naar de bespreking van BWV 68

Also hat Gott die Welt geliebt (BWV 68)

Johann Sebastian Bach

1.     Koor

Also hat Gott die Welt geliebt,Zo lief heeft God de wereld gehad,
daß er uns seinen Sohn gegeben.dat Hij ons Zijn zoon heeft gegeven.
Wer sich im Glauben ihm ergibt,Wie zich in geloof aan Hem overgeeft,
der soll dort ewig bei ihm leben.die zal eeuwig bij Hem leven.
Wer glaubt, daß Jesus ihm geboren,Wie gelooft dat Jezus voor hem is geboren,
der bleibet ewig unverloren,die gaat nooit verloren,
und ist kein Leid, das den betrübt,en er is geen leed dat diegene bedroeft
den Gott und auch sein Jesus liebt.die door God en ook door zijn Jezus wordt bemind.

2.     Aria (S)

Mein gläubiges Herze,Mijn gelovig hart,
frohlocke, sing, scherze,jubel, zing, scherts,
dein Jesus ist da!jouw Jezus is aanwezig!
Weg Jammer, weg Klagen,Weg met het gejammer, weg met het geklaag,
ich will euch nur sagen:ik wil jullie alleen maar zeggen:
Mein Jesus ist nah.mijn Jezus is nabij.

3.     Recitatief (B)

Ich bin mit Petro nicht vermessen; Ik ben met Petrus niet te vergelijken;
was mich getrost und freudig macht: wat mij geruststelt en blij maakt,
daß mich mein Jesus nicht vergessen! is dat mijn Jezus mij niet heeft vergeten!
Er kam nicht nur, die Welt zu richten, Hij kwam niet alleen maar om de wereld te richten,
nein, nein, er wollte Sünd und Schuld neen, neen, Hij wilde zonde en schuld
als Mittler zwischen Gott und Mensch als bemiddelaar tussen God en de mens
vor diesmal schlichten.voor deze keer beslechten.

4.     Aria (B)

Du bist geboren mir zugute,Gij zijt geboren ten bate van mij,
das glaub ich, mir ist wohl zumute,dat geloof ik, ik voel mij gelukkig,
weil du vor mich genung getan.omdat U voor mij hebt betaald.
Das Rund der Erden mag gleich brechen,Al breekt het wereldrond in stukken,
will mir der Satan widersprechen,al wil de satan mij weerspreken,
so bet ich dich, mein Heiland, an.ik aanbid U, mijn Heiland.

5.     Koor

»Wer an ihn gläubet, “Wie in Hem gelooft,
der wird nicht gerichtet; die wordt niet veroordeeld;
wer aber nicht gläubet, wie niet gelooft,
der ist schon gerichtet; is reeds veroordeeld,
denn er gläubet nicht an den Namen want hij gelooft niet in de naam
des eingebornen Sohnes Gottes.«van de eniggeboren Zoon van God.”
  
Libretto: Christiane Mariane von Ziegler Vertaling: Henk Pijlman

Kale tekst origineel

1.     Koor

Also hat Gott die Welt geliebt,
daß er uns seinen Sohn gegeben.
Wer sich im Glauben ihm ergibt,
der soll dort ewig bei ihm leben.
Wer glaubt, daß Jesus ihm geboren,
der bleibet ewig unverloren,
und ist kein Leid, das den betrübt,
den Gott und auch sein Jesus liebt.


2.     Aria (S)

Mein gläubiges Herze,
frohlocke, sing, scherze,
dein Jesus ist da!
  Weg Jammer, weg Klagen,
  ich will euch nur sagen:
  Mein Jesus ist nah.

3.     Recitatief (B)

Ich bin mit Petro nicht vermessen;
was mich getrost und freudig macht:
daß mich mein Jesus nicht vergessen!
Er kam nicht nur, die Welt zu richten,
nein, nein, er wollte Sünd und Schuld
als Mittler zwischen Gott und Mensch 
vor diesmal schlichten.

4.     Aria (B)

Du bist geboren mir zugute,
das glaub ich, mir ist wohl zumute,
weil du vor mich genung getan.
  Das Rund der Erden mag gleich brechen,
  will mir der Satan widersprechen,
  so bet ich dich, mein Heiland, an.

5.     Koor

»Wer an ihn gläubet,
der wird nicht gerichtet;
wer aber nicht gläubet,
der ist schon gerichtet;
denn er gläubet nicht an den Namen 
des eingebornen Sohnes Gottes.«


Libretto: Christiane Mariane von Ziegler
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1.     Koor

Zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij ons Zijn zoon heeft gegeven.
Wie zich in geloof aan Hem overgeeft,
die zal eeuwig bij Hem leven.
Wie gelooft dat Jezus voor hem is geboren,
die gaat nooit verloren,
en er is geen leed dat diegene bedroeft
die door God en ook door zijn Jezus wordt bemind.

2.     Aria (S)

Mijn gelovig hart,
jubel, zing, scherts,
jouw Jezus is aanwezig!
Weg met het gejammer, weg met het geklaag,
ik wil jullie alleen maar zeggen:
mijn Jezus is nabij.

3.     Recitatief (B)

Ik ben met Petrus niet te vergelijken;
wat mij geruststelt en blij maakt,
is dat mijn Jezus mij niet heeft vergeten!
Hij kwam niet alleen maar om de wereld te richten,
neen, neen, Hij wilde zonde en schuld
als bemiddelaar tussen God en de mens
voor deze keer beslechten.

4.     Aria (B)

Gij zijt geboren ten bate van mij,
dat geloof ik, ik voel mij gelukkig,
omdat U voor mij hebt betaald.
Al breekt het wereldrond in stukken,
al wil de satan mij weerspreken,
ik aanbid U, mijn Heiland.

5.     Koor

“Wie in Hem gelooft, 
die wordt niet veroordeeld; 
wie niet gelooft, 
is reeds veroordeeld, 
want hij gelooft niet in de naam 
van de eniggeboren Zoon van God.”


		Vertaling: Henk Pijlman