naar de bespreking van BWV 70a

Wachet! betet! betet! wachet! (BWV 70a)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Wachet! betet! betet! wachet!Waak! Bid! Bid! Waak!
Seid bereitWees bereid
allezeit,altijd
bis der Herr der Herrlichkeittotdat de Heer der heerlijkheid
dieser Welt ein Ende machet.een eind aan deze wereld maakt.

2. Aria (A)

Wenn kömmt der Tag, an dem wir ziehenWanneer komt de dag waarop wij wegtrekken
aus dem Ägypten dieser Welt?uit het Egypte van deze wereld?
Ach! laßt uns bald aus Sodom fliehen,Ach, laat ons snel uit Sodom wegvluchten
eh uns das Feuer überfällt!voordat het vuur ons overvalt!
Wacht, Seelen, auf von SicherheitZielen, word wakker uit je veilige gevoel,
und glaubt, es ist die letzte Zeit!en wees ervan overtuigd dat het vijf voor twaalf is!

3. Aria (S)

Laßt der Spötter Zungen schmähen, Laat de tongen van de spotters maar honen,
es wird doch und muß geschehen, het zal en moet toch gebeuren
daß wir Jesum werden sehen dat wij Jezus zullen zien
auf den Wolken, in den Höhen. op de wolken, in den hoge.
Welt und Himmel mag vergehen, Al vergaan wereld en hemel,
Christi Wort muß fest bestehen.het woord van Christus staat vast.

4. Aria (T)

Hebt euer Haupt emporHef je hoofd op
und seid getrost, ihr Frommen,en wees getroost, o vromen,
zu eurer Seelen Flor!zodat je ziel opbloeit!
Ihr sollt in Eden grünen,Jullie zullen bloeien in het paradijs
Gott ewiglich zu dienen.om eeuwig God te dienen.

5. Aria (B)

Seligster Erquickungstag, Zalige dag van verkwikking,
führe mich zu deinen Zimmern! breng mij naar uw vertrekken!
Schalle, knalle, letzter Schlag, Schal maar, knal maar, laatste klap,
Welt und Himmel, geht zu Trümmern! wereld en hemel, val maar in puin!
Jesus führet mich zur Stille, Jezus leidt mij naar de stilte,
an den Ort, da Lust die Fülle.naar het oord van overvloedige vreugde.

6. Koraal

Nicht nach Welt, nach Himmel nichtNiet naar wereld en niet naar hemel
meine Seele wünscht und sehnet,verlangt en smacht mijn ziel,
Jesum wünsch ich und sein Licht,ik wil alleen Jezus en zijn licht,
der mich hat mit Gott versöhnet,Jezus, die mij met God heeft verzoend,
der mich freiet vom Gericht,die mij bevrijdt van het oordeel,
meinen Jesum laß ich nicht.mijn Jezus verlaat ik niet.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Wachet! betet! betet! wachet!
  Seid bereit
  allezeit,
  bis der Herr der Herrlichkeit
  dieser Welt ein Ende machet.

2. Aria (A)

Wenn kömmt der Tag, an dem wir ziehen
aus dem Ägypten dieser Welt?
Ach! laßt uns bald aus Sodom fliehen,
eh uns das Feuer überfällt!
Wacht, Seelen, auf von Sicherheit
und glaubt, es ist die letzte Zeit!

3. Aria (S)

Laßt der Spötter Zungen schmähen,
es wird doch und muß geschehen,
  daß wir Jesum werden sehen
  auf den Wolken, in den Höhen.
  Welt und Himmel mag vergehen,
  Christi Wort muß fest bestehen.

4. Aria (T)

Hebt euer Haupt empor
und seid getrost, ihr Frommen,
zu eurer Seelen Flor!
  Ihr sollt in Eden grünen,
  Gott ewiglich zu dienen.

5. Aria (B)

Seligster Erquickungstag,
führe mich zu deinen Zimmern!
Schalle, knalle, letzter Schlag,
Welt und Himmel, geht zu Trümmern!
Jesus führet mich zur Stille,
an den Ort, da Lust die Fülle.

6. Koraal

Nicht nach Welt, nach Himmel nicht
meine Seele wünscht und sehnet,
Jesum wünsch ich und sein Licht,
der mich hat mit Gott versöhnet,
der mich freiet vom Gericht,
meinen Jesum laß ich nicht.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Waak! Bid! Bid! Waak!
Wees bereid
altijd
totdat de Heer der heerlijkheid
een eind aan deze wereld maakt.

2. Aria (A)

Wanneer komt de dag waarop wij wegtrekken
uit het Egypte van deze wereld?
Ach, laat ons snel uit Sodom wegvluchten
voordat het vuur ons overvalt!
Zielen, word wakker uit je veilige gevoel,
en wees ervan overtuigd dat het vijf voor twaalf is!

3. Aria (S)

Laat de tongen van de spotters maar honen,
het zal en moet toch gebeuren
dat wij Jezus zullen zien
op de wolken, in den hoge.
Al vergaan wereld en hemel,
het woord van Christus staat vast.

4. Aria (T)

Hef je hoofd op
en wees getroost, o vromen,
zodat je ziel opbloeit!
Jullie zullen bloeien in het paradijs
om eeuwig God te dienen.

5. Aria (B)

Zalige dag van verkwikking,
breng mij naar uw vertrekken!
Schal maar, knal maar, laatste klap,
wereld en hemel, val maar in puin!
Jezus leidt mij naar de stilte,
naar het oord van overvloedige vreugde.

6. Koraal

Niet naar wereld en niet naar hemel
verlangt en smacht mijn ziel,
ik wil alleen Jezus en zijn licht,
Jezus, die mij met God heeft verzoend,
die mij bevrijdt van het oordeel,
mijn Jezus verlaat ik niet.


		Vertaling: Ria van Hengel