naar de bespreking van BWV 71

Gott ist mein König (BWV 71)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Gott ist mein König von altersher,God is van oudsher mijn koning,
der alle Hülfe tut, so auf Erden geschicht.«die alle hulp biedt die op aarde te vinden is.

2. Aria (S, T)

»Ich bin nun achtzig Jahr,« Ik ben nu tachtig jaar,
warum soll dein Knecht waarom zou uw knecht
sich mehr beschweren? nog meer lasten op zich nemen?
Ich will »umkehren, Ik wil terugkeren
daß ich sterbe in meiner Stadt, om te sterven in mijn eigen stad
bei meines Vaters und meiner Mutter Grab.« bij het graf van mijn vader en mijn moeder.


Soll ich auf dieser Welt Als ik op deze wereld
mein Leben höher bringen, nog moet doorgaan met mijn leven,
durch manchen sauren Tritt door veel moeilijkheden heen
hindurch ins Alter dringen, de ouderdom moet bereiken,
so gib Geduld, für Sünd geef me dan geduld en behoed mij
und Schanden mich bewahr, voor zonde en schande,
auf daß ich tragen mag zodat ik met ere
mit Ehren graues Haar.grijs haar mag dragen.

3. Koor

»Dein Alter sei wie deine Jugend,Moge uw ouderdom zijn zoals uw jeugd
und Gott ist mit dir in allem, das du tust.«en God is met u in alles wat u doet.

4. Aria (B)

»Tag und Nacht ist dein. Dag en nacht zijn van u.
Du machest, daß beide, U maakt dat zowel zon als sterren
Sonn und Gestirn, ihren gewissen Lauf haben. hun zekere baan volgen.
Du setzest einem jeglichen Lande seine Grenze.«U bepaalt de grenzen van elk land.

5. Aria (A)

Durch mächtige Kraft Met machtige kracht
erhältst du unsre Grenzen, houdt u onze grenzen in stand,
hier muß der Friede glänzen, hier moet de vrede glanzen;
wenn Mord und Krieges Sturm wanneer moord en oorlogsgeweld
sich aller Ort erhebt, overal verschijnen;
wenn Kron und Zepter bebt, wanneer kroon en scepter beven,
hast du das Heil geschafft hebt u het heil gebracht
durch mächtige Kraft!met machtige kracht!

6. Koor

»Du wollest dem Feinde nicht geben U hebt niet aan de vijand willen geven
die Seele deiner Turteltauben.«de ziel van uw tortelduiven.

7. Koor

Das neue Regiment Bekroon de nieuwe raad
auf jeglichen Wegen bij alles wat hij doet
bekröne mit Segen; met zegen;
Friede, Ruh und Wohlergehen, mogen vrede, rust en welzijn
müsse stets zur Seiten stehen de nieuwe raad
dem neuen Regiment. steeds terzijde staan.


Glück, Heil und großer Sieg Mogen geluk, heil en grote overwinning
muß täglich von neuen elke dag opnieuw
dich, Joseph, erfreuen, u, Jozef, verblijden,
daß an allen Ort und Landen zodat in alle plaatsen en landen
ganz beständig sei vorhanden voortdurend geluk, heil
Glück, Heil und großer Sieg.en grote overwinning heersen.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

»Gott ist mein König von altersher,
der alle Hülfe tut, so auf Erden geschicht.«

2. Aria (S, T)

»Ich bin nun achtzig Jahr,«
warum soll dein Knecht
sich mehr beschweren?
Ich will »umkehren,
daß ich sterbe in meiner Stadt,
bei meines Vaters und meiner Mutter Grab.«

Soll ich auf dieser Welt
mein Leben höher bringen,
durch manchen sauren Tritt
hindurch ins Alter dringen,
so gib Geduld, für Sünd
und Schanden mich bewahr,
auf daß ich tragen mag
mit Ehren graues Haar.

3. Koor

»Dein Alter sei wie deine Jugend,
und Gott ist mit dir in allem, das du tust.«

4. Aria (B)

»Tag und Nacht ist dein.
Du machest, daß beide,
Sonn und Gestirn, ihren gewissen Lauf haben. 
Du setzest einem jeglichen Lande seine Grenze.«

5. Aria (A)

Durch mächtige Kraft
erhältst du unsre Grenzen,
hier muß der Friede glänzen,
wenn Mord und Krieges Sturm
sich aller Ort erhebt,
wenn Kron und Zepter bebt,
hast du das Heil geschafft
durch mächtige Kraft!

6. Koor 

»Du wollest dem Feinde nicht geben 
die Seele deiner Turteltauben.«

7. Koor

Das neue Regiment
auf jeglichen Wegen
bekröne mit Segen;
Friede, Ruh und Wohlergehen,
müsse stets zur Seiten stehen
dem neuen Regiment.

Glück, Heil und großer Sieg
muß täglich von neuen
dich, Joseph, erfreuen,
daß an allen Ort und Landen
ganz beständig sei vorhanden
Glück, Heil und großer Sieg.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

God is van oudsher mijn koning,
die alle hulp biedt die op aarde te vinden is.

2. Aria (S, T)

Ik ben nu tachtig jaar,
waarom zou uw knecht
nog meer lasten op zich nemen?
Ik wil terugkeren
om te sterven in mijn eigen stad
bij het graf van mijn vader en mijn moeder.

Als ik op deze wereld
nog moet doorgaan met mijn leven,
door veel moeilijkheden heen
de ouderdom moet bereiken,
geef me dan geduld en behoed mij
voor zonde en schande,
zodat ik met ere
grijs haar mag dragen.

3. Koor

Moge uw ouderdom zijn zoals uw jeugd
en God is met u in alles wat u doet.

4. Aria (B)

Dag en nacht zijn van u.
U maakt dat zowel zon als sterren
hun zekere baan volgen.
U bepaalt de grenzen van elk land.

5. Aria (A)

Met machtige kracht
houdt u onze grenzen in stand,
hier moet de vrede glanzen;
wanneer moord en oorlogsgeweld
overal verschijnen;
wanneer kroon en scepter beven,
hebt u het heil gebracht
met machtige kracht!

6. Koor 

U hebt niet aan de vijand willen geven
de ziel van uw tortelduiven.

7. Koor

Bekroon de nieuwe raad
bij alles wat hij doet
met zegen;
mogen vrede, rust en welzijn
de nieuwe raad
steeds terzijde staan.

Mogen geluk, heil en grote overwinning
elke dag opnieuw
u, Jozef, verblijden,
zodat in alle plaatsen en landen
voortdurend geluk, heil
en grote overwinning heersen.


		Vertaling: Ria van Hengel