naar de bespreking van BWV 52

Falsche Welt, dir trau ich nicht (BWV 52)

Johann Sebastian Bach

1. Sinfonia

2. Recitatief (S)

Falsche Welt, dir trau ich nicht! Valse wereld, ik vertrouw je niet!
Hier muß ich unter Skorpionen Hier moet ik tussen schorpioenen
und unter falschen Schlangen wohnen. en tussen valse slangen wonen.
Dein Angesicht, Jouw gezicht,
das noch so freundlich ist, hoe vriendelijk het ook is,
sinnt auf ein heimliches Verderben: zint op heimelijk te gronde richten:
Wenn Joab küßt, als Joab kust,
so muß ein frommer Abner sterben. moet een vrome Abner sterven.
Die Redlichkeit ist aus der Welt verbannt, De eerlijkheid is uit de wereld verbannen,
die Falschheit hat sie fortgetrieben, de valsheid heeft haar weggejaagd,
nun ist die Heuchelei in haar plaats is
an ihrer Stelle blieben. de huichelarij gekomen.
Der beste Freund ist ungetreu, De beste vriend is ontrouw,
o jämmerlicher Stand!o, jammerlijke situatie!

3. Aria (S)

Immerhin, immerhin,Maar toch, maar toch,
wenn ich gleich verstoßen bin!al ben ik verstoten!
Ist die falsche Welt mein Feind,Als de valse wereld mijn vijand is,
o, so bleibt doch Gott mein Freund,blijft God toch mijn vriend,
der es redlich mit mir meint.die het goed met mij voorheeft.

4. Recitatief (S)

Gott ist getreu!God is getrouw!
Er wird, er kann mich nicht verlassen;Hij zal, hij kan mij niet verlaten;
will mich die Welt und ihre Rasereials de wereld en haar geraas
in ihre Schlingen fassen,mij in hun strikken willen vangen,
so steht mir seine Hilfe bei.dat komt hij mij te hulp.
Gott ist getreu!God is getrouw!
Auf seine Freundschaft will ich bauenOp zijn vriendschap wil ik bouwen
und meine Seele, Geist und Sinnen mijn ziel, geest en zin
und alles, was ich bin,en alles wat ik ben
ihm anvertrauen.wil ik aan hem toevertrouwen.
Gott ist getreu!God is getrouw!

5. Aria (S)

Ich halt es mit dem lieben Gott,Ik kies voor de lieve God,
die Welt mag nur alleine bleiben.laat de wereld maar alleen blijven.
Gott mit mir, und ich mit Gott,God met mij en ik met God,
also kann ich selber Spottdan kan ik zelf spotten
mit den falschen Zungen treiben.met de valse tongen.

6. Koraal

In dich hab ich gehoffet, Herr,Op u heb ik gehoopt, Heer,
hilf, daß ich nicht zu Schanden werdhelp dat ik niet te gronde ga,
noch ewiglich zu Spotte.en niet voor altijd een voorwerp van spot word!
Das bitt ich dich,Dat vraag ik u,
erhalte michbewaar mij
in deiner Treu, Herr Gotte.in uw trouw, Heer God!
  
Libretto: Christoph Birkmann Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Sinfonia2. Recitatief (S)

Falsche Welt, dir trau ich nicht!
Hier muß ich unter Skorpionen
und unter falschen Schlangen wohnen.
Dein Angesicht,
das noch so freundlich ist,
sinnt auf ein heimliches Verderben:
Wenn Joab küßt,
so muß ein frommer Abner sterben.
Die Redlichkeit ist aus der Welt verbannt,
die Falschheit hat sie fortgetrieben,
nun ist die Heuchelei
an ihrer Stelle blieben.
Der beste Freund ist ungetreu,
o jämmerlicher Stand!

3. Aria (S)

Immerhin, immerhin,
wenn ich gleich verstoßen bin!
  Ist die falsche Welt mein Feind,
  o, so bleibt doch Gott mein Freund,
  der es redlich mit mir meint.

4. Recitatief (S)

Gott ist getreu!
Er wird, er kann mich nicht verlassen;
will mich die Welt und ihre Raserei
in ihre Schlingen fassen,
so steht mir seine Hilfe bei.
Gott ist getreu!
Auf seine Freundschaft will ich bauen
und meine Seele, Geist und Sinn
und alles, was ich bin,
ihm anvertrauen.
Gott ist getreu!

5. Aria (S)

Ich halt es mit dem lieben Gott,
die Welt mag nur alleine bleiben.
  Gott mit mir, und ich mit Gott,
  also kann ich selber Spott
  mit den falschen Zungen treiben.

6. Koraal

In dich hab ich gehoffet, Herr,
hilf, daß ich nicht zu Schanden werd
noch ewiglich zu Spotte.
Das bitt ich dich,
erhalte mich
in deiner Treu, Herr Gotte.


Libretto: Christoph Birkmann
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Sinfonia2. Recitatief (S)

Valse wereld, ik vertrouw je niet!
Hier moet ik tussen schorpioenen
en tussen valse slangen wonen.
Jouw gezicht,
hoe vriendelijk het ook is,
zint op heimelijk te gronde richten:
als Joab kust,
moet een vrome Abner sterven.
De eerlijkheid is uit de wereld verbannen,
de valsheid heeft haar weggejaagd,
in haar plaats is
de huichelarij gekomen.
De beste vriend is ontrouw,
o, jammerlijke situatie!

3. Aria (S)

Maar toch, maar toch,
al ben ik verstoten!
Als de valse wereld mijn vijand is,
blijft God toch mijn vriend,
die het goed met mij voorheeft.

4. Recitatief (S)

God is getrouw!
Hij zal, hij kan mij niet verlaten;
als de wereld en haar geraas
mij in hun strikken willen vangen,
dat komt hij mij te hulp.
God is getrouw!
Op zijn vriendschap wil ik bouwen
en mijn ziel, geest en zin
en alles wat ik ben
wil ik aan hem toevertrouwen.
God is getrouw!

5. Aria (S)

Ik kies voor de lieve God,
laat de wereld maar alleen blijven.
God met mij en ik met God,
dan kan ik zelf spotten
met de valse tongen.

6. Koraal

Op u heb ik gehoopt, Heer,
help dat ik niet te gronde ga,
en niet voor altijd een voorwerp van spot word!
Dat vraag ik u,
bewaar mij
in uw trouw, Heer God!


		Vertaling: Ria van Hengel