de geest van vreugde
toch in mijn hart neerdalen!
Vaak wankelen bij mij, geestelijk zieke,
de vreugde en de hoop
en aarzel ik.

3. Recitatief (B)

Ach, onze wil blijft verkeerd,
nu eens koppig, dan weer moedeloos,
aan sterven wil hij nooit denken,
alleen een christen die in Gods geest is onderwezen
leert buigen voor Gods wil
en zegt:

4. Aria (B)

Heer, als u wilt,
verdrijf, o smarten van de dood,
de zuchten uit mijn hart
als mijn gebed alleen tot u gericht is.
Heer, als u wilt,
leg dan mijn ledematen
in stof en as neer,
dat zeer verdorven zondenbeeld.
Heer, als u wilt,
sla dan, o doodsklokken,
ik volg onverschrokken,
mijn ellende is nu voorbij.

5. Koraal

Dat is de wil van de Vader,
die ons heeft geschapen;
zijn Zoon heeft een overvloed
van goedheid en genade verworven;
ook God de Heilige Geest
regeert ons in het geloof
en leidt ons naar het hemelrijk,
hem zij lof, eer en prijs.


		Vertaling: Ria van Hengel