naar de bespreking van BWV 62

Nun komm, der Heiden Heiland II (BWV 62)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Nun komm, der Heiden Heiland,Kom nu, verlosser van de volkeren,
der Jungfrauen Kind erkannt,erkend als kind van de maagd,
des sich wundert alle Welt:over wie iedereen zich verwondert
Gott solch Geburt ihm bestellt.dat God hem zo geboren heeft laten worden.

2. Aria (T)

Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis:Bewonder, o mensen, dit grote geheim:
der höchste Beherrscher erscheinet der Welt.de hoogste heerser verschijnt aan de wereld.
Hier werden die Schätze des Himmels entdecket,Hier worden de schatten van de hemel geopenbaard,
hier wird uns ein göttliches Manna bestellt,hier wordt ons een goddelijk manna geschonken,
o Wunder! die Keuschheit wird gar nicht beflecket.o wonder, de kuisheid wordt helemaal niet bevlekt.

3. Recitatief (B)

So geht aus Gottes Herrlichkeit und ThronZo verlaat zijn eniggeboren zoon
sein eingeborner Sohn.Gods heerlijkheid en troon.
Der Held aus Juda bricht herein,De held uit Juda verschijnt
den Weg mit Freudigkeit zu laufenom vol vreugde zijn weg te gaan
und uns Gefallne zu erkaufen.en ons, gevallenen, vrij te kopen.
O heller Glanz, o wunderbare Segensschein!O helder licht, o wonderbaarlijke zegenglans!

4. Aria (B)

Streite, siege, starker Held!Strijd en overwin, sterke held!
Sei vor uns im Fleische kräftig.Wees voor ons krachtig in het vlees.
Sei geschäftig,Werk eraan
das Vermögen in uns Schwachenom de kracht in ons, zwakke mensen,
stark zu machen!sterk te maken.

5. Recitatief (S, A)

Wir ehren diese HerrlichkeitWij eren deze luister
und nahen nun zu deiner Krippenen gaan nu naar uw kribbe
und preisen mit erfreuten Lippen,en prijzen met verheugde lippen
was du uns zubereit';wat u ons hebt geschonken;
die Dunkelheit verstört' uns nichtde duisternis heeft ons niet in verwarring gebracht,
und sahen dein unendlich Licht.en wij hebben uw oneindige licht gezien.

6. Koraal

Lob sei Gott, dem Vater, ton,Ere zij God de Vader,
Lob sei Gott, sein'm ein'gen Sohn,ere zij God, zijn enige Zoon,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist,ere zij God, de Heilige Geest,
immer und in Ewigkeit.altijd en tot in eeuwigheid.
  
Libretto: Andreas Stübel (?) Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt,
des sich wundert alle Welt:
Gott solch Geburt ihm bestellt.


2. Aria (T)

Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis:
der höchste Beherrscher erscheinet der Welt.
  Hier werden die Schätze des Himmels entdecket,
  hier wird uns ein göttliches Manna bestellt,
  o Wunder! die Keuschheit wird gar nicht beflecket.

3. Recitatief (B)

So geht aus Gottes Herrlichkeit und Thron
sein eingeborner Sohn.
Der Held aus Juda bricht herein,
den Weg mit Freudigkeit zu laufen
und uns Gefallne zu erkaufen.
O heller Glanz, o wunderbare Segensschein!

4. Aria (B)

Streite, siege, starker Held!
Sei vor uns im Fleische kräftig.
  Sei geschäftig,
  das Vermögen in uns Schwachen
  stark zu machen!

5. Recitatief (S, A)

Wir ehren diese Herrlichkeit
und nahen nun zu deiner Krippen
und preisen mit erfreuten Lippen,
was du uns zubereit';
die Dunkelheit verstört' uns nicht
und sahen dein unendlich Licht.

6. Koraal

Lob sei Gott, dem Vater, ton,
Lob sei Gott, sein'm ein'gen Sohn,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist,
immer und in Ewigkeit.


Libretto: Andreas Stübel (?)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Kom nu, verlosser van de volkeren,
erkend als kind van de maagd,
over wie iedereen zich verwondert
dat God hem zo geboren heeft laten worden.

2. Aria (T)

Bewonder, o mensen, dit grote geheim:
de hoogste heerser verschijnt aan de wereld.
Hier worden de schatten van de hemel geopenbaard,
hier wordt ons een goddelijk manna geschonken,
o wonder, de kuisheid wordt helemaal niet bevlekt.

3. Recitatief (B)

Zo verlaat zijn eniggeboren zoon
Gods heerlijkheid en troon.
De held uit Juda verschijnt
om vol vreugde zijn weg te gaan
en ons, gevallenen, vrij te kopen.
O helder licht, o wonderbaarlijke zegenglans!

4. Aria (B)

Strijd en overwin, sterke held!
Wees voor ons krachtig in het vlees.
Werk eraan
om de kracht in ons, zwakke mensen,
sterk te maken.

5. Recitatief (S, A)

Wij eren deze luister
en gaan nu naar uw kribbe
en prijzen met verheugde lippen
wat u ons hebt geschonken;
de duisternis heeft ons niet in verwarring gebracht,
en wij hebben uw oneindige licht gezien.

6. Koraal

Ere zij God de Vader,
ere zij God, zijn enige Zoon,
ere zij God, de Heilige Geest,
altijd en tot in eeuwigheid.


		Vertaling: Ria van Hengel