naar de bespreking van BWV 72

Alles nur nach Gottes Willen (BWV 72)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Alles nur nach Gottes Willen, Alles alleen naar Gods wil,
so bei Lust als Traurigkeit, zowel in vreugde als in verdriet,
so bei gut als böser Zeit. zowel in goede als in slechte tijden.
Gottes Wille soll mich stillen Gods wil zal mij tevreden stellen
bei Gewölk und Sonnenschein. zowel bij bewolking als bij zonneschijn.
Alles nur nach Gottes Willen, Alles alleen naar Gods wil,
dies soll meine Losung sein.dit moet mijn devies zijn.

2. Recitatief (A)

O selger Christ, der allzeit seinen Willen O gelukzalige christen die altijd zijn wil
in Gottes Willen senkt, ondergeschikt maakt aan Gods wil,
es gehe wie es gehe, bei Wohl und Wehe! wat er ook gebeurt, bij wel en wee.
Herr, so du willt, so muß sich alles fügen! Heer, als u wilt, moet alles lukken!
Herr, so du willt, so kannst du mich vergnügen! Heer, als u wilt, kunt u mij vreugde schenken!
Herr, so du willt, verschwindet meine Pein! Heer als u wilt, verdwijnt mijn pijn!
Herr, so du willt, werd ich gesund und rein! Heer, als u wilt, word ik gezond en rein!
Herr, so du willt, wird Traurigkeit zur Freude! Heer, als u wilt, verandert droefheid in vreugde!
Herr, so du willt, find ich auf Dornen Weide! Heer, als u wilt, kan ik grazen in doornen!
Herr, so du willt, werd ich einst selig sein! Heer, als u wilt, zal ik eens zalig zijn!
Herr, so du willt, laß mich dies Wort Heer, als u wilt, laat dit woord mij
im Glauben fassen dan aanraken in het geloof
und meine Seele stillen! en laat het mijn ziel stillen!
Herr, so du willt, so sterb ich nicht, Heer, als u wilt, dan sterf ik niet,
ob Leib und Leben mich verlassen, ook al verlaten lichaam en leven mij,
wenn mir dein Geist dies Wort ins Herze spricht!wanneer uw geest dit woord in mijn hart legt!

3. Aria (A)

Mit allem, was ich hab und bin, Met alles wat ik heb en ben
will ich mich Jesu lassen, wil ik mij aan Jezus overgeven,
kann gleich mein schwacher Geist und Sinn ook al kunnen mijn zwakke geest en verstand
des Höchsten Rat nicht fassen. de raadsbesluiten van de Hoogste niet begrijpen.
Er führe mich nur immerhin Als hij mij maar altijd leidt
auf Dorn- und Rosenstraßen!over wegen met doornen en met rozen!

4. Recitatief (B)

So glaube nun! Geloof het nu maar!
Dein Heiland saget: Ich wills tun! Je Heiland zegt: Ik zal het doen!
Er pflegt die Gnadenhand Hij pleegt zijn genadige hand
noch willigst auszustrekken, bereidwillig uit te steken
wenn Kreuz und Leiden dich erschrekken, als kruis en leed je verschrikken.
Er kennet deine Not und löst dein Kreuzesband! Hij kent je nood en verlost je van je kruis.
Er stärkt, was schwach, Hij versterkt wat zwak is
und will das niedre Dach en voelt zich niet te goed
der armen Herzen nicht verschmähen, om genadig binnen te gaan onder
darunter gnädig einzugehen.het nederige dak van de arme harten.

5. Aria (S)

Mein Jesus will es tun, Mijn Jezus wil het doen,
er will dein Kreuz versüßen. hij wil je kruis verzachten.
Obgleich dein Herze liegt in viel Bekümmernissen, Hoewel je hart veel verdriet kent,
soll es doch sanft und still zal het toch zacht en stil
in seinen Armen ruhn, in zijn armen rusten
wenn es der Glaube faßt; als het wordt gegrepen door het geloof;
mein Jesus will es tun!mijn Jezus zal het doen!

6. Koraal

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit,Wat mijn God wil geschiede altijd,
sein Will, der ist der beste,zijn wil is de beste;
zu helfen den'n er ist bereit,hij is bereid hen te helpen
die an ihn glauben feste.die vast in hem geloven.
Er hilft aus Not, der fromme Gott,Hij helpt uit nood, de goede God
und züchtiget mit Maßen.en kastijdt met mate.
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,Wie op God vertrouwt, vast op hem bouwt
den will er nicht verlassen.die zal hij niet verlaten.
  
