naar de bespreking van BWV 58

Ach Gott, wie manches Herzeleid II (BWV 58)

Johann Sebastian Bach

1. Aria / Duet (S, B)

Ach Gott, wie manches Herzeleid Ach God, hoeveel harteleed
Nur Geduld, Geduld, mein Herze, Geduld, geduld, mijn hart,
begegnet mir zu dieser Zeit! overkomt mij in deze tijd!
es ist eine böse Zeit! het is een boze tijd!
Doch der Gang zur Seligkeit Maar de gang naar de zaligheid
Der schmale Weg ist Trübsals voll, De smalle weg is vol ellende,
führt zur Freude nach dem Schmerze, leidt tot de vreugde na de smart.
den ich zum Himmel wandern soll. die ik naar de hemel moet afleggen.
nur Geduld, Geduld, mein Herze, Geduld, geduld, mijn hart,
es ist eine böse Zeit!het is een boze tijd!

2. Recitatief (B)

Verfolgt dich gleich die arge Welt, Hoewel de slechte wereld je achtervolgt,
so hast du dennoch Gott zum Freunde, heb je toch God als de vriend
der wider deine Feinde die je steeds beschermt
dir stets den Rücken hält. tegen je vijanden.
Und wenn der wütende Herodes En hoewel de woedende Herodes
das Urteil eines schmähen Todes het oordeel van een smadelijke dood
gleich über unsern Heiland fällt, over onze Heiland velt,
so kommt ein Engel in der Nacht, komt er een engel in de nacht,
der lässet Joseph träumen, die Jozef doet dromen
daß er dem Würger soll entfliehen dat hij Magere Hein moet ontvluchten
und nach Ägypten ziehen. en naar Egypte moet trekken.
Gott hat ein Wort, das dich vertrauend macht. God heeft een woord dat jou vertrouwen geeft.
Er spricht: Wenn Berg und Hügel niedersinken, Hij spreekt: Als bergen en heuvelen ineenzakken,
wenn dich die Flut des Wassers will ertrinken, als de watervloed je wil verzwelgen,
so will ich dich doch nicht verlassen noch versäumen.ik zal je toch niet verlaten of negeren.

3. Aria (S)

Ich bin vergnügt in meinem Leiden, Ik ben blij in mijn lijden,
denn Gott ist meine Zuversicht. want op God kan ik vertrouwen.
Ich habe sichern Brief und Siegel, Ik heb een betrouwbare brief en zegel,
und dieses ist der feste Riegel, en dit is de stevige grendel,
den bricht die Hölle selber nicht.zelfs de hel kan die niet verbreken.

4. Recitatief (S)

Kann es die Welt nicht lassen, Kan de wereld het niet laten
mich zu verfolgen und zu hassen, om mij te vervolgen en te haten,
so weist mir Gottes Hand dan wijst Gods hand mij
ein andres Land. een ander land.
Ach! könnt es heute noch geschehen, Ach, kon het vandaag nog maar gebeuren
daß ich mein Eden möchte sehen!dat ik mijn Eden aanschouwde!

5. Aria / Duet (S, B)

Ich hab für mir ein schwere Reis, Ik heb een zware reis voor me
Nur getrost, getrost, ihr Herzen, Wees maar gerust, o harten,
zu dir ins Himmels Paradeis, naar u toe in het hemelse paradijs,
hier ist Angst, dort Herrlichkeit! hier is angst, daarginds is heerlijkheid!
da ist mein rechtes Vaterland, daar is mijn echte vaderland,
Und die Freude jener Zeit En de vreugde van die tijd
daran du dein Blut hast gewandt. waaraan u uw bloed hebt besteed.
überwieget alle Schmerzen. weegt zwaarder dan alle pijn.
Nur getrost, getrost, Wees maar gerust, gerust,
hier ist Angst, dort Herrlichkeit!hier is angst, daarginds is heerlijkheid!
  
