naar de bespreking van BWV 6

Bleib bei uns, denn es will Abend werden (BWV 6)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Bleib bei uns, denn es will Abend werden, Blijf bij ons, want het wordt avond
und der Tag hat sich geneiget.«en de dag loopt ten einde.

2. Aria (A)

Hochgelobter Gottessohn,Hooggeprezen Zoon van God,
laß es dir nicht sein entgegen,laat het niet tegen uw wil zijn
daß wir itzt vor deinem Throndat wij nu voor uw troon
eine Bitte niederlegen:een bede neerleggen:
Bleib, ach bleibe unser Licht,Blijf, ach, blijf ons licht,
weil die Finsternis einbricht.want de duisternis valt.

3. Aria (S)

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, Ach, blijf bij ons, Heer Jezus Christus,
weil es nun Abend worden ist, want het is nu avond geworden,
dein göttlich Wort, das helle Licht, laat uw goddelijke woord, het heldere licht
laß ja bei uns auslöschen nicht. bij ons niet uitdoven.


In dieser letzt'n betrübten Zeit Geef ons in deze laatste, droevige tijd
verleih uns, Herr, Beständigkeit, standvastigheid, Heer,
daß wir dein Wort und Sacrament zodat wij uw woord en sacrament
rein b'halten bis an unser End.zuiver bewaren tot aan ons einde.

4. Recitatief (B)

Es hat die DunkelheitDe duisternis heeft
an vielen Orten überhand genommen.op veel plaatsen de overhand gekregen.
Woher ist aber dieses kommen?Maar hoe is dat gekomen?
Bloß daher, weil sowohl die Kleinen als die GroßenAlleen doordat zowel de kleinen als de groten
nicht in Gerechtigkeitniet in gerechtigheid
vor dir, o Gott, gewandeltvoor uw ogen, o God, hebben gewandeld
und wider ihre Christenpflicht gehandelt.en in strijd met hun christenplicht hebben gehandeld.
Drum hast du auch den Leuchter umgestoßen.Daarom hebt u ook de kandelaar omver gestoten.

5. Aria (T)

Jesu, laß uns auf dich sehen, Jezus, laten we onze blik op u richten,
daß wir nicht zodat wij niet
auf den Sündenwegen gehen. op zondige wegen gaan.
Laß das Licht deines Worts Laat het licht van uw woord
uns helle scheinen helder voor ons schijnen
und dich jederzeit treu meinen.en u altijd getrouw liefhebben.

6. Koraal

Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ, Bewijs uw macht, Heer Jezus Christus,
der du Herr aller Herren bist; Heer van alle heren,
beschirm dein arme Christenheit, bescherm uw arme christenheid,
daß sie dich lob' in Ewigkeit.opdat zij u prijst in eeuwigheid.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor 

»Bleib bei uns, denn es will Abend werden,
und der Tag hat sich geneiget.«

2. Aria (A) 

Hochgelobter Gottessohn,
laß es dir nicht sein entgegen,
daß wir itzt vor deinem Thron
eine Bitte niederlegen:
  Bleib, ach bleibe unser Licht,
  weil die Finsternis einbricht.

3. Aria (S)

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ,
weil es nun Abend worden ist,
dein göttlich Wort, das helle Licht,
laß ja bei uns auslöschen nicht.
     
In dieser letzt'n betrübten Zeit
verleih uns, Herr, Beständigkeit,
daß wir dein Wort und Sacrament
rein b'halten bis an unser End.

4. Recitatief (B)

Es hat die Dunkelheit
an vielen Orten überhand genommen.
Woher ist aber dieses kommen?
Bloß daher, weil sowohl die Kleinen als die Großen
nicht in Gerechtigkeit
vor dir, o Gott, gewandelt
und wider ihre Christenpflicht gehandelt.
Drum hast du auch den Leuchter umgestoßen.

5. Aria (T) 

Jesu, laß uns auf dich sehen,
daß wir nicht
auf den Sündenwegen gehen.
Laß das Licht deines Worts 
uns helle scheinen
und dich jederzeit treu meinen.

6. Koraal

Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ,
der du Herr aller Herren bist;
beschirm dein arme Christenheit,
daß sie dich lob' in Ewigkeit.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor 

Blijf bij ons, want het wordt avond
en de dag loopt ten einde.

2. Aria (A) 

Hooggeprezen Zoon van God,
laat het niet tegen uw wil zijn
dat wij nu voor uw troon
een bede neerleggen:
Blijf, ach, blijf ons licht,
want de duisternis valt.

3. Aria (S)

Ach, blijf bij ons, Heer Jezus Christus,
want het is nu avond geworden,
laat uw goddelijke woord, het heldere licht
bij ons niet uitdoven.

Geef ons in deze laatste, droevige tijd
standvastigheid, Heer,
zodat wij uw woord en sacrament
zuiver bewaren tot aan ons einde.

4. Recitatief (B)

De duisternis heeft
op veel plaatsen de overhand gekregen.
Maar hoe is dat gekomen?
Alleen doordat zowel de kleinen als de groten
niet in gerechtigheid
voor uw ogen, o God, hebben gewandeld
en in strijd met hun christenplicht hebben gehandeld.
Daarom hebt u ook de kandelaar omver gestoten.

5. Aria (T) 

Jezus, laten we onze blik op u richten,
zodat wij niet
op zondige wegen gaan.
Laat het licht van uw woord
helder voor ons schijnen
en u altijd getrouw liefhebben.

6. Koraal

Bewijs uw macht, Heer Jezus Christus,
Heer van alle heren,
bescherm uw arme christenheid,
opdat zij u prijst in eeuwigheid.


		Vertaling: Ria van Hengel