naar de bespreking van BWV 512

Gib dich zufrieden und sei stille (BWV 512)

Johann Sebastian Bach

1. Aria

Gib dich zufrieden und sei stille Wees tevreden en blijf stil
in dem Gotte deines Lebens, in de God van je leven,
in ihm ruht aller Freuden Fülle, in hem rust alle vreugde,
ohn ihn mühst du dich vergebens; zonder hem zwoeg je tevergeefs;
er ist dein Quell hij is je bron
und deine Sonne, en je zon
scheint täglich hell schijnt elke dag stralend
zu deiner Wonne. tot jouw geluk.
Gib dich zufrieden. Wees tevreden.


Er ist voll Lichtes, Trost und Gnaden, Hij is vol licht, troost en genade,
ungefärbten treuen Herzens, met een onopgesmukt trouw hart,
wo er steht, tut dir keinen Schaden waar hij staat, kan zelfs de pijn
auch die Pein des größten Schmerzens. van de grootste smart je geen kwaad doen.
Kreuz. Angst und Not Kruis, angst en nood
kann er bald wenden, kan hij snel ten goed keren,
ja, auch den Tod ja, ook de dood
hat er in Händen. heeft hij in zijn handen.
Gib dich zufrieden. Wees tevreden.


Wie dirs und andern oft ergehe, Hoe het met jou en anderen vaak gaat
ist ihm wahrlich nicht verborgen, is hem waarlijk niet verborgen,
er sieht und kennet aus der Höhe hij ziet en kent vanuit de hemel
der betrübten Herzen Sorgen. de zorgen van de bedroefde harten.
Er zählt den Lauf Hij telt het stromen
der heißen Tränen. van de hete tranen,
und fasst zuhauf en verzamelt
all unser Sehnen. al ons verlangen.
Gib dich zufrieden. Wees tevreden.


Lass dich dein Elend nicht bezwingen Laat het leed je niet overmeesteren,
halt an Gott, so wirst du siegen, vertrouw op God, dan zul je zegevieren,
ob alle Fluten einhergingen, ook als alle wateren over je heen sloegen,
dennoch musst du oben liegen; Zou je boven komen,
denn wenn du wirst want als je het
so hoch beschweret, zo moeilijk krijgt,
hat Gott, dein Fürst, heeft God, jouw vorst,
dich schon erhöret. je al verhoord.
Gib dich zufrieden. Wees tevreden.


Der allen Vöglein in den Wäldern Hij die alle vogeltjes in het bos
ihr beschiednes Körnlein weiset, de hun toekomende korreltjes wijst,
der Schaf und Rinder in den Feldern die schapen en runderen in het veld
alle Tage tränkt und speiset; elke dag te drinken en te eten geeft;
der wird ja auch die zal immers ook
dich eingen füllen jou geven wat je nodig hebt
und deinen Bauch en zorgen dat je
zur Notdurft stillen. je buikje kunt vullen.
Gib dich zufrieden. Wees tevreden.


Bleibt gleich die Hülf in etwas lange, Al blijft de hulp soms lang uit,
wird sie dennoch endlich kommen, ze zal ten slotte komen,
macht dir das Harren angst und bange, als het wachten je bang en angstig maakt,
glaube mir, es ist dein Frommen. geloof mij, het is nuttig voor je.
Was langsam schleicht, Wat langzaam komt aansluipen
fasst man gewisser is beter te bevatten,
und was verzeucht, en wat laat komt
ist desto süßer. is des te zoeter.
Gib dich zufrieden. Wees tevreden.


Es ist ein Ruhetag verhanden, Er zal een rustdag komen
da uns unser Gott wird lösen, waarop onze God ons zal verlossen,
er wird uns reißen aus den Banden hij zal ons bevrijden van de ketenen
dieses Leibs und allem Bösen. van dit lichaam en van al het kwaad.
Es wird einmal Eens zal de dood
der Tod herspringen op ons af snellen
und aus der Qual en ons allen weghalen
uns sämtlich bringen uit de ellende.
Gib dich zufrieden Wees tevreden.


Er wird uns bringen zu den Scharen Hij zal ons brengen bij de scharen
der Erwählten und Getreuen, der uitverkorenen en getrouwen,
die hier mit Frieden abgefahren, die hier in vrede zijn vertrokken
sich auch nun im Friede freuen; en zich nu ook in de vrede verheugen,
da sie im Grund, omdat ze in het rijk
der nicht kann brechen, dat nooit vergaat
den ewgen Mund de eeuwige mond
selbst hören sprechen: zelf horen spreken:
Gib dich zufrieden.wees tevreden.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Aria

Gib dich zufrieden und sei stille
in dem Gotte deines Lebens,
in ihm ruht aller Freuden Fülle,
ohn ihn mühst du dich vergebens;
er ist dein Quell
und deine Sonne,
scheint täglich hell
zu deiner Wonne.
Gib dich zufrieden.