Libretto: Christoph Birkmann Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Aria / Duet (S, B)

 Ach Gott, wie manches Herzeleid
Nur Geduld, Geduld, mein Herze,
 begegnet mir zu dieser Zeit!
es ist eine böse Zeit!
Doch der Gang zur Seligkeit
 Der schmale Weg ist Trübsals voll,
führt zur Freude nach dem Schmerze,
 den ich zum Himmel wandern soll.
nur Geduld, Geduld, mein Herze,
es ist eine böse Zeit!

2. Recitatief (B)

Verfolgt dich gleich die arge Welt,
so hast du dennoch Gott zum Freunde,
der wider deine Feinde
dir stets den Rücken hält.
Und wenn der wütende Herodes
das Urteil eines schmähen Todes
gleich über unsern Heiland fällt,
so kommt ein Engel in der Nacht,
der lässet Joseph träumen,
daß er dem Würger soll entfliehen
und nach Ägypten ziehen.
Gott hat ein Wort, das dich vertrauend macht.
Er spricht: Wenn Berg und Hügel niedersinken,
wenn dich die Flut des Wassers will ertrinken,
so will ich dich doch nicht verlassen noch versäumen.

3. Aria (S)

Ich bin vergnügt in meinem Leiden,
denn Gott ist meine Zuversicht.
  Ich habe sichern Brief und Siegel,
  und dieses ist der feste Riegel,
  den bricht die Hölle selber nicht.

4. Recitatief (S)

Kann es die Welt nicht lassen,
mich zu verfolgen und zu hassen,
so weist mir Gottes Hand
ein andres Land.
Ach! könnt es heute noch geschehen,
daß ich mein Eden möchte sehen!

5. Aria / Duet (S, B)

 Ich hab für mir ein schwere Reis,
Nur getrost, getrost, ihr Herzen,
 zu dir ins Himmels Paradeis,
hier ist Angst, dort Herrlichkeit!
 da ist mein rechtes Vaterland,
Und die Freude jener Zeit
 daran du dein Blut hast gewandt.
überwieget alle Schmerzen.
Nur getrost, getrost,
hier ist Angst, dort Herrlichkeit!


Libretto: Christoph Birkmann
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria / Duet (S, B)

 Ach God, hoeveel harteleed
Geduld, geduld, mijn hart,
 overkomt mij in deze tijd!
het is een boze tijd!
Maar de gang naar de zaligheid
 De smalle weg is vol ellende,
leidt tot de vreugde na de smart.
 die ik naar de hemel moet afleggen.
Geduld, geduld, mijn hart,
het is een boze tijd!

2. Recitatief (B)

Hoewel de slechte wereld je achtervolgt,
heb je toch God als de vriend
die je steeds beschermt
tegen je vijanden.
En hoewel de woedende Herodes
het oordeel van een smadelijke dood
over onze Heiland velt,
komt er een engel in de nacht,
die Jozef doet dromen
dat hij Magere Hein moet ontvluchten
en naar Egypte moet trekken.
God heeft een woord dat jou vertrouwen geeft.
Hij spreekt: Als bergen en heuvelen ineenzakken,
als de watervloed je wil verzwelgen,
ik zal je toch niet verlaten of negeren.

3. Aria (S)

Ik ben blij in mijn lijden,
want op God kan ik vertrouwen.
Ik heb een betrouwbare brief en zegel,
en dit is de stevige grendel,
zelfs de hel kan die niet verbreken.

4. Recitatief (S)

Kan de wereld het niet laten
om mij te vervolgen en te haten,
dan wijst Gods hand mij
een ander land.
Ach, kon het vandaag nog maar gebeuren
dat ik mijn Eden aanschouwde!

5. Aria / Duet (S, B)

 Ik heb een zware reis voor me
Wees maar gerust, o harten,
 naar u toe in het hemelse paradijs,
hier is angst, daarginds is heerlijkheid!
 daar is mijn echte vaderland,
En de vreugde van die tijd
 waaraan u uw bloed hebt besteed.
weegt zwaarder dan alle pijn.
Wees maar gerust, gerust,
hier is angst, daarginds is heerlijkheid!


		Vertaling: Ria van Hengel