naar de bespreking van BWV 64

Sehet, welch ein Liebe hat uns der Vater erzeiget (BWV 64)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, Kijk wat een liefde de Vader ons heeft betoond:
daß wir Gottes Kinder heißen.«dat wij kinderen van God genoemd worden.

2. Koraal

Das hat er alles uns getan, Dat alles heeft hij voor ons gedaan
sein groß Lieb zu zeigen an. om zijn grote liefde te tonen.
Des freu sich alle Christenheit Laat de hele christenheid zich daarover verheugen
und dank ihm des in Ewigkeit. en hem danken in eeuwigheid.
Kyrie eleis!Kyrieleis!

3. Recitatief (A)

Geh, Welt! behalte nur das Deine, Verdwijn, wereld, hou maar wat van jou is,
ich will und mag nichts von dir haben, ik wil niets van je hebben,
der Himmel ist nun meine, de hemel is nu van mij,
an diesem soll sich meine Seele laben. daaraan zal mijn ziel zich laven.
Dein Gold ist ein vergänglich Gut, Jouw goud is iets vergankelijks,
dein Reichtum ist geborget; jouw rijkdom is geleend,
wer dies besitzt, der ist gar schlecht versorget. wie dat bezit is heel slecht af.
Drum sag ich mit getrostem Mut:Daarom zeg ik met een gerust hart:

4. Koraal

Was frag ich nach der Welt Wat vraag ik naar de wereld
und allen ihren Schätzen, en al haar schatten,
wenn ich mich nur an dir, als ik maar van u,
mein Jesu, kann ergötzen? mijn Jezus, kan genieten?
Dich hab ich einzig mir U alleen zie ik voor mij
zur Wollust vorgestellt: als groot genot,
du, du bist meine Lust: u, u bent mijn lust.
Was frag ich nach der Welt!Wat vraag ik naar de wereld!

5. Aria (S)

Was die Welt in sich hält, Wat de wereld biedt
muß als wie ein Rauch vergehen. moet als rook vergaan.
Aber was mir Jesus gibt Maar wat Jezus mij geeft
und was meine Seele liebt, en wat mijn ziel liefheeft,
bleibet fest und ewig stehen.blijft eeuwig stevig staan.

6. Recitatief (B)

Der Himmel bleibet mir gewiß, De hemel blijft mijn zekerheid
und den besitz ich schon im Glauben. en in het geloof bezit ik hem al.
Der Tod, die Welt und Sünde, De dood, de wereld en de zonde,
ja selbst das ganze Höllenheer ja, zelfs het hele helleleger
kann mir, als einem Gotteskinde, kan, omdat ik een kind van God ben,
denselben nun und nimmermehr die hemel nooit
aus meiner Seele rauben. uit mijn ziel wegroven.
Nur dies, nur einzig dies Alleen dit, uitsluitend dit
macht mir noch Kümmernis, baart mij nog zorgen:
daß ich noch länger soll auf dieser Welt verweilen; dat ik nog langer in deze wereld moet blijven;
denn Jesus will den Himmel mit mir teilen, want Jezus wil de hemel met mij delen
und dazu hat er mich erkoren, en hij heeft mij daarvoor uitverkoren,
deswegen ist er Mensch geboren.daarom is hij als mens geboren.

7. Aria (A)

Von der Welt verlang ich nichts, Van de wereld verlang ik niets,
wenn ich nur den Himmel erbe. als ik de hemel maar erf.
Alles, alles geb ich hin, Alles, alles geef ik op,
weil ich genug versichert bin, omdat ik er zeker genoeg van ben
daß ich ewig nicht verderbe.dat ik eeuwig niet verloren ga.

8. Koraal

Gute Nacht, o Wesen, Goede nacht, wezen
das die Welt erlesen, dat de wereld heeft verkozen,
mir gefällst du nicht. mij beval je niet.
Gute Nacht, ihr Sünden, Goede nacht, zonden,
bleibet weit dahinten, blijf op grote afstand,
kommt nicht mehr ans Licht! kom niet meer aan het licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht, Goede nacht, trots en pracht,
dir sei ganz, du Lasterleben, jou, verdorven leven,
gute Nacht gegeben!wens ik een heel goede nacht!
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

»Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, 
daß wir Gottes Kinder heißen.«

2. Koraal

Das hat er alles uns getan,
sein groß Lieb zu zeigen an.
Des freu sich alle Christenheit
und dank ihm des in Ewigkeit.
Kyrie eleis!