Er ist voll Lichtes, Trost und Gnaden,
ungefärbten treuen Herzens,
wo er steht, tut dir keinen Schaden
auch die Pein des größten Schmerzens.
Kreuz. Angst und Not
kann er bald wenden,
ja, auch den Tod
hat er in Händen.
Gib dich zufrieden.

Wie dirs und andern oft ergehe,
ist ihm wahrlich nicht verborgen,
er sieht und kennet aus der Höhe
der betrübten Herzen Sorgen.
Er zählt den Lauf
der heißen Tränen.
und fasst zuhauf
all unser Sehnen.
Gib dich zufrieden.

Lass dich dein Elend nicht bezwingen
halt an Gott, so wirst du siegen,
ob alle Fluten einhergingen,
dennoch musst du oben liegen;
denn wenn du wirst
so hoch beschweret,
hat Gott, dein Fürst,
dich schon erhöret.
Gib dich zufrieden.

Der allen Vöglein in den Wäldern
ihr beschiednes Körnlein weiset,
der Schaf und Rinder in den Feldern
alle Tage tränkt und speiset;
der wird ja auch
dich eingen füllen
und deinen Bauch
zur Notdurft stillen.
Gib dich zufrieden.

Bleibt gleich die Hülf in etwas lange,
wird sie dennoch endlich kommen,
macht dir das Harren angst und bange,
glaube mir, es ist dein Frommen.
Was langsam schleicht,
fasst man gewisser
und was verzeucht,
ist desto süßer.
Gib dich zufrieden.

Es ist ein Ruhetag verhanden,
da uns unser Gott wird lösen,
er wird uns reißen aus den Banden
dieses Leibs und allem Bösen.
Es wird einmal
der Tod herspringen
und aus der Qual
uns sämtlich bringen
Gib dich zufrieden

Er wird uns bringen zu den Scharen
der Erwählten und Getreuen,
die hier mit Frieden abgefahren,
sich auch nun im Friede freuen;
da sie im Grund,
der nicht kann brechen,
den ewgen Mund
selbst hören sprechen:
Gib dich zufrieden.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria

Wees tevreden en blijf stil
in de God van je leven,
in hem rust alle vreugde,
zonder hem zwoeg je tevergeefs;
hij is je bron
en je zon
schijnt elke dag stralend
tot jouw geluk.
Wees tevreden.

Hij is vol licht, troost en genade,
met een onopgesmukt trouw hart,
waar hij staat, kan zelfs de pijn
van de grootste smart je geen kwaad doen.
Kruis, angst en nood
kan hij snel ten goed keren,
ja, ook de dood
heeft hij in zijn handen.
Wees tevreden.

Hoe het met jou en anderen vaak gaat
is hem waarlijk niet verborgen,
hij ziet en kent vanuit de hemel
de zorgen van de bedroefde harten.
Hij telt het stromen
van de hete tranen,
en verzamelt
al ons verlangen.
Wees tevreden.

Laat het leed je niet overmeesteren,
vertrouw op God, dan zul je zegevieren,
ook als alle wateren over je heen sloegen,
Zou je boven komen,
want als je het
zo moeilijk krijgt,
heeft God, jouw vorst,
je al verhoord.
Wees tevreden.

Hij die alle vogeltjes in het bos
de hun toekomende korreltjes wijst,
die schapen en runderen in het veld
elke dag te drinken en te eten geeft;
die zal immers ook
jou geven wat je nodig hebt
en zorgen dat je
je buikje kunt vullen.
Wees tevreden.

Al blijft de hulp soms lang uit,
ze zal ten slotte komen,
als het wachten je bang en angstig maakt,
geloof mij, het is nuttig voor je.
Wat langzaam komt aansluipen
is beter te bevatten,
en wat laat komt
is des te zoeter.
Wees tevreden.

Er zal een rustdag komen
waarop onze God ons zal verlossen,
hij zal ons bevrijden van de ketenen
van dit lichaam en van al het kwaad.
Eens zal de dood
op ons af snellen
en ons allen weghalen
uit de ellende.
Wees tevreden.

Hij zal ons brengen bij de scharen
der uitverkorenen en getrouwen,
die hier in vrede zijn vertrokken
en zich nu ook in de vrede verheugen,
omdat ze in het rijk
dat nooit vergaat
de eeuwige mond
zelf horen spreken:
wees tevreden.


		Vertaling: Ria van Hengel