naar de bespreking van BWV 67

Halt im Gedächtnis Jesum Christ (BWV 67)

Johann Sebastian Bach

1.     Koor

»Halt im Gedächtnis Jesum Christ,“Houd Jezus Christus in gedachten,
der auferstanden ist von den Toten.«die is opgestaan van de doden”.

2.     Aria (T)

Mein Jesus ist erstanden,Mijn Jezus is opgestaan,
allein, was schreckt mich noch?maar wat maakt mij nog bang?
Mein Glaube kennt des Heilands Sieg,Mijn geloof kent de overwinning van de Heiland,
doch fühlt mein Herze Streit und Krieg,maar mijn hart voelt strijd en oorlog,
mein Heil, erscheine doch!mijn heil, verschijn toch!

3.     Recitatief (A)

Mein Jesu, heißest du des Todes Gift Mijn Jezus, hoewel u het gif tegen de dood,
und eine Pestilenz der Hölle, en een pest voor de hel wordt genoemd,
ach, daß mich noch ach, toch treffen mij nog
Gefahr und Schrekken trifft? gevaar en verschrikking!
Du legtest selbst auf unsre Zungen U hebt zelf op onze tongen
ein Loblied, welches wir gesungen:een loflied gelegd, dat wij hebben gezongen.

4.    Koraal

Erschienen ist der herrlich Tag,Verschenen is de heerlijke dag
dran sich niemand gnug freuen mag:waarover niemand zich genoeg kan verheugen:
Christ, unser Herr, heut triumphiert,Christus, onze Heer, triomfeert vandaag,
all sein Feind er gefangen führt.al zijn vijanden heeft hij gevangen genomen.
Alleluja!Halleluja.

5.     Recitatief (A)

Doch scheinet fast, Maar het lijkt bijna
daß mich der Feinde Rest, alsof de resterende vijanden,
den ich zu groß und allzu schrecklich finde, die ik te groot en al te verschrikkelijk vind,
nicht ruhig bleiben läßt. mij niet met rust laten.
Doch, wenn du mir den Sieg erworben hast, Maar als u voor mij de overwinning hebt behaald,
so streite selbst mit mir, mit deinem Kinde. strijd dan zelf mee met mij, met uw kind.
Ja, ja, wir spüren schon im Glauben, Ja, ja, wij merken al in het geloof
daß du, o Friedefürst, dat u, o vredevorst,
dein Wort und Werk an uns erfüllen wirst.uw woord en werk aan ons zult vervullen.

6.     Koor en Arioso (B)

(B) Friede sei mit euch!"Vrede zij met jullie!"
(S, A, T)
Wohl uns! Jesus hilft uns kämpfenWat zijn wij gelukkig! Jezus helpt ons strijden
und die Wut der Feinde dämpfen,en de woede van de vijanden temperen,
Hölle, Satan, weich!hel, Satan, verdwijn!
(B) Friede sei mit euch!"Vrede zij met jullie!"
(S, A, T)
Jesus holet uns zum FriedenJezus brengt ons naar de vrede
und erquicket in uns Müdenen geeft in ons, vermoeiden,
Geist und Leib zugleich.zowel geest als lichaam kracht.
(B) Friede sei mit euch!"Vrede zij met jullie!"
(S, A, T)
O Herr, hilf und laß gelingen,O Heer, help ons en maak dat het ons lukt
durch den Tod hindurchzudringenom door de dood heen door te dringen
in dein Ehrenreich!tot uw ererijk!
(B) Friede sei mit euch!"Vrede zij met jullie!"

7.     Koraal

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, O vredevorst, Heer Jezus Christus,
wahr' Mensch und wahrer Gott, waarlijk mens en waarlijk God,
ein starker Nothelfer du bist u bent een sterke helper in de nood
im Leben und im Tod: in leven en in dood:
drum wir allein daarom roepen wij alleen
im Namen dein in uw naam
zu deinem Vater schreien.tot uw Vader.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1.     Koor

»Halt im Gedächtnis Jesum Christ,
der auferstanden ist von den Toten.«

2.     Aria (T)

Mein Jesus ist erstanden,
allein, was schreckt mich noch?
 Mein Glaube kennt des Heilands Sieg,
 doch fühlt mein Herze Streit und Krieg,
 mein Heil, erscheine doch!