3. Recitatief (A)

Geh, Welt! behalte nur das Deine,
ich will und mag nichts von dir haben,
der Himmel ist nun meine,
an diesem soll sich meine Seele laben.
Dein Gold ist ein vergänglich Gut,
dein Reichtum ist geborget;
wer dies besitzt, der ist gar schlecht versorget.
Drum sag ich mit getrostem Mut:

4. Koraal

Was frag ich nach der Welt
und allen ihren Schätzen,
wenn ich mich nur an dir,
mein Jesu, kann ergötzen?
Dich hab ich einzig mir
zur Wollust vorgestellt:
du, du bist meine Lust:
Was frag ich nach der Welt!

5. Aria (S)

Was die Welt in sich hält,
muß als wie ein Rauch vergehen.
  Aber was mir Jesus gibt
  und was meine Seele liebt,
  bleibet fest und ewig stehen.

6. Recitatief (B)

Der Himmel bleibet mir gewiß,
und den besitz ich schon im Glauben.
Der Tod, die Welt und Sünde,
ja selbst das ganze Höllenheer
kann mir, als einem Gotteskinde,
denselben nun und nimmermehr
aus meiner Seele rauben.
Nur dies, nur einzig dies
macht mir noch Kümmernis,
daß ich noch länger soll auf dieser Welt verweilen;
denn Jesus will den Himmel mit mir teilen,
und dazu hat er mich erkoren,
deswegen ist er Mensch geboren.

7. Aria (A)

Von der Welt verlang ich nichts,
wenn ich nur den Himmel erbe.
  Alles, alles geb ich hin,
  weil ich genug versichert bin,
  daß ich ewig nicht verderbe.

8. Koraal

Gute Nacht, o Wesen,
das die Welt erlesen,
mir gefällst du nicht.
Gute Nacht, ihr Sünden,
bleibet weit dahinten,
kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht,
dir sei ganz, du Lasterleben,
gute Nacht gegeben!


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Kijk wat een liefde de Vader ons heeft betoond:
dat wij kinderen van God genoemd worden.

2. Koraal

Dat alles heeft hij voor ons gedaan
om zijn grote liefde te tonen.
Laat de hele christenheid zich daarover verheugen
en hem danken in eeuwigheid.
Kyrieleis!

3. Recitatief (A)

Verdwijn, wereld, hou maar wat van jou is,
ik wil niets van je hebben,
de hemel is nu van mij,
daaraan zal mijn ziel zich laven.
Jouw goud is iets vergankelijks,
jouw rijkdom is geleend,
wie dat bezit is heel slecht af.
Daarom zeg ik met een gerust hart:

4. Koraal

Wat vraag ik naar de wereld
en al haar schatten,
als ik maar van u,
mijn Jezus, kan genieten?
U alleen zie ik voor mij
als groot genot,
u, u bent mijn lust.
Wat vraag ik naar de wereld!

5. Aria (S)

Wat de wereld biedt
moet als rook vergaan.
Maar wat Jezus mij geeft
en wat mijn ziel liefheeft,
blijft eeuwig stevig staan.

6. Recitatief (B)

De hemel blijft mijn zekerheid
en in het geloof bezit ik hem al.
De dood, de wereld en de zonde,
ja, zelfs het hele helleleger
kan, omdat ik een kind van God ben,
die hemel nooit
uit mijn ziel wegroven.
Alleen dit, uitsluitend dit
baart mij nog zorgen:
dat ik nog langer in deze wereld moet blijven;
want Jezus wil de hemel met mij delen
en hij heeft mij daarvoor uitverkoren,
daarom is hij als mens geboren.

7. Aria (A)

Van de wereld verlang ik niets,
als ik de hemel maar erf.
Alles, alles geef ik op,
omdat ik er zeker genoeg van ben
dat ik eeuwig niet verloren ga.

8. Koraal

Goede nacht, wezen
dat de wereld heeft verkozen,
mij beval je niet.
Goede nacht, zonden,
blijf op grote afstand,
kom niet meer aan het licht!
Goede nacht, trots en pracht,
jou, verdorven leven,
wens ik een heel goede nacht!


		Vertaling: Ria van Hengel