naar de bespreking van BWV 67

Halt im Gedächtnis Jesum Christ (BWV 67)

Johann Sebastian Bach

1.     Koor

»Halt im Gedächtnis Jesum Christ,“Gedenk Jezus Christus,
der auferstanden ist von den Toten.«die opgestaan is van de doden”.

2.     Aria (T)

Mein Jesus ist erstanden,Mijn Jezus is opgestaan,
allein, was schreckt mich noch?echter: wat beangstigt mij nog?
Mein Glaube kennt des Heilands Sieg,Mijn geloof kent de overwinning van de Heiland,
doch fühlt mein Herze Streit und Krieg,maar mijn hart voelt strijd en oorlog,
mein Heil, erscheine doch!mijn heil, verschijn toch!

3.     Recitatief (A)

Mein Jesu, heißest du des Todes Gift Mijn Jezus, als U gif tegen de dood
und eine Pestilenz der Hölle: en de pest voor de hel wordt genoemd,
ach, daß mich noch ach, waarom treffen mij dan nog
Gefahr und Schrecken trifft! gevaar en verschrikking?
Du legtest selbst auf unsre Zungen Gij legde zelf op onze tongen
ein Loblied, welches wir gesungen:een loflied, dat wij hebben gezongen:

4.    Koraal

Erschienen ist der herrlich Tag,Gekomen is de heerlijke dag,
dran sich niemand gnug freuen mag:waarover niemand zich genoeg kan verheugen:
Christ, unser Herr, heut triumphiert,Christus, onze Heer, triomfeert heden,
all sein Feind er gefangen führt.al Zijn vijanden voert Hij in gevangenschap,
Alleluja!Halleluja!

5.     Recitatief (A)

Doch scheinet fast, Maar het lijkt bijna,
daß mich der Feinde Rest, of de rest van de vijanden,
den ich zu groß und allzu schrecklich finde, die ik te groot en al te vreselijk vind,
nicht ruhig bleiben läßt. mij niet met rust laat.
Doch, wenn du mir den Sieg erworben hast, Maar, wanneer Gij voor mij de zege hebt behaald,
so streite selbst mit mir, mit deinem Kinde. strijd dan zelf met mij, met Uw kind.
Ja, ja, wir spüren schon im Glauben, Ja, ja, wij bespeuren reeds in het geloof,
daß du, o Friedefürst, dat Gij, o Vredevorst,
dein Wort und Werk an uns erfüllen wirst.Uw woord en werk aan ons zult vervullen.

6.     Koor en Arioso (B)

(B) Friede sei mit euch!“Vrede zij met u!”
(S, A, T)
Wohl uns! Jesus hilft uns kämpfen Gelukkig zijn wij! Jezus helpt ons strijden
und die Wut der Feinde dämpfen, en de woede der vijanden temperen,
Hölle, Satan, weich! hel, Satan, wijk!
(B) Friede sei mit euch!“Vrede zij met u!”
(S, A, T)
Jesus holet uns zum Frieden Jezus leidt ons naar de vrede
und erquicket in uns Müden en sterkt in ons, vermoeid als we zijn,
Geist und Leib zugleich. zowel geest als lichaam.
(B) Friede sei mit euch!“Vrede zij met u!”
(S, A, T)
O Herr, hilf und laß gelingen, O Heer, help ons en laat het ons gelukken,
durch den Tod hindurchzudringen door de dood heen door te dringen
in dein Ehrenreich! in Uw eervolle rijk!
(B) Friede sei mit euch!“Vrede zij met u!”

7.     Koraal

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, Gij Vredevorst, Heer Jezus Christus,
wahr' Mensch und wahrer Gott, waarlijk mens en waarlijk God,
ein starker Nothelfer du bist Gij zijt een sterke helper in de nood
im Leben und im Tod: in leven en in dood:
drum wir allein daarom roepen wij alleen
im Namen dein in Uw naam
zu deinem Vater schreien.tot Uw vader.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Henk Pijlman

Kale tekst origineel

1.     Koor

»Halt im Gedächtnis Jesum Christ,
der auferstanden ist von den Toten.«

2.     Aria (T)

Mein Jesus ist erstanden,
allein, was schreckt mich noch?
 Mein Glaube kennt des Heilands Sieg,
 doch fühlt mein Herze Streit und Krieg,
 mein Heil, erscheine doch!

3.     Recitatief (A)

Mein Jesu, heißest du des Todes Gift
und eine Pestilenz der Hölle:
ach, daß mich noch 
Gefahr und Schrecken trifft!
Du legtest selbst auf unsre Zungen
ein Loblied, welches wir gesungen:

4.    Koraal

Erschienen ist der herrlich Tag,
dran sich niemand gnug freuen mag:
Christ, unser Herr, heut triumphiert,
all sein Feind er gefangen führt.
Alleluja!

5.     Recitatief (A)

Doch scheinet fast,
daß mich der Feinde Rest,
den ich zu groß und allzu schrecklich finde,
nicht ruhig bleiben läßt.
Doch, wenn du mir den Sieg erworben hast,
so streite selbst mit mir, mit deinem Kinde.
Ja, ja, wir spüren schon im Glauben,
daß du, o Friedefürst,
dein Wort und Werk an uns erfüllen wirst.

6.     Koor en Arioso (B)

(B) Friede sei mit euch!
(S, A, T)
 Wohl uns! Jesus hilft uns kämpfen
 und die Wut der Feinde dämpfen,
 Hölle, Satan, weich!
(B) Friede sei mit euch!
(S, A, T)
 Jesus holet uns zum Frieden
 und erquicket in uns Müden
 Geist und Leib zugleich.
(B) Friede sei mit euch!
(S, A, T)
 O Herr, hilf und laß gelingen,
 durch den Tod hindurchzudringen
 in dein Ehrenreich!
(B) Friede sei mit euch!

7.     Koraal

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,
wahr' Mensch und wahrer Gott,
ein starker Nothelfer du bist
im Leben und im Tod:
drum wir allein
im Namen dein 
zu deinem Vater schreien.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1.     Koor

“Gedenk Jezus Christus,
die opgestaan is van de doden”.

2.     Aria (T)

Mijn Jezus is opgestaan,
echter: wat beangstigt mij nog?
Mijn geloof kent de overwinning van de Heiland,
maar mijn hart voelt strijd en oorlog,
mijn heil, verschijn toch!

3.     Recitatief (A)

Mijn Jezus, als U gif tegen de dood
en de pest voor de hel wordt genoemd,
ach, waarom treffen mij dan nog 
gevaar en verschrikking?
Gij legde zelf op onze tongen
een loflied, dat wij hebben gezongen:

4.    Koraal

Gekomen is de heerlijke dag,
waarover niemand zich genoeg kan verheugen:
Christus, onze Heer, triomfeert heden,
al Zijn vijanden voert Hij in gevangenschap,
Halleluja!

5.     Recitatief (A)

Maar het lijkt bijna,
of de rest van de vijanden,
die ik te groot en al te vreselijk vind,
mij niet met rust laat.
Maar, wanneer Gij voor mij de zege hebt behaald,
strijd dan zelf met mij, met Uw kind.
Ja, ja, wij bespeuren reeds in het geloof,
dat Gij, o Vredevorst,
Uw woord en werk aan ons zult vervullen.

6.     Koor en Arioso (B)

“Vrede zij met u!”

Vertaling: Henk Pijlman