Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Sebastian Bach

Gib dich zufrieden und sei stille

geestelijk lied, BWV 512

Tekst: Paul Gerhardt

Melodie: Jakob Hintze

Vertaling: Ria van Hengel

Algemene toelichting

beluister

downloads uitleg

Bespreking

1. Aria

Gib dich zufrieden und sei stille Wees tevreden en blijf stil
in dem Gotte deines Lebens, in de God van je leven,
in ihm ruht aller Freuden Fülle, in hem rust alle vreugde,
ohn ihn mühst du dich vergebens; zonder hem zwoeg je tevergeefs;
er ist dein Quell hij is je bron
und deine Sonne, en je zon
scheint täglich hell schijnt elke dag stralend
zu deiner Wonne. tot jouw geluk.
Gib dich zufrieden. Wees tevreden.


Er ist voll Lichtes, Trost und Gnaden, Hij is vol licht, troost en genade,
ungefärbten treuen Herzens, met een onopgesmukt trouw hart,
wo er steht, tut dir keinen Schaden waar hij staat, kan zelfs de pijn
auch die Pein des größten Schmerzens. van de grootste smart je geen kwaad doen.
Kreuz. Angst und Not Kruis, angst en nood
kann er bald wenden, kan hij snel ten goed keren,
ja, auch den Tod ja, ook de dood
hat er in Händen. heeft hij in zijn handen.
Gib dich zufrieden. Wees tevreden.


Wie dirs und andern oft ergehe, Hoe het met jou en anderen vaak gaat
ist ihm wahrlich nicht verborgen, is hem waarlijk niet verborgen,
er sieht und kennet aus der Höhe hij ziet en kent vanuit de hemel
der betrübten Herzen Sorgen. de zorgen van de bedroefde harten.
Er zählt den Lauf Hij telt het stromen
der heißen Tränen. van de hete tranen,
und fasst zuhauf en verzamelt
all unser Sehnen. al ons verlangen.
Gib dich zufrieden. Wees tevreden.


Lass dich dein Elend nicht bezwingen Laat het leed je niet overmeesteren,
halt an Gott, so wirst du siegen, vertrouw op God, dan zul je zegevieren,
ob alle Fluten einhergingen, ook als alle wateren over je heen sloegen,
dennoch musst du oben liegen; Zou je boven komen,
denn wenn du wirst want als je het
so hoch beschweret, zo moeilijk krijgt,
hat Gott, dein Fürst, heeft God, jouw vorst,
dich schon erhöret. je al verhoord.
Gib dich zufrieden. Wees tevreden.


Der allen Vöglein in den Wäldern Hij die alle vogeltjes in het bos
ihr beschiednes Körnlein weiset, de hun toekomende korreltjes wijst,
der Schaf und Rinder in den Feldern die schapen en runderen in het veld
alle Tage tränkt und speiset; elke dag te drinken en te eten geeft;
der wird ja auch die zal immers ook
dich eingen füllen jou geven wat je nodig hebt
und deinen Bauch en zorgen dat je
zur Notdurft stillen. je buikje kunt vullen.
Gib dich zufrieden. Wees tevreden.


Bleibt gleich die Hülf in etwas lange, Al blijft de hulp soms lang uit,
wird sie dennoch endlich kommen, ze zal ten slotte komen,
macht dir das Harren angst und bange, als het wachten je bang en angstig maakt,
glaube mir, es ist dein Frommen. geloof mij, het is nuttig voor je.
Was langsam schleicht, Wat langzaam komt aansluipen
fasst man gewisser is beter te bevatten,
und was verzeucht, en wat laat komt
ist desto süßer. is des te zoeter.
Gib dich zufrieden. Wees tevreden.


Es ist ein Ruhetag verhanden, Er zal een rustdag komen
da uns unser Gott wird lösen, waarop onze God ons zal verlossen,
er wird uns reißen aus den Banden hij zal ons bevrijden van de ketenen
dieses Leibs und allem Bösen. van dit lichaam en van al het kwaad.
Es wird einmal Eens zal de dood
der Tod herspringen op ons af snellen
und aus der Qual en ons allen weghalen
uns sämtlich bringen uit de ellende.
Gib dich zufrieden Wees tevreden.


Er wird uns bringen zu den Scharen Hij zal ons brengen bij de scharen
der Erwählten und Getreuen, der uitverkorenen en getrouwen,
die hier mit Frieden abgefahren, die hier in vrede zijn vertrokken
sich auch nun im Friede freuen; en zich nu ook in de vrede verheugen,
da sie im Grund, omdat ze in het rijk
der nicht kann brechen, dat nooit vergaat
den ewgen Mund de eeuwige mond
selbst hören sprechen: zelf horen spreken:
Gib dich zufrieden.wees tevreden.