naar de bespreking van BWV 61

Nun komm, der Heiden Heiland I (BWV 61)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Nun komm, der Heiden Heiland,Kom nu, Heiland van de volken,
der Jungfrauen Kind erkannt,als kind van de maagd bekend,
des sich wundert alle Welt:over wie heel de wereld zich verwondert,
Gott solch Geburt ihm bestellt.dat God hem zo geboren laat worden.

2. Recitatief (T)

Der Heiland ist gekommen,De Heiland is gekomen,
hat unser armes Fleischheeft ons arme vlees
und Blut an sich genommenen bloed aangenomen
und nimmet uns zu Blutsverwandten an.en neemt ons als zijn bloedverwanten aan.
O allerhöchstes Gut,O allerhoogste goed,
was hast du nicht an uns getan?wat hebt gij niét voor ons gedaan?
Was tust du nichtWat doet gij niét
noch täglich an den Deinen?nog dagelijks voor wie u toebehoren?
Du kömmst und läßt dein LichtGij komt en laat uw licht
mit vollem Segen scheinen.rijk van zegen schijnen.

3. Aria  (T)

Komm, Jesu, komm zu deiner KircheKom, Jezus, kom tot uw kerk
und gib ein selig neues Jahr!en geef een zalig nieuw jaar!
Befördre deines Namens Ehre,Vermeerder de glorie van uw naam,
erhalte die gesunde Lehrebewaar de gezonde leer
und segne Kanzel und Altar!en zegen kansel en altaar!

4. Recitatief (B)

»Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.Zie, ik sta voor de deur en klop aan.
So jemand meine Stimme hören wirdAls iemand mijn stem hoort
und die Tür auftun,en de deur open doet,
zu dem werde ich eingehendan zal ik bij hem binnenkomen
und das Abendmahl mit ihm haltenen de maaltijd met hem houden
und er mit mir.«en hij met mij (Openbaring 3:20).

5. Aria (S)

Öffne dich, mein ganzes Herze,Open je, heel mijn hart,
Jesus kömmt und ziehet ein.Jezus komt en neemt zijn intrek.
Bin ich gleich nur Staub und Erde,Ook al ben ik enkel stof en aarde,
will er mich doch nicht verschmähn,hij acht mij toch niet te min
seine Lust an mir zu sehn,om zijn ogen op mij te slaan:
daß ich seine Wohnung werde.ik mag zijn woning worden.
O wie selig werd' ich sein!O hoe gelukkig zal ik zijn!

6. Koor

Amen, amen! Amen, amen!
Komm, du schöne Freudenkrone, Kom, o schone kroon van vreugde,
bleib nicht lange! blijf niet lang weg!
Deiner wart' ich mit Verlangen. U verwacht ik vol verlangen.
  
Libretto: Erdmann Neumeister Vertaling: Jaap van der Laan

Kale tekst origineel

1. Koor

Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt,
des sich wundert alle Welt:
Gott solch Geburt ihm bestellt.2. Recitatief (T)

Der Heiland ist gekommen,
hat unser armes Fleisch
und Blut an sich genommen
und nimmet uns zu Blutsverwandten an.
O allerhöchstes Gut,
was hast du nicht an uns getan?
Was tust du nicht
noch täglich an den Deinen?
Du kömmst und läßt dein Licht
mit vollem Segen scheinen.

3. Aria  (T) 

Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche
und gib ein selig neues Jahr!
  Befördre deines Namens Ehre,
  erhalte die gesunde Lehre
  und segne Kanzel und Altar!

4. Recitatief (B)

»Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.
So jemand meine Stimme hören wird
und die Tür auftun,
zu dem werde ich eingehen
und das Abendmahl mit ihm halten
und er mit mir.«


5. Aria (S)

Öffne dich, mein ganzes Herze,
Jesus kömmt und ziehet ein.
  Bin ich gleich nur Staub und Erde,
  will er mich doch nicht verschmähn,
  seine Lust an mir zu sehn,
  daß ich seine Wohnung werde.
  O wie selig werd' ich sein!

6. Koor

Amen, amen!
Komm, du schöne Freudenkrone,
bleib nicht lange!
Deiner wart' ich mit Verlangen.Libretto: Erdmann Neumeister
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Kom nu, Heiland van de volken,
als kind van de maagd bekend,
over wie heel de wereld zich verwondert,
dat God hem zo geboren laat worden.

2. Recitatief (T)

De Heiland is gekomen,
heeft ons arme vlees
en bloed aangenomen
en neemt ons als zijn bloedverwanten aan.
O allerhoogste goed,
wat hebt gij niét voor ons gedaan?
Wat doet gij niét
nog dagelijks voor wie u toebehoren?
Gij komt en laat uw licht
rijk van zegen schijnen.

3. Aria  (T) 

Kom, Jezus, kom tot uw kerk
en geef een zalig nieuw jaar!
Vermeerder de glorie van uw naam,
bewaar de gezonde leer
en zegen kansel en altaar!

4. Recitatief (B)

Zie, ik sta voor de deur en klop aan.
Als iemand mijn stem hoort
en de deur open doet,
dan zal ik bij hem binnenkomen
en de maaltijd met hem houden
en hij met mij Vertaling: Jaap van der Laan