naar de bespreking van BWV 6

Bleib bei uns, denn es will Abend werden (BWV 6)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Bleib bei uns, denn es will Abend werden, Blijf bij ons, want het wordt avond
und der Tag hat sich geneiget.«en de dag heeft zich te rusten gelegd.

2. Aria (A)

Hochgelobter Gottessohn,Hooggeprezen Zoon van God,
laß es dir nicht sein entgegen,laat het u niet onwelgevallig zijn,
daß wir itzt vor deinem Throndat wij nu voor uw troon
eine Bitte niederlegen:een bede neerleggen:
Bleib, ach bleibe unser Licht,Blijf, ach, blijf ons licht,
weil die Finsternis einbricht.nu de duisternis valt.

3. Aria (S)

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, Blijf toch bij ons, Heer Jezus Christus,
weil es nun Abend worden ist, omdat het nu avond geworden is,
dein göttlich Wort, das helle Licht, uw goddelijk Woord, het heldere licht,
laß ja bei uns auslöschen nicht. laat dat bij ons niet uitdoven.
In dieser letztn betrübten Zeit Verleen ons, Heer, standvastigheid
verleih uns, Herr, Beständigkeit, in deze laatste, droeve tijd,
daß wir dein Wort und Sakrament zodat wij uw Woord en Sacrament
rein bhalten bis an unser End.zuiver houden tot aan ons eind.

4. Recitatief (B)

Es hat die DunkelheitDe duisternis heeft
an vielen Orten überhand genommen.op vele plaatsen de overhand genomen.
Woher ist aber dieses kommen?Maar hoe is dat gekomen?
Bloß daher, weil sowohl die Kleinen als die GroßenEnkel doordat zowel de kleinen als de groten
nicht in Gerechtigkeitniet in gerechtigheid
vor dir, o Gott, gewandeltvoor u, o God, hebben gewandeld
und wider ihre Christenpflicht gehandelt.en tegen hun christenplicht gehandeld.
Drum hast du auch den Leuchter umgestoßen.Daarom hebt u ook de kandelaar omgestoten.

5. Aria (T)

Jesu, laß uns auf dich sehen, Jezus, laat ons u voor ogen houden,
daß wir nicht opdat wij niet
auf den Sündenwegen gehen. op zondige wegen gaan.
Laß das Licht deines Worts Laat het licht van uw Woord
uns helle scheinen helder voor ons schijnen
und dich jederzeit treu meinen.en u altijd zuiver weergeven.

6. Koraal

Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ,Bewijs uw macht, Heer Jezus Christus,
der du Herr aller Herren bist;u die de Heer van alle heren bent;
beschirm dein arme Christenheit,bescherm uw arme christenheid,
daß sie dich lob in Ewigkeit.opdat zij u looft in eeuwigheid.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Jaap van der Laan

Kale tekst origineel

1. Koor 

»Bleib bei uns, denn es will Abend werden,
und der Tag hat sich geneiget.«

2. Aria (A) 

Hochgelobter Gottessohn,
laß es dir nicht sein entgegen,
daß wir itzt vor deinem Thron
eine Bitte niederlegen:
  Bleib, ach bleibe unser Licht,
  weil die Finsternis einbricht.

3. Aria (S)

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ,
weil es nun Abend worden ist,
dein göttlich Wort, das helle Licht,
laß ja bei uns auslöschen nicht.
     
In dieser letztn betrübten Zeit
verleih uns, Herr, Beständigkeit,
daß wir dein Wort und Sakrament
rein bhalten bis an unser End.

4. Recitatief (B)

Es hat die Dunkelheit
an vielen Orten überhand genommen.
Woher ist aber dieses kommen?
Bloß daher, weil sowohl die Kleinen als die Großen
nicht in Gerechtigkeit
vor dir, o Gott, gewandelt
und wider ihre Christenpflicht gehandelt.
Drum hast du auch den Leuchter umgestoßen.

5. Aria (T) 

Jesu, laß uns auf dich sehen,
daß wir nicht
auf den Sündenwegen gehen.
Laß das Licht deines Worts 
uns helle scheinen
und dich jederzeit treu meinen.

6. Koraal

Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ,
der du Herr aller Herren bist;
beschirm dein arme Christenheit,
daß sie dich lob in Ewigkeit.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor 

Blijf bij ons, want het wordt avond
en de dag heeft zich te rusten gelegd.

2. Aria (A) 

Hooggeprezen Zoon van God,
laat het u niet onwelgevallig zijn,
dat wij nu voor uw troon
een bede neerleggen:
Blijf, ach, blijf ons licht,
nu de duisternis valt.

3. Aria (S)

Blijf toch bij ons, Heer Jezus Christus,
omdat het nu avond geworden is,
uw goddelijk Woord, het heldere licht,
laat dat bij ons niet uitdoven.
     
Verleen ons, Heer, standvastigheid
in deze laatste, droeve tijd,
zodat wij uw Woord en Sacrament
zuiver houden tot aan ons eind.

4. Recitatief (B)

De duisternis heeft
op vele plaatsen de overhand genomen.
Maar hoe is dat gekomen?
Enkel doordat zowel de kleinen als de groten
niet in gerechtigheid
voor u, o God, hebben gewandeld
en tegen hun christenplicht gehandeld.
Daarom hebt u ook de kandelaar omgestoten.

5. Aria (T) 

Jezus, laat ons u voor ogen houden,
opdat wij niet
op zondige wegen gaan.
Laat het licht van uw Woord
helder voor ons schijnen
en u altijd zuiver weergeven.

6. Koraal

Bewijs uw macht, Heer Jezus Christus,
u die de Heer van alle heren bent;
bescherm uw arme christenheid,
opdat zij u looft in eeuwigheid.


		Vertaling: Jaap van der Laan