3.     Recitatief (A)

Mein Jesu, heißest du des Todes Gift
und eine Pestilenz der Hölle,
ach, daß mich noch 
Gefahr und Schrekken trifft?
Du legtest selbst auf unsre Zungen
ein Loblied, welches wir gesungen:

4.    Koraal

Erschienen ist der herrlich Tag,
dran sich niemand gnug freuen mag:
Christ, unser Herr, heut triumphiert,
all sein Feind er gefangen führt.
Alleluja!

5.     Recitatief (A)

Doch scheinet fast,
daß mich der Feinde Rest,
den ich zu groß und allzu schrecklich finde,
nicht ruhig bleiben läßt.
Doch, wenn du mir den Sieg erworben hast,
so streite selbst mit mir, mit deinem Kinde.
Ja, ja, wir spüren schon im Glauben,
daß du, o Friedefürst,
dein Wort und Werk an uns erfüllen wirst.

6.     Koor en Arioso (B)

(B) Friede sei mit euch!
(S, A, T)
 Wohl uns! Jesus hilft uns kämpfen
 und die Wut der Feinde dämpfen,
 Hölle, Satan, weich!
(B) Friede sei mit euch!
(S, A, T)
 Jesus holet uns zum Frieden
 und erquicket in uns Müden
 Geist und Leib zugleich.
(B) Friede sei mit euch!
(S, A, T)
 O Herr, hilf und laß gelingen,
 durch den Tod hindurchzudringen
 in dein Ehrenreich!
(B) Friede sei mit euch!

7.     Koraal

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,
wahr' Mensch und wahrer Gott,
ein starker Nothelfer du bist
im Leben und im Tod:
drum wir allein
im Namen dein 
zu deinem Vater schreien.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1.     Koor

“Houd Jezus Christus in gedachten,
die is opgestaan van de doden”.

2.     Aria (T)

Mijn Jezus is opgestaan,
maar wat maakt mij nog bang?
Mijn geloof kent de overwinning van de Heiland,
maar mijn hart voelt strijd en oorlog,
mijn heil, verschijn toch!

3.     Recitatief (A)

Mijn Jezus, hoewel u het gif tegen de dood,
en een pest voor de hel wordt genoemd,
ach, toch treffen mij nog
gevaar en verschrikking!
U hebt zelf op onze tongen
een loflied gelegd, dat wij hebben gezongen.

4.    Koraal

Verschenen is de heerlijke dag
waarover niemand zich genoeg kan verheugen:
Christus, onze Heer, triomfeert vandaag,
al zijn vijanden heeft hij gevangen genomen.
Halleluja.

5.     Recitatief (A)

Maar het lijkt bijna
alsof de resterende vijanden,
die ik te groot en al te verschrikkelijk vind,
mij niet met rust laten.
Maar als u voor mij de overwinning hebt behaald,
strijd dan zelf mee met mij, met uw kind.
Ja, ja, wij merken al in het geloof
dat u, o vredevorst,
uw woord en werk aan ons zult vervullen.

6.     Koor en Arioso (B)

"Vrede zij met jullie!"

 Wat zijn wij gelukkig! Jezus helpt ons strijden
 en de woede van de vijanden temperen,
 hel, Satan, verdwijn!
"Vrede zij met jullie!"

 Jezus brengt ons naar de vrede
 en geeft in ons, vermoeiden,
 zowel geest als lichaam kracht.
"Vrede zij met jullie!"

 O Heer, help ons en maak dat het ons lukt
 om door de dood heen door te dringen
 tot uw ererijk!
"Vrede zij met jullie!"


7.     Koraal

O vredevorst, Heer Jezus Christus,
waarlijk mens en waarlijk God,
u bent een sterke helper in de nood
in leven en in dood:
daarom roepen wij alleen
in uw naam
tot uw Vader.


		Vertaling: Ria van Hengel