naar de bespreking van BWV 71

Gott ist mein König (BWV 71)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Gott ist mein König von altersher,God is van oudsher mijn koning,
der alle Hülfe tut, so auf Erden geschicht.«die alle hulp biedt die op aarde te vinden is.

2. Aria (S, T)

»Ich bin nun achtzig Jahr,« Ik ben nu tachtig jaar,
warum soll dein Knecht sich mehr beschweren? waarom zou uw knecht u nog tot last zijn?
Ich will »umkehren, Ik wil terugkeren
daß ich sterbe in meiner Stadt, om te sterven in mijn eigen stad,
bei meines Vaters und meiner Mutter Grab.« bij het graf van mijn vader en moeder.


Soll ich auf dieser Welt Als ik op deze wereld
mein Leben höher bringen, nog langer moet doorleven,
durch manchen sauren Tritt door vele moeilijke stappen heen
hindurch ins Alter dringen, tot hoge ouderdom moet komen,
so gib Geduld, für Sünd geef mij dan geduld,
und Schanden mich bewahr, behoed mij voor zonde en schande,
auf daß ich tragen mag opdat ik eervol
mit Ehren graues Haar.mijn grijze haar mag dragen.

3. Koor

»Dein Alter sei wie deine Jugend,Moge uw ouderdom zijn zoals uw jeugd,
und Gott ist mit dir in allem, das du tust.«en God is bij u in alles wat u doet.

4. Aria (B)

»Tag und Nacht ist dein. Dag en nacht behoren u toe.
Du machest, daß beide, U zorgt ervoor dat beide,
Sonn und Gestirn, ihren gewissen Lauf haben. zon en sterren, hun vaste loop hebben.
Du setzest einem jeglichen Lande seine Grenze.«U bepaalt de grenzen van ieder land.

5. Aria (A)

Durch mächtige Kraft Door machtige kracht
erhältst du unsre Grenzen, houdt u onze grenzen in stand,
hier muß der Friede glänzen, hier zal vrede stralen
wenn Mord und Krieges Sturm als moord en krijgsrumoer
sich aller Ort erhebt, zich overal verheffen,
wenn Kron und Zepter bebt, als kroon en scepter beven,
hast du das Heil geschafft hebt u het heil gebracht
durch mächtige Kraft!door machtige kracht!

6. Koor

»Du wollest dem Feinde nicht geben U hebt de ziel van uw tortelduiven
die Seele deiner Turteltauben.«niet aan de vijand willen geven.

7. Koor

Das neue Regiment Bekroon de nieuwe raad
auf jeglichen Wegen in al zijn doen
bekröne mit Segen; met zegen!
Friede, Ruh und Wohlergehen, Mogen vrede, rust en welvaart
müsse stets zur Seiten stehen de nieuwe raad
dem neuen Regiment. steeds terzijde staan.


Glück, Heil und großer Sieg Mogen geluk, voorspoed en grote zege
muß täglich von neuen u, Josef, dagelijks opnieuw
dich, Joseph, erfreuen, vreugde brengen,
daß an allen Ort und Landen opdat in elke plaats en streek
ganz beständig sei vorhanden voortdurend voorhanden zijn
Glück, Heil und großer Sieg.geluk, voorspoed en grote zege!
  
Libretto: onbekend Vertaling: Alice bij de Vaate

Kale tekst origineel

1. Koor

»Gott ist mein König von altersher,
der alle Hülfe tut, so auf Erden geschicht.«

2. Aria (S, T)

»Ich bin nun achtzig Jahr,«
warum soll dein Knecht sich mehr beschweren?
Ich will »umkehren,
daß ich sterbe in meiner Stadt,
bei meines Vaters und meiner Mutter Grab.«

Soll ich auf dieser Welt
mein Leben höher bringen,
durch manchen sauren Tritt
hindurch ins Alter dringen,
so gib Geduld, für Sünd
und Schanden mich bewahr,
auf daß ich tragen mag
mit Ehren graues Haar.

3. Koor

»Dein Alter sei wie deine Jugend,
und Gott ist mit dir in allem, das du tust.«

4. Aria (B)

»Tag und Nacht ist dein.
Du machest, daß beide,
Sonn und Gestirn, ihren gewissen Lauf haben. 
Du setzest einem jeglichen Lande seine Grenze.«

5. Aria (A)

Durch mächtige Kraft
erhältst du unsre Grenzen,
hier muß der Friede glänzen,
wenn Mord und Krieges Sturm
sich aller Ort erhebt,
wenn Kron und Zepter bebt,
hast du das Heil geschafft
durch mächtige Kraft!

6. Koor 

»Du wollest dem Feinde nicht geben 
die Seele deiner Turteltauben.«

7. Koor

Das neue Regiment
auf jeglichen Wegen
bekröne mit Segen;
Friede, Ruh und Wohlergehen,
müsse stets zur Seiten stehen
dem neuen Regiment.

Glück, Heil und großer Sieg
muß täglich von neuen
dich, Joseph, erfreuen,
daß an allen Ort und Landen
ganz beständig sei vorhanden
Glück, Heil und großer Sieg.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

God is van oudsher mijn koning,
die alle hulp biedt die op aarde te vinden is.

2. Aria (S, T)

Ik ben nu tachtig jaar,
waarom zou uw knecht u nog tot last zijn?
Ik wil terugkeren 
om te sterven in mijn eigen stad,
bij het graf van mijn vader en moeder.

Als ik op deze wereld
nog langer moet doorleven,
door vele moeilijke stappen heen
tot hoge ouderdom moet komen,
geef mij dan geduld, 
behoed mij voor zonde en schande,
opdat ik eervol
mijn grijze haar mag dragen.

3. Koor

Moge uw ouderdom zijn zoals uw jeugd,
en God is bij u in alles wat u doet.

4. Aria (B)

Dag en nacht behoren u toe.
U zorgt ervoor dat beide,
zon en sterren, hun vaste loop hebben.
U bepaalt de grenzen van ieder land.

5. Aria (A)

Door machtige kracht
houdt u onze grenzen in stand,
hier zal vrede stralen
als moord en krijgsrumoer 
zich overal verheffen,
als kroon en scepter beven,
hebt u het heil gebracht
door machtige kracht!

6. Koor 

U hebt de ziel van uw tortelduiven
niet aan de vijand willen geven.

7. Koor

Bekroon de nieuwe raad
in al zijn doen 
met zegen!
Mogen vrede, rust en welvaart
de nieuwe raad
steeds terzijde staan.

Mogen geluk, voorspoed en grote zege
u, Josef, dagelijks opnieuw
vreugde brengen,
opdat in elke plaats en streek
voortdurend voorhanden zijn
geluk, voorspoed en grote zege!


		Vertaling: Alice bij de Vaate