naar de bespreking van BWV 54

Widerstehe doch der Sünde (BWV 54)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (A)

Widerstehe doch der Sünde,Weersta toch de zonde,
sonst ergreifet dich ihr Gift.anders krijgt haar gif je te pakken.
Laß dich nicht den Satan blenden;Laat Satan je niet verblinden;
denn die Gottes Ehre schänden,want zij die Gods eer schenden
trifft ein Fluch, der tödlich ist.worden getroffen door een vloek die dodelijk is.

2. Recitatief (A)

Die Art verruchter Sünden De aard van de goddeloze zonden
ist zwar von außen wunderschön, is weliswaar van buiten wonderschoon;
allein man muß maar daarna moet je
hernach mit Kummer und Verdruß met verdriet en ergernis
viel Ungemach empfinden. veel ongeluk ervaren.
Von außen ist sie Gold; Van buiten is het een gouden soort,
doch, will man weiter gehn, maar als je verder gaat,
so zeigt sich nur ein leerer Schatten zie je alleen maar een lege schaduw
und übertünchtes Grab. en een witgepleisterd graf.
Sie ist den Sodomsäpfeln gleich, Het lijkt op de appels van Sodom
und die sich mit derselben gatten, en wie zich ermee afgeeft
gelangen nicht in Gottes Reich. zal het koninkrijk van God niet bereiken.
Sie ist als wie ein scharfes Schwert, Het is als een scherp zwaard
das uns durch Leib und Seel, dat ons lichaam en onze ziel doorklieft.
durch Leib und Seele fährt.

3. Aria (A)

Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, Wie zonde begaat is van de duivel,
denn dieser hat sie aufgebracht; want die heeft de zonde in de wereld gebracht.
doch wenn man ihren schnöden Banden Maar als je haar ellendige ketenen
mit rechter Andacht widerstanden, met ware vroomheid weerstaat,
hat sie sich gleich davongemacht.dan maakt ze zich meteen uit de voeten.

4. (Koraal ad libitum)

Jesum nur will ich lieb haben, Alleen Jezus wil ik liefhebben
denn er übertrifft das Gold, want hij is meer dan goud
und all’ andre teure Gaben, en meer dan alle andere kostbare gaven,
so kann mir der Sünden Sold dan kan het loon van de zonden
an der Seele gar nicht schaden, mijn ziel niet schaden,
weil sie von der Sünd entladen, want die is van zonde bevrijd,
wenn er gleich den Leib zernicht’, ook al vernietigt het mijn lichaam,
laß ich meinen Jesum nicht.ik laat mijn Jezus niet los.
  
Libretto: Georg Christian Lehms Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Aria (A)

Widerstehe doch der Sünde,
sonst ergreifet dich ihr Gift.
  Laß dich nicht den Satan blenden;
  denn die Gottes Ehre schänden,
  trifft ein Fluch, der tödlich ist.

2. Recitatief (A)

Die Art verruchter Sünden
ist zwar von außen wunderschön,
allein man muß
hernach mit Kummer und Verdruß
viel Ungemach empfinden.
Von außen ist sie Gold;
doch, will man weiter gehn,
so zeigt sich nur ein leerer Schatten
und übertünchtes Grab.
Sie ist den Sodomsäpfeln gleich,
und die sich mit derselben gatten,
gelangen nicht in Gottes Reich.
Sie ist als wie ein scharfes Schwert,
das uns durch Leib und Seel,
durch Leib und Seele fährt.

3. Aria (A)

Wer Sünde tut, der ist vom Teufel,
denn dieser hat sie aufgebracht;
  doch wenn man ihren schnöden Banden
  mit rechter Andacht widerstanden,
  hat sie sich gleich davongemacht.

4. (Koraal ad libitum)

Jesum nur will ich lieb haben,
denn er übertrifft das Gold,
und all’ andre teure Gaben,
so kann mir der Sünden Sold
an der Seele gar nicht schaden,
weil sie von der Sünd entladen,
wenn er gleich den Leib zernicht’,
laß ich meinen Jesum nicht.


Libretto: Georg Christian Lehms
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (A)

Weersta toch de zonde,
anders krijgt haar gif je te pakken.
Laat Satan je niet verblinden;
want zij die Gods eer schenden
worden getroffen door een vloek die dodelijk is.

2. Recitatief (A)

De aard van de goddeloze zonden
is weliswaar van buiten wonderschoon;
maar daarna moet je
met verdriet en ergernis
veel ongeluk ervaren.
Van buiten is het een gouden soort,
maar als je verder gaat,
zie je alleen maar een lege schaduw
en een witgepleisterd graf.
Het lijkt op de appels van Sodom
en wie zich ermee afgeeft
zal het koninkrijk van God niet bereiken.
Het is als een scherp zwaard
dat ons lichaam en onze ziel doorklieft.

3. Aria (A)

Wie zonde begaat is van de duivel,
want die heeft de zonde in de wereld gebracht.
Maar als je haar ellendige ketenen
met ware vroomheid weerstaat,
dan maakt ze zich meteen uit de voeten.

4. (Koraal ad libitum)

Alleen Jezus wil ik liefhebben
want hij is meer dan goud
en meer dan alle andere kostbare gaven,
dan kan het loon van de zonden
mijn ziel niet schaden,
want die is van zonde bevrijd,
ook al vernietigt het mijn lichaam,
ik laat mijn Jezus niet los.


		Vertaling: Ria van Hengel