naar de bespreking van BWV 62

Nun komm, der Heiden Heiland II (BWV 62)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Nun komm, der Heiden Heiland,Kom nu, verlosser van de volkeren,
der Jungfrauen Kind erkannt,erkend als kind van de maagd,
des sich wundert alle Welt:over wie de hele wereld zich verwondert,
Gott solch Geburt ihm bestellt.dat God hem zo 'n geboorte heeft bereid.

2. Aria (T)

Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis:Bewonder, o mensen, dit grote geheim:
der höchste Beherrscher erscheinet der Welt.de hoogste heerser verschijnt aan de wereld.
Hier werden die Schätze des Himmels entdecket,Hier worden de schatten van de hemel getoond,
hier wird uns ein göttliches Manna bestellt,hier wordt ons een goddelijk manna geschonken,
o Wunder! die Keuschheit wird gar nicht beflecket.o wonder, de kuisheid wordt totaal niet bevlekt.

3. Recitatief (B)

So geht aus Gottes Herrlichkeit und ThronZo verlaat Gods eniggeboren zoon
sein eingeborner Sohn.Gods heerlijkheid en troon.
Der Held aus Juda bricht herein,De held uit Juda verschijnt
den Weg mit Freudigkeit zu laufenom vreugdevol de weg te gaan
und uns Gefallne zu erkaufen.en ons, gevallenen, los te kopen.
O heller Glanz, o wunderbare Segensschein!O helder licht, o wonderbaarlijke zegenglans!

4. Aria (B)

Streite, siege, starker Held!Strijd, overwin, sterke held!
Sei vor uns im Fleische kräftig.Wees voor ons krachtig in het vlees!
Sei geschäftig,Wees werkzaam
das Vermögen in uns Schwachenom de kracht in ons zwakken
stark zu machen!sterk te maken!

5. Recitatief (S, A)

Wir ehren diese HerrlichkeitWij eren deze heerlijkheid
und nahen nun zu deiner Krippenen komen nu naar uw kribbe
und preisen mit erfreuten Lippen,en prijzen met blijde lippen
was du uns zubereit';wat u ons heeft bereid;
die Dunkelheit verstört' uns nichtde duisternis verwarde ons niet,
und sahen dein unendlich Licht.wij zagen uw oneindig licht.

6. Koraal

Lob sei Gott, dem Vater, ton,Geloofd zij God de Vader,
Lob sei Gott, sein'm ein'gen Sohn,Geloofd zij zijn enige Zoon,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist,Geloofd zij God de Heilige Geest
immer und in Ewigkeit.altijd en tot in eeuwigheid!
  
Libretto: Andreas Stübel (?) Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. Koor

Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt,
des sich wundert alle Welt:
Gott solch Geburt ihm bestellt.


2. Aria (T)

Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis:
der höchste Beherrscher erscheinet der Welt.
  Hier werden die Schätze des Himmels entdecket,
  hier wird uns ein göttliches Manna bestellt,
  o Wunder! die Keuschheit wird gar nicht beflecket.

3. Recitatief (B)

So geht aus Gottes Herrlichkeit und Thron
sein eingeborner Sohn.
Der Held aus Juda bricht herein,
den Weg mit Freudigkeit zu laufen
und uns Gefallne zu erkaufen.
O heller Glanz, o wunderbare Segensschein!

4. Aria (B)

Streite, siege, starker Held!
Sei vor uns im Fleische kräftig.
  Sei geschäftig,
  das Vermögen in uns Schwachen
  stark zu machen!

5. Recitatief (S, A)

Wir ehren diese Herrlichkeit
und nahen nun zu deiner Krippen
und preisen mit erfreuten Lippen,
was du uns zubereit';
die Dunkelheit verstört' uns nicht
und sahen dein unendlich Licht.

6. Koraal

Lob sei Gott, dem Vater, ton,
Lob sei Gott, sein'm ein'gen Sohn,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist,
immer und in Ewigkeit.


Libretto: Andreas Stübel (?)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Kom nu, verlosser van de volkeren,
erkend als kind van de maagd,
over wie de hele wereld zich verwondert,
dat God hem zo 'n geboorte heeft bereid.

2. Aria (T)

Bewonder, o mensen, dit grote geheim:
de hoogste heerser verschijnt aan de wereld.
Hier worden de schatten van de hemel getoond,
hier wordt ons een goddelijk manna geschonken,
o wonder, de kuisheid wordt totaal niet bevlekt.

3. Recitatief (B)

Zo verlaat Gods eniggeboren zoon
Gods heerlijkheid en troon.
De held uit Juda verschijnt
om vreugdevol de weg te gaan
en ons, gevallenen, los te kopen.
O helder licht, o wonderbaarlijke zegenglans!

4. Aria (B)

Strijd, overwin, sterke held!
Wees voor ons krachtig in het vlees!
Wees werkzaam
om de kracht in ons zwakken
sterk te maken!

5. Recitatief (S, A)

Wij eren deze heerlijkheid
en komen nu naar uw kribbe
en prijzen met blijde lippen
wat u ons heeft bereid;
de duisternis verwarde ons niet,
wij zagen uw oneindig licht.

6. Koraal

Geloofd zij God de Vader,
Geloofd zij zijn enige Zoon,
Geloofd zij God de Heilige Geest
altijd en tot in eeuwigheid!


		Vertaling: Leo de Leeuw