Libretto: Salomo Franck Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Alles nur nach Gottes Willen,
so bei Lust als Traurigkeit,
so bei gut als böser Zeit.
Gottes Wille soll mich stillen
bei Gewölk und Sonnenschein.
Alles nur nach Gottes Willen,
dies soll meine Losung sein.

2. Recitatief (A)

O selger Christ, der allzeit seinen Willen
in Gottes Willen senkt,
es gehe wie es gehe, bei Wohl und Wehe!
Herr, so du willt, so muß sich alles fügen!
Herr, so du willt, so kannst du mich vergnügen!
Herr, so du willt, verschwindet meine Pein!
Herr, so du willt, werd ich gesund und rein!
Herr, so du willt, wird Traurigkeit zur Freude!
Herr, so du willt, find ich auf Dornen Weide!
Herr, so du willt, werd ich einst selig sein!
Herr, so du willt, laß mich dies Wort 
im Glauben fassen
und meine Seele stillen!
Herr, so du willt, so sterb ich nicht,
ob Leib und Leben mich verlassen,
wenn mir dein Geist dies Wort ins Herze spricht!

3. Aria (A)

Mit allem, was ich hab und bin,
will ich mich Jesu lassen,
kann gleich mein schwacher Geist und Sinn
des Höchsten Rat nicht fassen.
  Er führe mich nur immerhin
  auf Dorn- und Rosenstraßen!

4. Recitatief (B)

So glaube nun!
Dein Heiland saget: Ich wills tun!
Er pflegt die Gnadenhand
noch willigst auszustrekken,
wenn Kreuz und Leiden dich erschrekken,
Er kennet deine Not und löst dein Kreuzesband!
Er stärkt, was schwach,
und will das niedre Dach
der armen Herzen nicht verschmähen,
darunter gnädig einzugehen.

5. Aria (S)

Mein Jesus will es tun,
er will dein Kreuz versüßen.
Obgleich dein Herze liegt in viel Bekümmernissen,
soll es doch sanft und still
in seinen Armen ruhn,
wenn es der Glaube faßt;
mein Jesus will es tun!

6. Koraal

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit,
sein Will, der ist der beste,
zu helfen den'n er ist bereit,
die an ihn glauben feste.
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
und züchtiget mit Maßen.
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
den will er nicht verlassen.


Libretto: Salomo Franck
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Alles alleen naar Gods wil,
zowel in vreugde als in verdriet,
zowel in goede als in slechte tijden.
Gods wil zal mij tevreden stellen
zowel bij bewolking als bij zonneschijn.
Alles alleen naar Gods wil,
dit moet mijn devies zijn.

2. Recitatief (A)

O gelukzalige christen die altijd zijn wil
ondergeschikt maakt aan Gods wil, 
wat er ook gebeurt, bij wel en wee.
Heer, als u wilt, moet alles lukken!
Heer, als u wilt, kunt u mij vreugde schenken!
Heer als u wilt, verdwijnt mijn pijn!
Heer, als u wilt, word ik gezond en rein!
Heer, als u wilt, verandert droefheid in vreugde!
Heer, als u wilt, kan ik grazen in doornen!
Heer, als u wilt, zal ik eens zalig zijn!
Heer, als u wilt, laat dit woord mij 
dan aanraken in het geloof
en laat het mijn ziel stillen!
Heer, als u wilt, dan sterf ik niet,
ook al verlaten lichaam en leven mij,
wanneer uw geest dit woord in mijn hart legt!

3. Aria (A)

Met alles wat ik heb en ben
wil ik mij aan Jezus overgeven,
ook al kunnen mijn zwakke geest en verstand
de raadsbesluiten van de Hoogste niet begrijpen.
Als hij mij maar altijd leidt
over wegen met doornen en met rozen!

4. Recitatief (B)

Geloof het nu maar!
Je Heiland zegt: Ik zal het doen!
Hij pleegt zijn genadige hand
bereidwillig uit te steken
als kruis en leed je verschrikken.
Hij kent je nood en verlost je van je kruis.
Hij versterkt wat zwak is
en voelt zich niet te goed
om genadig binnen te gaan onder
het nederige dak van de arme harten.

5. Aria (S)

Mijn Jezus wil het doen, 
hij wil je kruis verzachten.
Hoewel je hart veel verdriet kent,
zal het toch zacht en stil 
in zijn armen rusten
als het wordt gegrepen door het geloof;
mijn Jezus zal het doen!

6. Koraal

Wat mijn God wil geschiede altijd,
zijn wil is de beste;
hij is bereid hen te helpen
die vast in hem geloven.
Hij helpt uit nood, de goede God
en kastijdt met mate.
Wie op God vertrouwt, vast op hem bouwt
die zal hij niet verlaten.


		Vertaling: Ria van Hengel